a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2020/00079

Datum:

11-03-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van adverteerder, voor zover daarin wordt gezegd:
“En wist je dat je de CO2 uitstoot van jouw vlucht kunt compenseren? Boek snel op KLM.nl”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de commercial omdat hij de zin “Wist je dat je CO2 kunt compenseren? (…)” een vorm van ‘greenwashing’ vindt. Volgens klager heeft geen enkel onderzoek tot nu toe aangetoond dat CO2 compensatie werkt, simpelweg omdat de compensatie wellicht ooit in de toekomst kan gaan plaatsvinden. Omdat de CO2 problematiek een ‘hot topic’ is, spelen vliegmaatschappijen hier handig op in door net te doen alsof de uitstoot volledig geneutraliseerd kan worden, zodat de klant met een goed gevoel het vliegtuig in kan stappen, aldus klager. Dat is volgens hem pure misleiding. De feiten liegen er niet om: vliegen is een zeer grote factor van CO2 uitstoot. Een lieve stem met een vrolijk melodietje verandert niets aan dat feit, aldus klager. KLM kan niet garanderen dat de CO2 uitstoot door de aangeboden compensatie minder is.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Klager geeft de tekst van de commercial niet helemaal goed weer, aldus KLM.

De tekst luidt: “En wist je dat je de CO2 uitstoot van jouw vlucht kunt compenseren? Boek snel op KLM.nl”. Klager vermeldt niet dat in het spotje duidelijk wordt verwezen naar de website. De bedoeling is dat het publiek op de website van KLM gaat kijken of er een reis van haar gading bij zit. Bij de boeking kan vervolgens ook gekozen worden voor de CO2 compensatie waarover in het spotje gesproken wordt. Gelijk op de homepage van KLM is er een link naar “CO2ZERO”. Daar wordt uitgelegd hoe de compensatie, waaraan in het spotje gerefereerd wordt, in zijn werk gaat. In haar verweer heeft KLM dit nader uiteengezet aan de hand van de informatie op haar website en een rapport van KPMG, dat kort gezegd gaat over de berekening van de CO2 uitstoot in relatie tot het brandstofgebruik. Voor zover van belang is deze onderbouwing opgenomen in het oordeel van de Commissie.

 

Repliek

 

Volgens klager strookt de informatie die KLM op haar website geeft met betrekking tot CO2 compensatie niet met de werkelijkheid. Ter onderbouwing van zijn standpunt verwijst hij naar een artikel uit het dagblad Trouw met de titel “CO2-compensatie is misleidend en ‘natttevingerwerk’”.     

 

Dupliek

 

Het artikel van Trouw gaat over beloften van luchtvaartmaatschappijen ter vermindering van klimaatschade. Het artikel geeft op geen enkele wijze aan dat KLM betrokken zou zijn bij dergelijke praktijken. Met dit artikel bouwt klager voort op de teneur van zijn klacht, aldus KLM: de klacht is niet gericht tegen een bepaalde reclame-uiting van KLM, maar tegen de klimaatbeloften van luchtvaartmaatschappijen in zijn algemeenheid. Volgens KLM is de Reclame Code Commissie niet bedoeld om algemene oordelen te vellen over bepaalde industrieën, maar om te oordelen over specifieke reclame-uitingen. Volgens KLM is de klacht daarom op voorhand niet ontvankelijk.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting wordt gezegd: “En wist je dat je de CO2 uitstoot van jouw vlucht kunt compenseren? Boek snel op KLM.nl”. Hiermee wordt het publiek op de mogelijkheid gewezen die KLM met betrekking tot dit onderwerp biedt. Op de website staat vervolgens uitgelegd hoe KLM deze uitstoot berekent en op welke wijze (door een herbebossingsproject in Panama) de berekende uitstoot wordt gecompenseerd.

 

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat KLM volgens hem niet kan garanderen dat de CO2 uitstoot volledig geneutraliseerd/gecompenseerd wordt.

 

Deze klacht slaagt niet.

 

Ten eerste wordt in de uiting niet “gegarandeerd” dat de CO2-uitstoot minder is, zoals klager beweert, maar wordt het publiek gewezen op de mogelijkheid van CO2 compensatie bij het boeken van een vlucht.

 

Ten tweede lijkt klagers bezwaar zich toe te spitsen op het systeem van CO2 compensatie. Volgens klager heeft geen enkel onderzoek tot nu toe aangetoond dat CO2 compensatie werkt, omdat de compensatie wellicht ooit in de toekomst kan gaan plaatsvinden. Wat hiervan zij, dit maakt de bestreden uiting zélf niet misleidend. Het is aan de consument om te bepalen of hij of zij gebruik wil maken van de onderhavige dienst. Op basis van de uitleg op de website van KLM en die van CO2ZERO kan hij of zij besluiten om van de geboden mogelijkheid gebruik te maken, of niet.

 

De vraag of de systemen die momenteel (bijvoorbeeld in de luchtvaartbranche, maar ook in andere sectoren) gehanteerd worden met betrekking tot CO2-compensatie in hun algemeenheid waterdicht kunnen worden geacht, gaat het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de onderhavige reclame te buiten en staat niet in de weg aan de manier van aanprijzen die KLM in deze uiting hanteert.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken