a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Gemotoriseerd) vervoer

Dossiernr:

2013/00903

Datum:

12-02-2014

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Gemotoriseerd) vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft

a. een in het Chinees gestelde uiting op www.telegraaf.cn waarin door adverteerder een reis wordt aangeboden voor “CNY 3800,-”.

b. een uiting op www.telegraaf.nl , waarin onder meer staat:

“Amsterdam.

Roundtrip from

CNY 3800,-

Book now”.

De klacht

Indien men vanuit China de website van de Telegraaf bezoekt, biedt adverteerder daarop een retourticket naar Nederland aan voor CNY 3.800. Dit is misleidend. Toen klagers echtgenote een retourticket vanuit China naar Nederland wilde boeken, bleek een dergelijk ticket geen CNY 3.800 te kosten, maar CNY 6.765, derhalve 2.959 meer.

 

Het verweer

Adverteerder heeft de klacht gemotiveerd weersproken en stelt daarbij onder meer dat de uiting is gericht op het Chinese publiek en dat het niet mogelijk is om de Chinese Telegraaf in Nederland via internet te openen. Als men www.telegraaf.cn intypt, wordt men doorgeleid naar www.telegraaf.nl.

De advertentie wordt derhalve alleen getoond indien men internet vanuit een computer met een IP adres in China opgaat. Dit betekent dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Code Reisaanbiedingen niet op deze uiting van toepassing zijn.

Mocht de Commissie van oordeel zijn dat de NRC wel van toepassing is, dan is de uiting niet misleidend. Dat de uiteindelijke prijs hoger is, komt door de zogenaamde ‘çharges’, waarvan bij boeking op de eerste pagina melding wordt gemaakt. Vanuit China is het gebruikelijk en toegestaan om de tarieven exclusief ‘charges’ te publiceren. Zou men deze reis vanuit Nederland boeken, dan zou de prijs € 879,- (ongeveer CNY 7,280) zijn omdat prijzen in Nederland inclusief ‘surcharges’ vermeld moeten worden.

Nadere reactie van klager

Adverteerder is een Nederlandse maatschappij en dient zich niet alleen aan de Nederlandse maar ook aan de Europese regels te houden. Dit betekent dat ticket-aanbiedingen inclusief kosten vermeld moeten worden.

Mondelinge behandeling

Adverteerder handhaaft hetgeen hij bij verweer heeft aangevoerd en wijst erop dat de klacht gericht is tegen een banner. Deze heeft klager ontvangen in het kader van de zogenaamde ‘retargeting’. Mensen die zich geïnteresseerd hebben getoond in een bepaald product, krijgen nog enige tijd banners toegestuurd die op de eerder getoonde belangstelling aansluiten. Dit is de reden waarom klager deze uiting heeft gekregen.

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de door klager geuite bezwaren overweegt de Commissie als volgt.

Ad a. De Commissie is van oordeel dat deze is gericht op de Chinese consument, aangezien de uiting, naar adverteerder onweersproken heeft gesteld, uitsluitend zichtbaar was op computers met een IP adres in China, in het Chinees is gesteld en het daarin vermelde bedrag is uitgedrukt in een Chinese munteenheid. Gelet hierop is de Nederlandse Reclame Code (NRC) niet op deze uiting van toepassing. De Commissie overweegt daartoe dat ingevolge artikel 2 van de statuten van de Stichting Reclame Code, de Stichting tot doel heeft dat het maken van reclame in Nederland op verantwoorde wijze geschiedt, welk doel wordt nagestreefd door middel van toetsing van reclame-uitingen door de Reclame Code Commissie aan de NRC.

Weliswaar is in het Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep voorzien in een regeling voor grensoverschrijdende reclame, maar China valt buiten de landen waarop deze regeling van toepassing is.

Ad b. Deze Engelstalige reclame-uiting die verschenen is op de website www.telegraaf.nl werd -naar adverteerder meedeelde- getoond op basis van een cookie die is geplaatst naar aanleiding van het feit dat klager op de voor de Chinese consument bestemde pagina’s van adverteerders website had gezocht naar een retourticket vanuit Chengdu naar Amsterdam. De Commissie acht het aannemelijk dat de uiting om eerdergenoemde reden voor klager zichtbaar werd, aangezien hij een print heeft overgelegd van adverteerders website www.klm/travel/cn waaruit blijkt dat is gezocht naar vliegtickets met als vertrekplaats Chengdu, waarbij de vliegprijzen in Chinese valuta worden weergegeven. Dat de uiting in het Engels is gesteld, doet niet af aan het oordeel dat deze specifiek is bedoeld voor de Chinese consument.

Op grond van bovenstaande overwegingen acht de Commissie zich niet bevoegd de uitingen aan de NRC te toetsen.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken