a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00341

Datum:

21-09-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een post op Instagram van Jaguar waarin de Jaguar I-PACE is afgebeeld, waarbij te zien is dat die auto met een laadsnoer aan een oplaadpunt is verbonden. Daarbij staat de tekst:

“Paris to Rotterdam. 468 kilometres.

The all-electric I-PACE. Where will you go?

—- 468 km  —–“.

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

Adverteerder stelt in drie Instagram posts dat de bewuste auto 468 kilometer ver komt op één lading. Dit is onjuist. Klager kan, zoals hij zelf tijdens 2,5 jaar rijden heeft ervaren, met veel moeite 375 kilometer halen en dus niet 468 kilometer rijden op één lading. Van Parijs naar Rotterdam is geen traject volgens de WLTP-meting (“Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”, onder meer bedoeld voor het bepalen van het elektrische bereik van personenauto’s).

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de dupliek)

De volledig elektrische Jaguar I-PACE heeft een range tot 470 km krachtens de afgesproken standaard voor de autobranche om dit te bepalen, te weten de WLTP-meting. Dit is de wijze om de EV-actieradius te bepalen overeenkomstig de EU-wetgeving. Deze meting wordt door alle fabrikanten gebruikt in communicatie. De meting is het resultaat van officiële fabrieksmetingen met een volledig opgeladen accu. Waarden onder ‘real-world’-omstandigheden kunnen daarvan afwijken door factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. Op basis van de WLTP-meting valt de gecommuniceerde 468 km binnen de officiële range van 470 kilometer van de WLTP-laboratoriumtest voor personenauto’s. De in de social media-uiting gegeven informatie is dus feitelijk juist en niet misleidend. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat (onder andere) de hierboven uiteengezette omstandigheden de volgens de WLTP-meting berekende actieradius beïnvloeden. Dat in de social media-uiting niet de WLTP-methodiek is uitgelegd, is het gevolg van de beperkingen van het communicatiemedium. Adverteerder heeft maatregelen  genomen om deze informatie (ook) langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager noemt in de klacht drie Instagram posts waartegen hij bezwaar maakt. De voorzitter heeft echter slechts één post in het dossier aangetroffen. Dit is de post die hierboven onder de bestreden reclame-uiting is omschreven en die in deze zaak zal worden beoordeeld.

2)  In deze reclame-uiting wordt de afstand van Parijs tot Rotterdam (468 kilometer) genoemd in verband met de “All-electric I-PACE”. De gemiddelde consument zal deze uiting zo opvatten dat het daadwerkelijk mogelijk is met de auto, zonder tussentijds op te laden, van Parijs naar Rotterdam te rijden. Dit is immers de boodschap van de uiting. Het door adverteerder in de uiting geclaimde bereik van 468 kilometer betreft echter in feite het bereik volgens de WLTP-meting (470 kilometer), dat niet gelijk kan worden gesteld aan het bereik dat men in de praktijk zal ervaren. Adverteerder heeft niet weersproken dat in de praktijk het bereik van de auto kleiner zal kunnen zijn dan het bereik volgens de WLTP-meting. Dit is het gevolg van diverse omstandigheden die kunnen afwijken van de situatie waaronder deze meting heeft plaatsgevonden. Nu de uiting evenwel specifiek naar een afstand in de praktijk (tussen twee steden) verwijst om het bereik van de auto uit te drukken, is deze misleidend. Het zal in de praktijk niet altijd mogelijk zijn met de auto van Parijs naar Rotterdam te rijden zonder tussentijds op te laden. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over de van het gebruik van de auto te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter is van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Het bereik van een elektrische auto kan immers bepalend zijn voor een transactie. Dat volgens adverteerder de uiting geen ruimte biedt om uit te leggen dat het om de afstand volgens de WLTP-meting gaat, rechtvaardigt niet dat daarin het bereik van de auto onjuist wordt uitgebeeld. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken