a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Dossiernr:

2018/00258

Datum:

28-05-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van iQdrive (www.iqdrive.nl) voor zover daarop vermeld staat: “hoog slagingspercentage”.

 

De klacht

De klacht richt zich tegen de vermelding “hoog slagingspercentage” op de website van adverteerder. Volgens klager is deze vermelding onjuist. Klager heeft de website www.rijschoolgegevens.nl geraadpleegd en geconstateerd dat het slagingspercentage van adverteerder onder het landelijk gemiddelde ligt. Volgens klager is het slagingspercentage van andere rijscholen bij het eerste examen hoger dan 50%. Bij adverteerder ligt het gemiddelde slagingspercentage bij het eerste examen echter tussen de 26% en 30%, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

“Hoog” is volgens adverteerder een relatief begrip. De mededeling “hoog slagingspercentage” op haar website dient volgens adverteerder zo te worden uitgelegd dat zij het slagingspercentage van haar rijschool hoog vindt, nu bijna een derde bij het eerste examen slaagt en meer dan een derde bij een herexamen.

Volgens adverteerder is een vergelijking met andere rijscholen, die klager met de gegevens op www.rijschoolgegevens.nl maakt, niet mogelijk. Daar wordt geen rekening gehouden met het feit dat de percentages van adverteerder landelijk gemeten zijn en die van de concurrerende rijscholen regionaal en dat adverteerder een landelijke rijschool is met maar liefst 8.000 leerlingen en 270 instructeurs. Evenmin is in de vergelijking meegenomen onder welke condities er is afgereden, of er afgereden is in een schakelauto, of een met automatische versnelling, en of er een tussentijdse toets is afgelegd. Doordat er geen rekening is gehouden met deze verschillende factoren, vormen de door klager overlegde percentages geen juiste onderbouwing van de klacht.

 

De repliek

De repliek wordt als volgt samengevat.

Volgens klager is het onjuist om de mededeling “hoog slagingspercentage” te gebruiken in de reclame-uiting van adverteerder nu er steevast onder het gemiddelde wordt gepresteerd. Adverteerder kan volgens klager niet stellen dat er sprake is van een “hoog” slagingspercentage wanneer het percentage landelijk op meer dan 50% ligt en het slagingspercentage bij adverteerder slechts tussen de 26%-30% is voor het eerste examen en 36-40% voor het herexamen. Adverteerder doet haar slagingspercentage mooier voorkomen dan dit in werkelijkheid is, aldus klager.

Klager voert verder aan dat bij geen enkele andere rijschool bekend is gemaakt of er gebruik is gemaakt van handgeschakelde auto’s dan wel van auto’s met automatische versnelling, en/of van een tussentijdse toets.

 

De dupliek

De dupliek wordt als volgt samengevat.

Nergens op haar website stelt adverteerder dat haar rijschool de beste is, dan wel het hoogste slagingspercentage heeft. Adverteerder meent dat eenieder die overweegt om bij haar lessen te gaan volgen, de gegevens op www.rijschoolgegevens.nl kan raadplegen voordat men deze beslissing neemt.

 

Het oordeel van de Commissie

In de gewraakte uiting staat “hoog slagingspercentage”. In werkelijkheid slaagt een derde van de deelnemers in een keer, en meer dan een derde bij het herexamen, aldus adverteerder.

Waar het om gaat, is wat de gemiddelde consument verwacht bij de vermelding “hoog slagingspercentage”. Hoewel “hoog” een relatief begrip is, is de Commissie van oordeel dat “hoog” in deze context zo begrepen zal worden, dat het percentage hoger dan het gemiddelde zal zijn, en in ieder geval niet onder het gemiddelde ligt. Nu adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar slagingspercentages bovengemiddeld zijn, acht de Commissie de aanduiding “hoog” in het onderhavige geval misleidend.

Gelet op het bovenstaande is onjuiste informatie verstrekt ten aanzien van de te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken