a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2014/00230

Datum:

14-04-2014

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van de “16-daagse rondreis Cuba Grande met KLM” op adverteerders website www.fox.nl, meer in het bijzonder de mededeling “5-daagse verlenging Melia Cavo Santa Maria”.

De klacht

De “5-daagse verlenging” van de 16-daagse rondreis Cuba Grande zou het totaal aantal dagen logischerwijze op 21 brengen. Nadat klager deze verlenging had geboekt, bleek echter dat de totale reis slechts 18 dagen duurde. FOX gaf hiervoor als verklaring dat hierin ook de verlenging zat van de basisreis en dat dit werd toegelicht op de site. Ondanks deze uitleg ervaart klager de reclame-uiting als misleidend. Aan klagers verzoek om de uiting te corrigeren heeft FOX tot nu toe geen gehoor gegeven.

Het verweer

In de koptekst van de webpagina “Extra opties” wordt de consument erop gewezen dat hij de standaard 16-daagse rondreis kan verlengen of upgraden of een andere optie kan bijboeken. Daarbij wordt duidelijk vermeld dat men voor meer informatie over deze producten moet doorklikken. Ook over de uitvoering van de “5-daagse verlenging Melia Cavo Santa Maria” is alle relevante informatie te vinden door door te klikken naar de pagina van dit product. In het kader van de klacht is met name van belang dat onder het tabblad “Algemeen” wordt vermeld dat de verlenging ingaat op dag 13 van de rondreis, men drie nachten in Cayo Santa Maria verblijft, op dag 16 naar Havana reist en op dag 17 naar de luchthaven wordt gebracht voor de terugreis naar Amsterdam. Door deze uitleg, alsmede de informatie die onder de tabbladen “Programma”, “Inclusief” en “Aandachtspunten” wordt verstrekt, wordt de consument naar behoren geïnformeerd over de opbouw van de optionele 5-daagse verlenging. De optie is voorafgaand aan de boeking met klager besproken.

Adverteerder is van mening dat van een misleidende tekst in de reclame geen sprake is, maar verneemt het graag indien de Commissie een andere mening is toegedaan (wellicht ten aanzien van de aanduiding “verlenging”).

Het oordeel van de Commissie

In de uiting wordt bij de 16-daagse rondreis Cuba Grande als een van de “mogelijke verlengingen” aangeboden de “5-daagse verlenging Melia Cavo Santa Maria”. Door de aanduiding “verlenging” wordt de indruk gewekt dat ervoor kan worden gekozen de standaardduur van de reis van 16 dagen met 5 dagen te verlengen tot 21 dagen. In werkelijkheid blijkt sprake te zijn van een alternatieve invulling van een deel van de standaardreis die ingaat op dag 13 van die reis, met als gevolg dat de met de “5-daagse verlenging” uitgebreide reis eindigt (met de terugkomst in Amsterdam) op dag 18. De gemiddelde consument zal niet bedacht zijn op de invulling die adverteerder aldus aan de mededeling “5-daagse verlenging” geeft.

Het voorgaande leidt ertoe dat met de mededeling “5-daagse verlenging” onduidelijke informatie wordt verstrekt over de aard van het aangeprezen product als bedoeld in de aanhef en onder a van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat meer informatie over de invulling van de optie kan worden verkregen door op de optie te klikken, neemt het misleidende karakter van de mededeling “5-daagse verlenging” niet weg.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken