a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00049

Datum:

13-03-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website vliegtickets.nl, voor zover klager ten tijde van het boeken van een vlucht naar Bonaire met KLM op die website zag dat het bijboeken van ruimbagage € 116,- kost. 

 

Samenvatting van de klacht en de nadere toelichting door klager

Adverteerder biedt tijdens het boekingsproces voor een vlucht met KLM de mogelijkheid koffers toe te voegen voor € 116,-. Na het boeken is aan klager gebleken dat de kosten voor de koffers eigenlijk € 100,- zijn, maar dat adverteerder daarboven € 16,- administratiekosten in rekening brengt. Dat extra administratiekosten in rekening worden gebracht, blijkt niet uit de uiting. De consument gaat hierdoor ervan uit dat KLM € 116,- rekent voor de koffers. Indien klager had geweten dat KLM € 100,- rekent voor de koffers, had hij deze na het boeken zelf toegevoegd via de website van KLM. Het bewust achterhouden van de informatie over de administratiekosten is misleidend en hierdoor heeft klager een transactie gedaan tegen voorwaarden die minder gunstig voor hem zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder toont de volledige kosten. De administratiekosten zijn transparant. Deze kosten zijn, evenals de andere onvermijdbare kosten, verwerkt in de definitieve prijs die direct aan de consument wordt getoond. Het is niet de taak van adverteerder om op haar website de bagagetarieven van andere aanbieders te tonen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder brengt administratiekosten in rekening indien men bij een boeking op haar website koffers als ruimbagage bijboekt. Adverteerder vermeldt daarbij de totale prijs van € 116,-, welk bedrag bestaat uit € 100,- voor KLM ruimbagage en € 16,- administratiekosten. Kern van het geschil is of adverteerder de totale prijs had dienen te specificeren. Nu het om uitnodiging tot aankoop in verband met een vlucht gaat, is in de eerste plaats het bepaalde onder IV lid 2 Reclamecode reisaanbiedingen (RR) 2014 van belang. Ingevolge deze bepaling moeten, gelijktijdig met de vermelding van de definitieve prijs van de vlucht, de kostenelementen waaruit deze prijs is opgebouwd, te weten belastingen, luchthavengelden en andere toeslagen voor veiligheid of brandstof, worden gespecificeerd. De door adverteerder in rekening gebracht administratiekosten voor het bijboeken van koffers vallen niet onder deze omschrijving en hoeven dus niet op grond van dit artikel te worden gespecificeerd.

2)  Ook verder ziet de voorzitter geen aanleiding te oordelen dat adverteerder in de bestreden reclame-uiting had dienen te specificeren hoe het bedrag van € 116,- is samengesteld. De consument die koffers wil bijboeken, ziet in de uiting het totale bedrag dat hiervoor verschuldigd is en kan op basis daarvan een geïnformeerd besluit over de transactie nemen. Dat adverteerder € 16,- administratiekosten in rekening brengt, is in het kader van de transactie niet te beschouwen als essentiële informatie waarover de consument afzonderlijk dient te worden geïnformeerd. Dat volgens klager uit de specificatie van € 16,- administratiekosten zou kunnen worden afgeleid dat deze kosten kunnen worden bespaard door de koffers niet via adverteerder maar later, door middel van een andere transactie, bij KLM bij te boeken, leidt niet tot een ander oordeel. De voorzitter acht het niet aannemelijk dat de gemiddelde consument uit de enkele specificatie van administratiekosten zal afleiden dat hij deze kosten kan besparen op de door klager omschreven wijze. Daarnaast ligt het niet zonder meer voor de hand dat deze consument daadwerkelijk van het bijboeken van de koffers zal afzien indien hij weet dat hij de koffers ook via KLM kan bijboeken. Tegenover de iets lagere prijs voor het bijboeken rechtstreeks via KLM staat het gemak dat adverteerder biedt dat men in één en dezelfde transactie de gehele boeking kan afronden, waardoor men ook met maar één aanbieder te maken heeft. Het is tot slot aan de consument om zich zelf te informeren of hij een bepaalde optie via de adverteerder of langs andere weg wil boeken en welke keuze voor hem het meest voordelig is. De voorzitter beslist op grond van het voorgaande als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken