a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/07.0209

Datum:

18-06-2007

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een advertentie van KLM N.V., waarin staat “We adverteren onze tarieven voortaan inclusief belastingen en toeslagen. Weet u tenminste meteen waar u aan toe bent.” alsook “Bij KLM houden we van duidelijkheid. Daarom zijn al onze tarieven inclusief belastingen en toeslagen. Het enige waar u nog rekening mee moet houden zijn reserveringskosten, omdat deze per verkooppunt kunnen verschillen.”.

De klacht

Anders dan de advertentietekst doet vermoeden, moest klager bij zijn vertrek uit Bonaire vertrekbelasting betalen. Dit zijn onvermijdbare kosten en adverteerder is er, gezien de vermelding daarvan op klagers boarding pass, van op de hoogte dat deze kosten bij vertrek betaald moeten worden. In de uiting wordt echter alleen een voorbehoud gemaakt ten aanzien van reserveringskosten. Nu alsnog vertrekbelasting moest worden betaald, acht klager de uiting misleidend.

Het verweer

De advertentie, die overigens geplaatst is vóór het van kracht zijn van de Code Reisaanbiedingen, is juist en volledig. De belasting op de luchthaven van Bonaire betreft een lokale heffing die door Bonaire International Airport zelf rechtstreeks bij de vertrekkende passagiers wordt geïnd en niet door adverteerder. Deze heffing wordt lokaal bepaald en geheven, dus kan geen onderdeel vormen van de aanbiedingsprijs. Hetzelfde is het geval met toeristen- en verblijfsbelasting.

Mondelinge behandeling

Partijen lichtten hun standpunt nader toe, waarbij klager pleitaantekeningen overlegde.

Het oordeel van de Commissie

Hoewel adverteerder uitdrukkelijk stelt dat zijn tarieven inclusief belastingen en toeslagen zijn en dat alleen nog rekening moet worden gehouden met reserveringskosten, blijkt dat op sommige luchthavens -naar klager stelt op Bonaire en in Lima- door de passagiers ter plaatse vertrekbelasting moet worden betaald. Zonder deze kosten te hebben voldaan kan men niet vertrekken. Naar blijkt uit de door klager overgelegde boarding pass, afgegeven op de luchthaven Bonaire, wijst adverteerder haar passagiers erop dat zij deze kosten moeten betalen voor zij naar de vertrekhal gaan. Gelet op het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat deze kosten zijn aan te merken als bekende onvermijdbare en derhalve onlosmakelijk aan de dienst verbonden kosten. Nu deze kosten, ondanks de mededeling “inclusief belastingen en toeslagen” niet bij de door adverteerder gehanteerde tarieven zijn inbegrepen en er terzake van deze kosten, anders dan het geval is met de reserveringskosten, in de uiting geen voorbehoud is gemaakt, acht de Commissie de uiting onjuist en misleidend.
De onderhavige uiting is geplaatst vóór de in werking treding van de Code Reisaanbiedingen zodat de Commissie de uiting niet aan deze code heeft getoetst.
Dat adverteerder zelf door middel van een persbericht liet weten vrijwillig op deze code vooruit te gaan lopen, doet daaraan niet af.

De beslissing

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.


Regeling:

artikel 7 NRC

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken