a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00344

Datum:

07-05-2015

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de namens verweerder tijdens een op 31 maart 2015 gemaakte intra communautaire vlucht gedane aanprijzing van belastingvrije artikelen.

De klacht

Sinds 1 juli 1999 is belastingvrije verkoop op intra communautaire (EU) vluchten niet meer toegestaan. De gewraakte openbare aanprijzing van goederen is derhalve in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Hierdoor is tevens sprake van misleiding in de zin van artikel 7 NRC nu onjuiste informatie over de prijsberekening en over het specifieke prijsvoordeel wordt verstrekt.

Het verweer

Het is juist dat over de verkoop van goederen op intra communautaire vluchten BTW moet worden afgedragen. Aan deze verplichting wordt ook voldaan aangezien verweerder de BTW over deze goederen afdraagt in plaats van de passagier. Om die reden zijn de goederen die aan boord worden aangeboden voordeliger dan de adviesprijs die in Nederland van toepassing is. Het prijsvoordeel wordt hierdoor gelijkgetrokken met het prijsvoordeel dat op intercontinentale vluchten voor belastingvrije goederen wordt aangeboden. In economische zin koopt de passagier de goederen exclusief BTW. In de KLM TAX FREE shopping guide wordt de passagier over deze constructie geïnformeerd. Ook op de bon van een artikel dat aan boord van een KLM vliegtuig is aangeschaft, is geen BTW vermeld omdat deze niet door de passagier maar door de KLM wordt afgedragen.

Het oordeel van de voorzitter

Op grond van de gewraakte mededeling verkeert de passagier in de veronderstelling dat hij over de goederen die hij tijdens de vlucht koopt, geen BTW betaalt. Deze veronderstelling is in zoverre juist dat de BTW over deze goederen niet ten laste komt van de passagier maar door verweerder worden afgedragen.

Aldus betaalt de passagier over deze goederen feitelijk geen BTW en wordt hij in de gelegenheid gesteld “belastingvrije artikelen” aan te schaffen.

Gelet hierop kan de uiting niet onjuist of misleidend worden geacht.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken