a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2018/00783

Datum:

10-12-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de achterzijde van een reisgids van TUI, Mauritius en Seychellen, 2017/2018. 

In de linkerbovenhoek staat: “AIRFRANCE KLM”. Verder staat in de uiting, tegen de achtergrond van zee, strand en een zeester:

“Ontdek Mauritius

 met KLM en TUI”.

Daaronder staat in kleinere letters:

“Samen brengen we u dichter bij uw droomvakantie” met daarnaast het logo van KLM en het logo van “SKYTEAM”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In het voorjaar van 2018 boekte klaagster een reis voor 7 personen naar Mauritius, voor ruim € 20.000,-. Zij koos de duurste optie, namelijk een vlucht zonder overstap. Volgens de brochure was dit een vlucht per KLM, waarmee klaagster goede ervaringen had. Klaagster legt twee tabellen met desbetreffende vliegtarieven over, met de aanhef “VOORDEEL VLIEGTARIEVEN KLM (KL)” respectievelijk “VOORDEEL VLIEGTARIEVEN EMIRATES (EK)”.

Helaas werd bij boeking aan klaagster meegedeeld dat de heenvlucht zou plaatsvinden met Air Mauritius. Daarbij werd gezegd dat de condities hetzelfde zouden zijn als in geval van een vlucht per KLM. Bij het ophalen van de tickets bleek dat ook de terugvlucht door Air Mauritius zou worden uitgevoerd. Ook nu werd meegedeeld dat er geen sprake zou van een verschil met KLM.

Tijdens de heenvlucht bleek de zitruimte echter zeer klein. Verder was de bediening aan boord minimaal, aldus klaagster. Klaagster had een zeer onaangename vlucht. De terugvlucht verliep beter, met meer beenruimte en beter personeel, maar een en ander valt niet te vergelijken met KLM.

Klaagster vindt de reclame misleidend. Als zij een reisgids leest, moet zij kunnen geloven wat zij leest.

Klaagster heeft gehoord dat KLM geen vliegroute naar Mauritius heeft en dat alleen Air Mauritius de betreffende vlucht vanaf Schiphol maakt. Zij maakt er bezwaar tegen dat de reisgids “leugens” vermeldt en dat op de reisbevestiging zelfs nog een KLM vluchtnummer staat.        

 

Het verweer van KLM

Het verweer wordt als volgt samengevat.

KLM maakt deel uit van “SkyTeam” Binnen deze luchtvaartalliantie werkt zij samen met een groot aantal andere maatschappijen (‘codeshare’), teneinde de klant meer vluchten en bestemmingen aan te kunnen bieden. Dit betekent dat er een KL-vluchtnummer op het ticket staat, maar dat de vlucht door één van de partners van KLM wordt uitgevoerd. Met welke maatschappij(en) en onder welke voorwaarden er wordt gevlogen, wordt door KLM duidelijk aangegeven indien de klant de reis bij KLM boekt.

Samen met haar partners werkt KLM er voortdurend aan om de reis net zo aangenaam te laten verlopen als wanneer er met KLM wordt gevlogen. Het is (helaas) echter mogelijk dat een passagier dit anders ervaart.

Klaagster heeft haar vlucht vla D-Reizen bij TUI geboekt. Blijkens de klacht heeft D-Reizen ten tijde van de boeking kenbaar gemaakt dat de vlucht zou worden uitgevoerd door Air Mauritius. Of D-Reizen en/of TUI die uiting op een misleidende of onjuiste wijze heeft gedaan, is een vraag die aan D-Relzen of TUI moet worden gesteld, niet aan KLM.

Gelet op het bovenstaande verzoekt KLM de Commissie om vast te stellen dat er geen sprake is van misleidende reclame door KLM. Zij vraagt de klacht – voor zover het KLM betreft – niet ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren, dan wel deze klacht door te sturen naar D-Reizen en/of TUI.

 

Het verweer van TUI

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Ter discussie staat of de “KLM advertentie” op de achterzijde van de TUI reisgids als misleidende reclame moet worden aangemerkt. TUI vindt dat dit niet het geval is en legt graag uit waarom zij meent dat zij niet in strijd met de Reclamecode Reisaanbiedingen heeft gehandeld.

Bovenbedoelde uiting op de achterzijde van de TUI reisgids (hierna ook: “de advertentie”) is geen concrete uiting bij een concrete reis, en in het verlengde daarvan geen concrete uiting bij de door klaagster geboekte reis.

De advertentie bevat geen onwaarheden. Het is immers mogelijk om Mauritius met KLM en TUI te ontdekken. TUI biedt namelijk Mauritius aan als bestemming met daarbij een vlucht van KLM. Van misleidende reclame is dan ook geen sprake.

Klaagster stelt dat de reis is uitgevoerd onder een KL vluchtnummer. Deze zogenaamde  codesharing dient hier echter niet besproken te worden, omdat deze ziet op de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van TUI is nader toegelicht. Daarbij is meegedeeld dat er voor wat betreft de uitvoering van vluchten naar Mauritius garantiecontracten bestaan met Air Mauritius en KLM. Verder vliegt Air Mauritius vooral in het winterseizoen en KLM vooral in het zomerseizoen, waarbij de verhouding ongeveer 40% respectievelijk 60% is, aldus TUI.

Desgevraagd is namens TUI aan de Commissie meegedeeld dat betwijfeld wordt of uit de verdere inhoud van de reisgids, die ter zitting niet voorhanden is, valt op te maken dat vluchten naar Mauritius deels door Air Mauritius worden uitgevoerd.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de bij de klacht overgelegde advertentie op de achterzijde van de TUI reisgids, Mauritius en Seychellen, 2017/2018. Zij zal zich niet uitlaten over de in het verweer van KLM bedoelde “uiting” tijdens de boeking, waarin volgens haar duidelijk wordt gemaakt dat de uitvoering van de vlucht door Air Mauritius zou worden gedaan. Die uiting – voor zover al relevant voor de beoordeling van de bestreden advertentie – kent de Commissie niet.

Vast staat dat de heen- en terugvlucht van de door klaagster via D-Reizen bij TUI geboekte reis naar Mauritius zijn uitgevoerd door Air Mauritius, en niet door KLM.

In reactie op de onderhavige klacht heeft KLM gewezen op de luchtvaartalliantie “SkyTeam”, waarbinnen zij samenwerkt met andere maatschappijen, en in welk verband vluchten met een KL-vluchtnummer worden uitgevoerd door één van de partners van KLM.   

Namens TUI is onder meer meegedeeld dat de bestreden uiting geen onwaarheden  bevat, omdat Mauritius met KLM en TUI kan worden ontdekt, nu TUI Mauritius aanbiedt als bestemming met daarbij een vlucht van KLM. Vervolgens heeft TUI ter zitting meegedeeld dat voor wat betreft de uitvoering van vluchten naar Mauritius garantiecontracten bestaan met Air Mauritius en KLM en Air Mauritius vooral in het winterseizoen vliegt en KLM vooral in het zomerseizoen, waarbij de verhouding ongeveer 40% respectievelijk 60% is. 

Uit het bovenstaande begrijpt de Commissie dat tenminste een substantieel aantal vluchten, dat deel uitmaakt van bij TUI te boeken reizen naar Mauritius, wordt uitgevoerd door Air Mauritius, en niet door KLM. Meer in het bijzonder volgt uit het verweer van TUI dat de mogelijkheid om met KLM te vliegen vooral in het zomerseizoen bestaat, en niet zozeer in het winterseizoen, waarin de vluchten vooral door Air Mauritius worden uitgevoerd.

In het licht hiervan en gegeven het feit dat in de bestreden uiting zonder enig voorbehoud wordt gezegd dat Mauritius met TUI en KLM kan worden ontdekt (over Air Mauritius wordt niets gezegd) acht de Commissie deze uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie acht beide verweerders verantwoordelijk voor de onderhavige overtreding van de NRC. Gelet op de tekst:

“Ontdek Mauritius

 met KLM en TUI

 Samen brengen we u dichter bij uw droomvakantie” in combinatie met de vermelding  “AIRFRANCE KLM” en het logo van KLM berust de uiting kennelijk op een samenwerking tussen KLM en TUI.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerders  aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken