a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2009/00163A

Datum:

31-03-2009

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de radioreclame waarin onder meer wordt gezegd:

“Bij Transavia punt com doen we er niet moeilijk over als je naast je bagage ook ski’s meeneemt. Alleen al daarom.”

 

De klacht

Bij het inchecken bleek klager voor zijn skiuitrusting te moeten betalen, terwijl de indruk wordt gewekt dat daarvoor niet hoeft te worden bijbetaald. Nu ook over voorwaarden in de uiting niet wordt gerept, acht klager de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Getracht is duidelijk te maken dat het geen probleem is als men skiuitrusting mee wil nemen, dit in tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen. Niet is vermeld dat het vervoer van skiuitrusting gratis zou zijn. Op de servicepagina van adverteerders website staat duidelijk dat daar kosten aan verbonden zijn en hoe hoog deze zijn.

 

Mondelinge behandeling

 

Klager handhaaft zijn bezwaar. Voor het meenemen van ski’s hoeft bij andere maatschappijen, zoals bijvoorbeeld bij KLM, Swissair en Easyjet, niet te worden betaald. Op basis van deze uiting ging klager er van uit dat ook adverteerder daarvoor geen kosten in rekening zou brengen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Nu adverteerder zo nadrukkelijk stelt er niet moeilijk over te doen als men naast bagage ook ski’s wil meenemen, krijgt men de indruk dat daarvoor niet (extra) hoeft te worden betaald. Nu daarvoor wel kosten in rekening worden gebracht, is de Commissie van oordeel dat adverteerder in de uiting onduidelijk is ten aanzien van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code. Hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting oneerlijk en daardoor misleidend in de zin van artikel 7 van de Nederlandse reclame Code .

 

De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken