a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/07.0350

Datum:

02-08-2007

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de website www.jet2.com van Jet2.com, waarop onder meer staat: Manchester vanaf € 2 ex. belastingen en toeslagen”.

De klacht

De prijs van de aangeboden vliegvakantie is exclusief belastingen en toeslagen. Bij de prijs komen later in het boekingssysteem toeslagen. De aan de consument door middel van boekingsmodules aangeboden prijzen zijn een openbaar aanbod. Om die reden acht klager de uiting in strijd met artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen.

Het verweer

Adverteerder is zich volledig bewust van de bindende afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot artikel III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Adverteerders website heeft een nieuwe vormgeving gekregen en daarbij is geen speciale aandacht gegeven aan de aanpassing van het tarief zoals die per 1 april 2007 dient plaats te vinden.

De mondelinge behandeling

Klager lichtte toe dat boekingsmodules reclame-uitingen zijn en dat het technisch gezien geen probleem is om in het boekingssysteem inclusiefprijzen te hanteren. Een goed voorbeeld daarvan is te zien op de KLM website. Tijdens het overleg bij de totstandkoming van de Reclamecode Reisaanbiedingen, waaraan klager deelnam, zijn de boekingsmodules nadrukkelijk mede als reisaanbieding beschouwd.

Het oordeel van de Commissie

Naar adverteerder heeft erkend, voldoet de onderhavige uiting niet aan de Reclamecode Reisaanbiedingen. Artikel III sub 1 daarvan bepaalt dat de prijzen gepubliceerd dienen te worden inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten. Dit geldt ook voor de prijzen in het boekingsysteem, omdat dit een openbare aanprijzing is. De op de website gepubliceerde prijs is echter exclusief “belastingen en toeslagen” zijnde op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten, zodat artikel III sub 1 is overtreden.

De beslissing


Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.


Regeling:

artikel 3 onder 1 Reclame reisaanbiedingen

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken