a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00341

Datum:

01-05-2012

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aanbieding van een 29-daagse groepsreis door India en Nepal op adverteerders website www.koningaap.nl.

 

De klacht

 

In de aanbieding van de reis wordt onder “Vluchtinformatie” de rechtstreekse KLM-vlucht Amsterdam-Delhi v.v. beschreven met vertrektijden en vluchtnummers. Op basis hiervan heeft klager de reis bij adverteerder geboekt. Bij ontvangst van de reispapieren bleek dat er niet wordt gevlogen met de rechtstreekse KLM-vlucht, maar dat zowel de heen- als terugreis wordt uitgevoerd door een andere maatschappij en met overstappen. Het overstappen kost veel wachttijd. Volgens klager is er sprake van misleiding.

 

Het verweer

 

Op de website wordt expliciet meegedeeld dat het getoonde vluchtschema onder voorbehoud van wijzigingen is. Tevens worden de namen van verschillende luchtvaartmaatschappijen genoemd. Hieruit blijkt voldoende dat de getoonde luchtvaartmaatschappij c.q. het getoonde vluchtschema niet gegarandeerd wordt en dat men aan het opgegeven reisschema geen rechten kan ontlenen. Omdat het schema van de KLM het meest gebruikte schema is, wordt dit op de website vermeld.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar het oordeel van de Commissie wordt door de gespecificeerde vermelding van de vluchtinformatie in de aanbieding, waarbij uit de vluchtduur kan worden afgeleid dat sprake is van een rechtstreekse vlucht Amsterdam-Delhi , de indruk gewekt dat het getoonde vluchtschema het gebruikelijke schema is, waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen afgeweken wordt. Adverteerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat slechts in een beperkt aantal gevallen niet aan het getoonde vluchtschema kan worden voldaan. Weliswaar wordt onder de vluchtinformatie vermeld dat het vluchtschema onder voorbehoud van wijzigingen is, maar daaruit blijkt niet dat deze wijziging kennelijk ook kan inhouden dat sprake is van een vlucht met overstap.

 

De Commissie acht de informatie dat sprake kan zijn van een overstap dermate essentieel nu de reistijd daardoor aanzienlijk kan worden verlengd dat deze vermeld dient te worden in de reisaanbieding. Nu dat in de onderhavige uiting niet is gebeurd, is sprake van een weglaten van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie – in dit geval het boeken van de aangeboden reis – dat hij anders niet had genomen, is de reclame-uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken