a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2018/00801

Datum:

10-12-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in weekblad “Het Contact” van 3 oktober 2018. Daarin staat onder de aanhef “Roescher opent het stookseizoen met de laagste prijzen” onder meer:

“Hout-CV kachel met zonnepanelen set

 Het milieu en besparen gaan hand in hand met zonnepanelen en hout-cv kachel”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Op 17 september 2018 heeft de Commissie naar aanleiding van een klacht van klager   een aanbeveling aan adverteerder gedaan (dossier 2018/00524). Het ging hierbij, aldus klager, om reclame voor houtkachels in combinatie met de mededeling “Daar wordt het hele Nederlandse milieu, ja zelfs de aarde vrolijker van”.

In de onderhavige advertentie voor houtkachels staat: “Het milieu en besparen gaan hand in hand met zonnepanelen en een hout-cv kachel”. Aldus wordt opnieuw een relatie gelegd tussen houtkachels en het milieu. Daarmee zal bedoeld zijn dat houtkachels goed zijn voor het milieu, net zoals de in de uiting bedoelde zonnepanelen.

Naar klagers mening is er evenals in de in dossier 2018/00524 beoordeelde uiting sprake van een milieuclaim. Onder verwijzing naar de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC) verzoekt klager de Commissie om adverteerder aan te bevelen om niet meer op de onderhavige wijze reclame te maken. Ter verdere onderbouwing van zijn klacht verwijst klager naar zijn thans nogmaals overgelegde klacht met bijlagen uit dossier 2018/00524.

Het komt klager voor dat adverteerder niet eerst de uitspraak van de Commissie in dossier 2018/00524 heeft afgewacht, alvorens opnieuw te adverteren, of dat adverteerder zich niet wil houden aan die uitspraak. In dat geval verzoekt klager de Commissie -samengevat- om te bepalen dat een rectificatie moet worden geplaatst.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Naar aanleiding van de beslissing van de Commissie van 17 september 2018 in dossier 2018/00524 heeft adverteerder de claim dat ‘de hele aarde daar vrolijker van wordt’  achterwege gelaten. Ook wordt er, anders dan in de eerder beoordeelde uiting, geen stelling meer ingenomen wat betreft ‘duurzaam’. Naar de mening van adverteerder is er sprake van aanpassing aan de wensen van de Commissie. Verder “gaat”, voor wat betreft de onderhavige set, “besparen ook hand in hand met het milieu”.   

Klager lijkt alle reclame voor kachels te willen uitsluiten. Nederland is echter een vrij land, waarin democratisch is besloten om op dit soort sets subsidie te geven.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden advertentie wordt het product “Hout-CV kachel met zonnepanelen set” aangeprezen door middel van de mededeling “Het milieu en besparen gaan hand in hand”. Door deze verwijzing naar milieuaspecten moet de advertentie worden aangemerkt als een milieuclaim in de zin van artikel 1 MRC. Naar het oordeel van de Commissie wordt “het milieu” in de onderhavige mededeling in een zodanige context gebruikt dat gesuggereerd wordt dat “zonnepanelen en hout-cv kachel” een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Voor wat betreft een hout-cv kachel heeft klager dit gemotiveerd bestreden, door te verwijzen naar hetgeen hij heeft aangevoerd in zijn eerdere klacht in dossier 2018/00524 en naar de desbetreffende beslissing van de Commissie.

In laatstgenoemd dossier heeft klager gesteld dat het gebruik van houtkachels niet milieuvriendelijk is gezien de uitstoot van schadelijke stoffen, dat deze kachels niet CO2 neutraal zijn omdat hout een fossiele brandstof is, en dat houtkachels bijdragen aan luchtverontreiniging waarvan, volgens onderzoek van onder meer de GGD, mensen gezondheidsklachten kunnen ondervinden.

Gelet op deze gemotiveerde betwisting lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de mededeling: “Het milieu en besparen gaan hand in hand met zonnepanelen en hout-cv kachel” aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. In reactie op het bezwaar tegen deze mededeling heeft adverteerder namelijk volstaan met de niet nader toegelichte opmerking dat voor wat betreft de onderhavige set, “besparen ook hand in hand met het milieu” gaat.    

Nu adverteerder de juistheid van de onderhavige milieuclaim niet heeft aangetoond, acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Voor zover klager meent dat adverteerder niet eerst de uitspraak van de Commissie in dossier 2018/00524 heeft afgewacht, alvorens opnieuw te adverteren, of dat adverteerder zich niet wil houden aan die uitspraak, overweegt de Commissie het volgende. In voornoemd dossier heeft de Commissie in het bijzonder geoordeeld over de mededeling “Daar wordt het hele Nederlandse milieu, ja zelfs de aarde vrolijker van”.

De Commissie stelt vast dat deze mededeling niet voorkomt in de thans bestreden uiting.

Verder is de Commissie niet bevoegd om te bepalen dat een adverteerder een rectificatie moet plaatsen, zoals door klager genoemd.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken