a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2015/01023

Datum:

22-10-2015

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Kinderen en jongeren

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial in de vorm van een “horrorfilm” waarin de Halloween Fright Nights in Walibi worden aangeprezen.

 

De klacht

Klaagster vindt dat deze televisiecommercial niet op de vroege avond dient te worden uitgezonden omdat deze veel te eng is voor jonge kinderen. Haar dochter kan er niet van slapen en heeft er nachtmerries van, hetgeen van invloed is op haar schoolprestaties.

 

Het verweer

Adverteerder houdt er wel degelijk rekening mee dat (jonge) kinderen – die niet tot de doelgroep van de Halloween Fright Nights behoren – deze televisiecommercial niet te zien krijgen. Adverteerder heeft met RTL en haar mediabureau afgesproken dat deze televisiecommercial alleen ná 20.00 uur mag worden uitgezonden. Adverteerder heeft de uitzendschema’s overgelegd van zowel RTL als de digitale televisiekanalen Xite, Slam TV en TV 538. Triade, de exploitant van voornoemde digitale zenders heeft aan adverteerder laten weten dat de televisiecommercial officieel wel mag worden uitgezonden vóór 20.00 uur omdat er geen drank, grof taalgebruik, drugs, gokken, seks of extreem geweld in voor komt.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klaagster bezwaar maakt tegen de televisiecommercial omdat deze angstgevoelens oproept bij kinderen en derhalve in strijd is met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), voor zover deze wordt uitgezonden op tijdstippen waarop (jonge) kinderen televisie kijken. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen, stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van deze criteria.

In de commercial wordt een horrorfilm getoond waarin een angstige sfeer, zowel qua beeld als geluid wordt gecreëerd. Zo zijn er bebloede personages te zien waardoor de suggestie wordt gewekt dat er grof geweld is gebruikt en is onder andere een als clown uitgedost personage te zien met puntige tanden en duivelse oren die gilt: “Grijp ze”. Gelet hierop acht de Commissie deze uiting te eng voor kinderen. Deze zullen niet steeds begrijpen dat de beelden niet echt zijn. Anders dan adverteerder kennelijk met haar mediabureau heeft afgesproken blijkt uit de overgelegde uitzendschema’s dat deze uiting op onder meer de zenders Xite, Slam TV en TV 538 – die zich blijkbaar richten op een algemeen publiek – wel vóór 20.00 uur is uitgezonden. De Commissie is echter van oordeel dat uitzending van deze televisiecommercial op tijdstippen dat (jonge) kinderen televisie kijken niet wenselijk is. De Commissie zal daarom – gebruik makend van haar bevoegdheid in artikel 17 lid 1 sub i van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep – voorwaarden stellen aan het tijdstip van uitzending van de reclame.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 2 NRC voor zover zij wordt uitgezonden vóór 20.00 uur. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en stelt aan uitzending van de reclame de voorwaarde dat deze na 20.00 uur plaatsvindt.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken