a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2021/00611

Datum:

08-02-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft:

1.

Een televisiereclame van BetCity.nl.

Daarin wordt onder meer gezegd:

“BetCity is het online bettingplatform voor de slimme sportfans. Het gaat hier namelijk niet om de eentjes en de tweetjes, maar om de kennis en de weetjes. Kennis is koning. BetCity.nl. Speel slimmer”.

In beeld verschijnen onder meer twee telefoons waarop is te lezen: “oranje thuis 8 x ongeslagen” respectievelijk “voorbeschouwingen” en “Kennis is Koning”.

2.

Een uiting op https://yutu.be/jYLjhF5848A

Daarin wordt onder meer gezegd:

“BetCity is het online bettingplatform voor de slimme sportfans. Het gaat hier namelijk niet om de eentjes en de tweetjes, maar om de kennis en de weetjes. BetCity gaat tot het gaatje, om bij te houden wat er speelt. Zodat jij kan inzetten met inzicht, in plaats van op onderbuikgevoel. Kennis is koning. BetCity.nl. Speel slimmer”.

In beeld verschijnen onder meer twee telefoons waarop is te lezen: “oranje thuis 8 x ongeslagen” respectievelijk “voorbeschouwingen” en “Kennis is Koning”.

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

Gesuggereerd wordt dat met kennis succesvoller gegokt kan worden. Zo wordt gezegd: “Kennis is koning”, en dat het niet over de eentjes en de tweetjes gaat, maar over kennis en de weetjes. Afgesloten wordt met: “Speel slimmer”. 

Gokken betreft een kansspel waar toeval bepaalt of je wint of niet. Nu lijkt het alsof men met kennis kan winnen en invloed heeft op succes.

Naar de mening van klaagster is de uiting misleidend en werkt deze gokverslaving in de hand.

 

Het verweer
 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
Het gaat bij BetCity.nl om het delen van haar kennis en weetjes met de consument; door middel van statistieken en speluitleg wordt de consument zo volledig mogelijk geïnformeerd. De betreffende informatie kan worden gebruikt als stimulans om goed doordachte en bewuste “inzet acties” te bevorderen. Dit draagt bij tot preventie en belemmering van impulsieve en ondoordachte wedpatronen, aldus adverteerder.
 
Onder de kennis en weetjes mag de BetCity.nl consument ook het verantwoord-weddenbeleid van BetCity verstaan, waarbij “bedachtzame, bezonnen en geïnformeerde spel activiteit” wordt aangeraden als verantwoord spelgedrag. De betreffende informatie wordt aangeboden in de vorm van uitleg van de limieten en de voorgeschreven verantwoord-wedden spel tips.
 
BetCity.nl erkent dat er een risico bestaat op het ontwikkelen van een kansspelverslaving en geeft daarover openheid in haar preventiebeleid. Het betcity.nl preventiebeleid is met zorg opgesteld door een professionele en gecertificeerde kansspel verslavingspreventie adviseur. Verder gebruikt BetCity.nl een geavanceerde preventiemethodiek en detectiesystemen ter voorkoming van kansspelverslaving.
 
Wat betreft de Reclamecode Online Kansspelen (ROK) en de vermeende overtreding daarvan, vindt BetCity.nl enkel bevestiging voor de door haar gekozen strategie voor een verantwoorde commercial en haar slogan om een klant te manen tot het vergaren van kennis, alvorens over te gaan tot “het inzetten”. Betcity.nl is dan ook van mening dat ze op geen enkele manier
de ROK overtreedt.  
 
Met de woorden “wed slimmer” (kennelijk is bedoeld: “Speel slimmer”) wil BetCity.nl bereiken dat haar volgers het spelen van een kansspel anders benaderen dan het impulsief “zetten van een weddenschap”. Betcity.nl probeert de speler bewuster te maken en zich te laten verdiepen in het spel dat wordt gespeeld. Op geen enkele wijze beweert BetCity.nl dat de speler ook een beter resultaat behaalt met slimmer wedden. Wel wordt het volgens haar leuker en bevredigender, wanneer een speler zich voorafgaand aan het plaatsen van een weddenschap meer verdiept in het nieuws en achtergronden van de sportwedstrijden.
 
Ter ondersteuning van haar pleidooi voor een goede en volledige informatieverschaffing, heeft BetCity.nl gebruik gemaakt van onderzoek naar verantwoorde commerciële strategieën en de effecten van reclame op de consument in de online kansspelsector. Hieruit komt naar voren dat een verantwoorde boodschap binnen een commercial het verspreiden van kennis is. “Baseer je inzet op de ‘kennis en de weetjes’ en dus niet op bijgeloof”, aldus BetCity.nl. Waar BetCity.nl tot uitdrukking brengt dat magie, illusie en bijgeloof of een onderbuikgevoel geen rol spelen bij het winnen of afdwingen of beïnvloeden van een bepaalde uitslag, benadrukt ze dat kennis van zaken en spelen met je verstand daarentegen essentieel zijn om verantwoorder en bewuster “in te zetten” en dus ook slimmer. “Kennis is koning”, aldus BetCity.nl.
BetCity.nl heeft de commercial bewust ontworpen met een kritische blik op verantwoord wedden en hoe verantwoord wedden te stimuleren. Zij betreurt de klacht dan ook.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

Niet in geschil is dat de bestreden uitingen betrekking hebben op online kansspelen. In de op 15 december 2021 in werking getreden Reclamecode Online Kansspelen (ROK), waarnaar in het verweer wordt verwezen, is een “online kansspel” gedefinieerd als:

“Een kansspel dat uitsluitend op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gespeeld als bedoeld in artikel 31 lid 1 van de wet op de Kansspelen”.

De definitie van “kansspel”, die niet alleen is opgenomen in de ROK, maar ook in de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de wet op de kansspelen (RVK) 2015, luidt:

“een gelegenheid om mee te dingen naar prijzen en premies waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”.

 

2.

In elk van de bestreden uitingen worden sportfans geattendeerd op de mogelijkheid om zich als speler via het online bettingplatform BetCity.nl te verdiepen in door BetCity.nl aangeboden informatie over sportwedstrijden, zoals bijvoorbeeld eerdere uitslagen van “oranje thuis” (beeld telefoon) en om op basis van deze informatie een inzet te doen. Door de wijze waarop dit in woord en beeld gebeurt, ligt in de uitingen nog niet de suggestie besloten dat men, aldus geïnformeerd, reeds zal winnen, terwijl daarop alleen maar een kans bestaat.

Van misleiding of het aanzetten tot gokverslaving is naar het oordeel van de Commissie geen sprake.

 

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af. 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken