a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00197

Datum:

23-06-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de op 22 maart 2020 door klager per e-mail ontvangen nieuwsbrief van Voordeelpakker, waarin een uiting van HealthFreaks B.V. is opgenomen. In de e-mail staat, voor zover hier van belang:

“MULTIVITAMINE A-Z

Geef je weerstand een boost tegen het Corona Virus!
Meer dan 30 ingrediënten

Bevat Vitamine C (Griepkiller)
Hoogwaardige kwaliteit
Veilig achteraf betalen

Claim gratis proefpakket”

 

De klacht

Volgens klager is sprake van een misleidende claim aangezien het product wordt aangeprezen ter verhoging van de weerstand tegen het corona virus. Door adverteerder wordt ongefundeerd misbruik gemaakt van het sentiment in een tijd van malaise en crisis.

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad deelt mee dat de uiting onder zijn competentie valt, maar niet ter preventieve toetsing is voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de uiting wel aan KOAG/KAG zou zijn voorgelegd, zou deze niet van een toelatingsnummer zijn voorzien, aldus de Keuringsraad omdat de tekst onder andere in strijd is met:

Artikel 5.1 CAG, de uiting is niet in lijn met het richtsnoerdocument en daarmee in strijd met de verordening EG 1924/2006;
Artikel 5.2 CAG, er is sprake van aanprijzing met een geneeskundige inhoud (‘Geef je weerstand een boost tegen het coronavirus’, ‘griepkiller’);
Artikel 27 CAG, deze uiting appelleert aan gevoelens van angst voor het coronavirus.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat. Adverteerder merkt allereerst op dat de klacht via de marketingpartners (VoordeelPakker/Kontiki Media) bij hen terecht is gekomen.

Adverteerder realiseert zich dat met de huidige actualiteiten rondom het corona virus de reclame-uiting gevoelig ligt. De reclame-uiting is op eigen initiatief al aangepast. Adverteerder geeft aan dat het verbeteren van de weerstand niet direct gekoppeld had mogen worden aan het corona virus. Er is immers nog geen onderzoek gedaan naar het corona virus en het gebruik van vitamine supplementen. Wel is het aannemelijk dat een betere weerstand (door het gebruik van vitamine supplementen) helpt tegen de symptomen van het corona virus. Adverteerder zegt toe geen nieuwe uitingen vrij te geven waarin (zonder onderbouwing en toestemming van de Keuringsraad KOAG / KAG) gerefereerd wordt aan het corona virus. De bewuste uiting is reeds offline gehaald en zal ook offline blijven. Adverteerder geeft toe dat, achteraf gezien, de bewuste uiting vooraf had moeten worden voorgelegd aan de Keuringsraad KOAG / KAG.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter beperkt de beoordeling tot adverteerder en merkt de verzender van de e-mail niet aan als mede-verweerder nu moet worden aangenomen dat haar rol beperkt is gebleven tot het enkele verzenden van de e-mail.

Bij de inhoudelijke beoordeling wordt vooropgesteld dat het gegeven dat de uiting en daarmee gepaard gaande mededelingen volgens adverteerder inmiddels verwijderd zijn er niet aan in de weg staat dat de uiting waarop klager zijn klacht heeft gebaseerd, beoordeeld kan worden.

In de bewuste uiting wordt een multivitamine van adverteerder aangeprezen met onder meer de mededelingen: “Geef je weerstand een boost tegen het Corona Virus” en “griepkiller”. Niet in geschil is dat het product in de uiting een voedingssupplement is dat valt onder de definitie van een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG (Code Aanprijzing Gezondheidsproducten). De voorzitter zal daarom in de eerste plaats aan deze bijzondere regeling toetsen.

Op grond van de door de Keuringsraad KOAG/KAG gegeven informatie, waarnaar hier wordt verwezen en waarop adverteerder heeft gereageerd door zich hieraan te conformeren, dient de reclame in strijd met de artikelen 5.1 CAG en 5.2 CAG te worden geacht. Nu de uiting om die reden reeds ontoelaatbaar is, komt de voorzitter niet meer toe aan de vraag of de uiting tevens misleidend is of appelleert aan gevoelens van angst, zoals klager stelt.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 5.1 CAG en artikel 5.2 CAG en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken