a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2019/00755

Datum:

04-02-2020

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de uiting in de reisgids van De Jong Intra (pag.172 -173), waarin een zesdaagse vlieg-busreis naar Krakau met vertrekdatum 15 september 2019 wordt aangeboden.

In de uiting staat, voor zover hier van belang:

“Bij ons inbegrepen:

Vlucht van Amsterdam naar Krakau v.v. met KLM in de V-klasse
Luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing”

Onder “Prijsinformatie” staat, voor zover hier relevant:

“Prijzen per persoon op basis van 2pk

Vertrekdata

September 1*, 15*, 29*                      629

* Gegarandeerd vertrek (zie pag. 8)

Toeslagen (per persoon):

Toeslag eenpersoonskamer € 89

Eventuele vluchtklassetoeslagen

Ruimbagage (pag. 240).”

 

De klacht

De klacht, zoals verwoord in de inleidende klacht en de reactie van klagers op het verweer, wordt als volgt samengevat.

In de brochure van De Jong Intra wordt de vlieg-busreis naar Krakau aangeboden voor € 629,- per persoon. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing zijn inbegrepen. Wel kan een eventuele vluchtklassetoeslag gelden. Bij het bespreken van de reis op het reisbureau (VakantieXperts Middelburg) werd klagers meegedeeld dat de reissom € 690,- p.p. in plaats van € 629,- zou bedragen als gevolg van de vluchtklassetoeslag. Klagers zijn hiermee akkoord gegaan. Op de dag dat de reis zou worden bevestigd, werd klagers telefonisch meegedeeld door het reisbureau dat de reissom nog twee maal € 52,- hoger werd als gevolg van opnieuw een vluchtklassetoeslag. Na bezwaar van klagers werd de extra vluchtklassetoeslag teruggebracht naar één maal € 52,-, waarmee klagers hebben ingestemd. Zij hebben vervolgens de volgende prijsspecificatie/factuur in de boekingsbevestiging ontvangen:

“[naam klager sub 1]                                          1 x €  690.00  =          € 690.00

[naam klager sub 2]                                            1 x €  690.00  =          € 690.00

Luchthavenbelasting-brandstofcomponent   2 x €    40.00  =          €   80.00

Reserveringskosten                                            1 x €    19.50  =          €   19.50

Vluchttoeslag                                                         1 x €    52.00  =          €   52.00

                                                                                  Subtotaal pakketreis:                      €  1531.50

Overig

Bemiddelingskosten (…)                                     1 x €    40.50  =          €   40.50

Calamiteitenfonds (…)                                         1 x €      2.50  =          €     2.50

                                                                                  Subtotaal overig:                             €      43.00

(…)

                                                                                  Totaal dossier: (…)                         €  1574.50”

Uit de specificatie blijkt dat twee maal € 40,- in rekening is gebracht voor luchthavenbelasting-brandstofheffing. De prijs van de reis is dus niet inclusief dit bedrag, hoewel dat wel in de brochure staat. Nu er ook nog €19,50 reserveringskosten (door het reisbureau genoemd) en €40,50 bemiddelingskosten (door het reisbureau niet tevoren genoemd) in rekening zijn gebracht, is het “wel een heel duur reisje” geworden, aldus klagers, die zich afvragen “hoe dit allemaal mogelijk is” en of sprake is van misleiding.

 

Het verweer van De Jong Intra

Het standpunt van De Jong Intra, zoals verwoord in het schriftelijke verweer en de nadere reactie en toegelicht ter zitting, wordt als volgt samengevat.

In de brochure wordt (sinds november 2018) de reis naar Krakau aangeboden voor € 629,- inclusief luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing. Deze prijs is gebaseerd op de goedkoopste vluchtklasse, maar de luchtvaarmaatschappij kent ook hoger geprijsde klassen. Als er bij boeking in de basisvluchtklasse geen stoelen meer beschikbaar zijn, wordt de reissom verhoogd met een vluchtklassetoeslag. Dit was bij de boeking door klagers (op 13 augustus 2019) het geval. De door klagers overgelegde prijsspecificatie heeft voor verwarring gezorgd, omdat een medewerkster van De Jong Intra bij de opbouw van de factuur een onjuiste code heeft doorgegeven aan het reisbureau. In plaats van de post “Luchthavenbelasting-brandstofcomponent” had er vluchtklassetoeslag moeten staan en het bedrag van € 40,- had in de reissom moeten worden opgenomen, waardoor die post zou komen te vervallen. Als basisreissom had derhalve € 730,- p.p. moeten zijn genoemd, het bedrag inclusief luchthavenbelasting-brandstof en inclusief de (eerste) vluchtklassetoeslag. Daar kwam per persoon nog € 26,- extra vluchtklassetoeslag bij. De reissom per persoon komt zo uit op € 756,- inclusief luchthavenbelasting-brandstofheffing en vluchtklassetoeslagen. De in de brochure geadverteerde prijs van € 629,- is de basisprijs inclusief luchthavenbelasting-brandstofheffing, maar zonder vluchtklassetoeslag. Alleen de vluchtklassetoeslag fluctueert. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat aan klagers een vluchtklassetoeslag van (€ 756 – € 629 =) € 127,- p.p. in rekening is gebracht. Verder worden per boeking reserveringskosten van € 19,50 gerekend, die algemeen in de reisbrochure worden vermeld, en een bijdrage calamiteitenfonds (€ 2,50).

De bemiddelingskosten van € 40,50 zijn niet door De Jong Intra berekend, maar door het reisbureau. Het is mogelijk de reis direct bij De Jong Intra te boeken, tussenkomst van een reisbureau is niet noodzakelijk.

De Jong Intra erkent dat de aan klagers gezonden prijsspecificatie niet duidelijk is. De mededeling in de brochure dat de luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing zijn inbegrepen in de prijs is echter juist. Er is daarom geen sprake van misleidende reclame, aldus De Jong Intra.

 

Het verweer van VakantieXperts Middelburg

De klacht is ontstaan door de vluchttoeslagen die door de reisorganisatie zijn doorberekend. VakantieXperts heeft als doorverkoper van de reis geen invloed op deze toeslagen en het aanbod van De Jong Intra in haar reisbrochure. Klagers zijn vóór het boeken van de reis geïnformeerd over de bemiddelingskosten en de totale reissom. De bemiddelings- en servicekosten zijn inzichtelijk gemaakt met bordjes op de balie van het reisbureau.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht is gericht tegen de aanbieding van de zesdaagse vlieg-busreis naar Krakau met vertrekdatum 15 september 2019 voor € 629,- in de reisgids van De Jong Intra. Klagers maken bezwaar tegen de uiting, omdat zij menen dat bij (de bevestiging van) de boeking van de reis sprake bleek te zijn van meer kosten dan waarmee zij op grond van de uiting rekening behoefden te houden. De Commissie vat de klacht zo op dat klagers de uiting in strijd achten met de bepalingen omtrent prijsvermelding in een reclame-uiting (uitnodiging tot aankoop) in de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014.

2.

De Commissie stelt voorop dat zij alleen De Jong Intra aanmerkt als adverteerder van de bestreden uiting in haar reisgids. Niet is weersproken dat VakantieXperts Middelburg geen invloed heeft gehad op het aanbod in de gids.

3.

Klagers doelen met hun bezwaar dat sprake is van onverwachte kosten in de eerste plaats op de kostenpost “luchthavenbelasting-brandstof-component” die op de prijsspecificatie van de reis als aparte post wordt vermeld en in rekening wordt gebracht, terwijl in de reisgids uitdrukkelijk staat: “Bij ons inbegrepen: luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing”. 

Naar het oordeel van de Commissie heeft De Jong Intra bij de ter zitting gegeven toelichting voldoende aannemelijk gemaakt dat bij de boeking van de reis door klagers de in de gids geadverteerde basisprijs van € 629,- p.p. alleen als gevolg van vluchtklassetoeslagen is verhoogd naar € 756,- p.p., en dat in beide bedragen de luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing van € 40,- p.p. is begrepen. Dat sprake kan zijn van een vluchtklassetoeslag als in de basisvluchtklasse geen stoelen meer beschikbaar zijn, wordt in de uiting vermeld en is geen onderwerp van de klacht. Verder heeft De Jong Intra ter zitting aannemelijk gemaakt dat in de opstelling van de factuur een fout is geslopen, maar dat het genoemde bedrag (subtotaal) van € 1531,50 – afgezien van de reserveringskosten, waarover hieronder meer – wel klopt.

Gelet op het voorgaande kan de klacht dat de uiting in de reisgids niet juist is, omdat in de praktijk de als inclusief aangeduide luchthavenbelasting als extra kostenpost in rekening wordt gebracht, niet slagen. Wel hecht de Commissie eraan op te merken dat de opbouw van de prijsspecificatie in de aan klagers gezonden factuur zeer onduidelijk en niet transparant is en begrijpelijkerwijs bij klagers tot verwarring heeft geleid. Uitgaan van de prijs in de reisgids en het in één bedrag vermelden van de vluchtklassetoeslag zou voor klagers duidelijker zijn geweest. Nu de factuur echter geen reclame-uiting is, kan dit niet tot gegrondverklaring van dit onderdeel van de klacht leiden.

4.

De Commissie acht de bestreden reclame-uiting wel onjuist op het punt van de vermelding van de reserveringskosten en de bijdrage calamiteitenfonds. Krachtens het bepaalde onder IV lid 1 RR 2014 in combinatie met het bepaalde onder III lid 1 RR 2014 en de toelichting daarbij, moeten reisaanbieders in hun uitnodigingen tot aankoop in reclame de vaste onvermijdbare kosten in de geadverteerde prijs verdisconteren en de variabele onvermijdbare kosten, waarvan de hoogte niet vooraf kan worden berekend, direct naast of onder de geadverteerde prijs vermelden, zodat voor de consument duidelijk is welke bijkomende kosten er zijn en hoe hoog deze zijn. Gebleken is dat De Jong Intra voor de geadverteerde reis per boeking € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 calamiteitenfonds rekent. Aldus is sprake van onvermijdbare kosten die, omdat niet tevoren vaststaat voor hoeveel personen wordt geboekt, variabel zijn en niet reeds in de geadverteerde prijs per persoon kunnen worden verdisconteerd. Deze variabele onvermijdbare kosten dienen echter wel direct bij de geadverteerde prijs te worden genoemd. Aan deze eis is niet voldaan. In de bestreden uiting worden de reserveringskosten en de bijdrage calamiteitenfonds niet genoemd. De Jong Intra heeft meegedeeld dat over de reserveringskosten een algemene mededeling in de reisgids is opgenomen.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat De Jong Intra op het punt van de vermelding van de reserveringskosten en de bijdrage calamiteitenfonds in strijd met het bepaalde onder IV lid 1 RR 2014 in combinatie met het bepaalde onder III lid 1 RR 2014 heeft gehandeld.

5.

Klagers hebben verder aangevoerd dat het in rekening brengen van € 40,50 bemiddelingskosten door het reisbureau VakantieXperts Middelburg niet tevoren is vermeld.

Indien en voor zover deze klacht tegen De Jong Intra is gericht, overweegt de Commissie dat in de bestreden uiting in de reisgids de eventueel door een reisbureau in rekening gebrachte bemiddelingskosten niet behoeven te worden vermeld, nu het niet noodzakelijk is voor boeking van de reis een reisbureau in te schakelen. De reis kan rechtstreeks bij De Jong Intra worden geboekt, waarbij geen sprake is van bemiddelingskosten. Het is de eigen keuze van klagers geweest om de reis via een reisbureau te boeken.

6.

Voor zover dit deel van de klacht tegen VakantieXperts Middelburg is gericht, kan de klacht evenmin slagen. Zoals reeds onder 2 is overwogen, is dit reisbureau niet verantwoordelijk voor de uiting in de gids van De Jong Intra en klagers hebben geen reclame-uiting van VakantieXperts Middelburg overgelegd, waarin het in rekening brengen van bemiddelingskosten naar hun mening ten onrechte niet is genoemd. Voor zover de klacht tegen VakantieXperts Middelburg is gericht, worden klagers niet-ontvankelijk in hun klacht verklaard.

7.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op hetgeen is overwogen onder punt 4 van het oordeel acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde onder IV lid 1 RR 2014 in combinatie met het bepaalde onder III lid 1 RR 2014. Zij beveelt De Jong Intra aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht tegen De Jong Intra af.

Gelet op hetgeen is overwogen onder punt 5 van het oordeel acht de Commissie klagers niet-ontvankelijk in hun klacht tegen VakantieXperts Middelburg.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken