a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2016/00345

Datum:

21-06-2016

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting over de “lacto-ovo-vegetarische maaltijd” op www.klm.nl.

Op die site staat, in het Nederlands: 

“Lacto-ovo-vegetarische maaltijd: geen vlees, vleesproducten of vis, maar wel zuivelproducten, eieren en groenten”

en in het Engels:

“Lacto-ovo vegetarian meal: the meal does not contain meat, meat products or seafood. Contains dairy products, eggs, vegetables”. 

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

Een lacto-ovo-vegetarische maaltijd is een maaltijd zonder vlees/vis, maar met dierlijke producten. Klaagster koos deze maaltijd voor een businessclass vlucht naar Sint Maarten. Tijdens de vlucht kreeg zij echter geen lacto-ovo-vegetarische maaltijd, maar een veganistische maaltijd. Volgens de stewardess kreeg klaagster de maaltijd die wordt geserveerd indien men een lacto-ovo-vegetarische maaltijd bestelt. 

Klaagster legt foto’s over van de maaltijd die zij kreeg en merkt daarbij -samengevat- het volgende op. Zij kreeg een “vegan bord” dat nog niet “economy waardig” is. Het voorgerecht, het bijgerecht en het toetje bevatten geen eieren noch kaas en klaagster kreeg margarine in plaats van boter. Het hoofdgerecht bestond uit aardappelen, erwten, boontjes en wortelen. Dit gerecht was niet alleen “vegan”, maar bovendien niet van businessclass niveau. Klaagster kreeg geen amuse en geen kaastoetje. Aan klaagster werd meegedeeld: “Is er niet voor u. Kunnen we u alleen aanbieden als er iets is overgebleven nadat alle andere passagiers gekozen hebben en niet meer willen”. 

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

 

Klaagsters vlucht van Parijs naar Sint Maarten werd uitgevoerd door Air France.

Op de website van adverteerder (hierna ook: KLM) kunnen zowel Lacto Ovo maaltijden als veganistische maaltijden worden gereserveerd. Beide maaltijden bevatten geen vleesproducten, maar het verschil tussen deze maaltijden is dat in een Lacto Ovo maaltijd zuivelproducten kunnen zijn verwerkt, en in een veganistische maaltijd niet.

 

Op alle intercontinentale KLM vluchten vanaf Schiphol biedt KLM Lacto Ovo

maaltijden aan. Helaas komt het echter voor dat cateraars in het buitenland – of

partnermaatschappijen van KLM – op bepaalde vluchten geen Lacto Ovo maaltijden

aanbieden. Teneinde de passagiers toch een maaltijd te garanderen zonder

vleesproducten, wordt in dat geval een veganistische maaltijd geleverd. De

aanwezigheid van zuivelproducten in een Lacto Ovo maaltijd is dan ook niet altijd

gegarandeerd, de afwezigheid van vleesproducten wel.

 

KLM kan zich voorstellen dat de vroegere omschrijving van de maaltijden op de website

wellicht de verwachting wekte dat de aanwezigheid van zuivelproducten in Lacto Ovo

maaltijden wel was gegarandeerd. Ter voorkoming van dit misverstand heeft KLM de tekst op haar website als volgt aangepast:

“Lacto-ovo-vegetarische maaltijd: dit is een maaltijd zonder vlees, vleesproducten of vis, maar er kunnen zuivelproducten, eieren en groenten in zijn verwerkt”

en

“Lacto-ovo vegetarian meal: this meal does not contain meat, meat products or seafood, but may contain dairy products, eggs, vegetables”. 

 

KLM realiseert zich dat het voor klaagster teleurstellend was dat zij een andere

maaltijd geserveerd kreeg dan hetgeen zij verwachtte. Door de aanpassing van de maaltijdomschrijving op de KLM website verwacht KLM in de toekomst soortgelijke teleurstellingen te voorkomen.

 

E-mail van 17 mei 2016 van secretariaat Stichting Reclame Code aan adverteerder

 

De inhoud van deze e-mail wordt als volgt samengevat.

 

Volgens het verweer is de tekst op de website inmiddels aangepast op de wijze zoals vermeld in het verweer. Aan adverteerder wordt gevraagd de in het verweer genoemde

“vroegere omschrijving van de maaltijden op de website” aan de Commissie te doen toekomen.

 

Antwoord van adverteerder bij e-mail van 17 mei 2016

 

Dit antwoord wordt als volgt samengevat.

De vroegere omschrijving van de Lacto Ovo maaltijden op de website van KLM was:

“(NL) Lacto-ovo-vegetarische maaltijd: geen vlees, vleesproducten of vis, maar wel zuivelproducten, eieren en groenten”.

“(ENG) Lacto-ovo vegetarian meal: the meal does not contain meat, meat products or seafood. Contains dairy products eggs, vegetables”.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

De Commissie stelt vast dat bij de klacht weliswaar geen afdruk is overgelegd van de bestreden uiting, maar dat klaagster bezwaar heeft gemaakt tegen de op de website www.klm.nl geboden mogelijkheid om een lacto ovo vegetarische maaltijd te kiezen. Gelet op hetgeen door partijen is aangevoerd, meer in het bijzonder de nadere informatie van adverteerder bij e-mail van 17 mei 2016, gaat de Commissie ervan uit dat de klacht is gericht tegen de omschrijving van “Lacto-ovo-vegetarische maaltijd” zoals die voor aanpassing van die omschrijving op de website stond, namelijk:

“Lacto-ovo-vegetarische maaltijd: geen vlees, vleesproducten of vis, maar wel zuivelproducten, eieren en groenten”.

 

2.

Als niet weersproken staat vast dat aan klaagster een maaltijd zonder zuivelproducten en eieren is geserveerd. Adverteerder heeft bij verweer meegedeeld dat het voorkomt  dat cateraars in het buitenland – of partnermaatschappijen van KLM – op bepaalde vluchten geen lacto ovo maaltijden aanbieden, maar in plaats daarvan veganistische maaltijden, zodat passagiers toch een maaltijd zonder vleesproducten krijgen. Adverteerder heeft ook meegedeeld dat zij haar website inmiddels heeft aangepast in die zin, dat in de omschrijving van “Lacto-ovo-vegetarische maaltijd” staat: (…) er kunnen zuivelproducten, eieren (…) in zijn verwerkt”.

 

3.

Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de bestreden omschrijving van “Lacto-ovo-vegetarische maaltijd” geen juist beeld geeft van de betreffende maaltijd, zoals die er in werkelijkheid uit kan zien. Indien men een Lacto-ovo-vegetarische maaltijd bestelt, kan het gebeuren dat men in plaats daarvan een veganistische maaltijd krijgt. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de samenstelling van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4.

Voor zover klaagster van mening is dat de aan haar geserveerde maaltijd noch “economy waardig” noch van “businessclass niveau” was, betekent dat niet dat de bestreden uiting om die reden in strijd is met de NRC. De Commissie overweegt daartoe dat in deze uiting geen sprake is van een aanprijzing van een maaltijd, specifiek voor economy- dan wel businessclass.

 

5.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Gelet op het oordeel onder 1 tot en met 3 acht de Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken