a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00090

Datum:

22-04-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de uiting op de website van De Koffiejongens (https://dekoffiejongens.nl/), met als kop “100% bio afbreekbaar. Lekker bezig!”

Hieronder staat:

“Je leest het goed. Al onze koffiecups zijn 100% biologisch afbreekbaar. Dat betekent dat je de cups na gebruik bij het gft-afval kunt gooien. Zo help jij mee aan het verminderen van de enorme berg afval die elk jaar geproduceerd wordt. Lekker bezig!

De cups worden gemaakt van suikerriet en mais
Na gebruik gooi je de cups bij het gft-afval
De cup lost op, de koffie wordt omgezet in super voedzame compost.

Je steentje bijdragen aan een beter milieu was nog nooit zo lekker. En gemakkelijk.”

 

De klacht

In de uiting wordt vermeld dat de koffiecups bij het gft-afval kunnen en dat er voedzame compost van wordt gemaakt. De cups zijn echter gemaakt van PLA en horen volgens Milieu Centraal bij het restafval. Deze bioplastics worden in Nederland niet gecomposteerd. Ook bevatten de cups geen voedingswaarde die aan compost ten goede komt en zorgt voor ‘voedzame compost’. Omdat adverteerder dit zeker zal weten, vindt klaagster het oneerlijk en misleidend dat wordt geadverteerd met de leus “100% biologisch afbreekbaar”.

 

Het verweer

Adverteerder voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat in Nederland jaarlijks miljarden koffiecups van plastic of aluminium bij het restafval worden weggegooid, waardoor zowel de capsule als de koffie die daarin zit wordt verbrand. Dit is zonde, aldus adverteerder, omdat koffie onder meer stikstof en kalium bevat. Adverteerder heeft een koffiecapsule ontwikkeld die daadwerkelijk oplost en dus niet milieubelastend is. Op die manier wordt de koffie in de cups na gebruik beschikbaar gemaakt voor gebruik als compost en wordt een groot afvalprobleem voorkomen. De koffie is verpakt in een capsule van PLA (met suikerriet en maïs als grondstof). Deze capsule voldoet aan de Europese EN13432-norm, op basis waarvan het product binnen twaalf weken moet kunnen composteren in een industriële composteringsinstallatie. Uit (bij het verweer gevoegd) onderzoek door Wageningen Universiteit blijkt dat de koffiecapsules van PLA vergaan in één à twee composteringscycli van elf dagen, sneller dan bijvoorbeeld sinaasappel- en bananenschillen. Ten overvloede merkt adverteerder op dat zij naar aanleiding van een opmerking in het onderzoek over de kleurstelling van de capsules haar capsules heeft voorzien van natuurlijke kleuren. De capsule zelf vergaat tot CO2 en water, waarbij energie vrijkomt die ervoor zorgt dat het composteringsproces versnelt. De grootste toegevoegde waarde komt van de koffie, die onder meer stikstof en kalium bevat en daardoor een zeer waardevolle grondstof voor compost is. De capsules zijn 100% afbreekbaar. Dit is getest, bewezen en gecertificeerd. Indien de (door klaagster genoemde) lijst van Milieu Centraal inderdaad leidend is voor het wel of niet weggooien van de capsules bij het gft-afval, zal adverteerder proberen deze lijst te laten aanpassen. Tot die tijd is zij bereid haar communicatie aan te passen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uiting wordt expliciet gerefereerd aan milieuaspecten die zijn verbonden aan de afvalverwerking van de koffiecups van adverteerder. Gelet hierop moet de uiting worden aangemerkt als een milieuclaim in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC). De Commissie vat klaagsters bezwaar tegen de uiting zo op dat zij deze in strijd acht met artikel 2 MRC, waarin is bepaald dat milieuclaims de consument niet mogen misleiden over milieuaspecten van het aangeprezen product of over de bijdrage van de adverteerder aan het handhaven of bevorderen van een schoon leefmilieu in het algemeen.

2.

Naar het oordeel van de Commissie is de uiting niet in strijd met bovengenoemde bepaling van de MRC en zij overweegt daartoe het volgende.

3.

Adverteerder heeft onweersproken gesteld dat de koffiecups zijn gemaakt van PLA en zijn gecertificeerd volgens de voor composteerbare producten geldende Europese norm EN 13432. Daarnaast acht de Commissie op grond van (de samenvatting van) het rapport “The fate of (compostable) plastic products in a full scale industrial organic waste treatment facility” van Wageningen University & Research (2020) voldoende aannemelijk geworden dat de (neutraal gekleurde) PLA koffiecapsules in de Nederlandse gft-afvalverwerking sneller afbreken dan bijvoorbeeld de als referentie gebruikte bananen- en sinaasappelschillen. Dat Milieu Centraal in het algemeen adviseert om koffiecups bij het restafval weg te gooien – kennelijk om vervuiling van de gft-stroom door verkeerd weggegooide plastic of aluminium cups te voorkomen – betekent niet dat de mededeling dat de koffiecups van adverteerder, die volledig afbreken, bij het gft-afval kunnen onjuist is.

4.

In de uiting wordt niet geclaimd dat de capsules zelf voedingswaarde bevatten die aan compost ten goede komt, zoals door klaagster wordt gesteld. Uit de mededeling “De cup lost op, de koffie wordt omgezet in super voedzame compost” wordt duidelijk dat de gunstige eigenschap als grondstof voor compost wordt toegeschreven aan de koffie in de cups die beschikbaar komt doordat de cups na gebruik oplossen. Dat koffiedrab een waardevolle grondstof is voor compost, is niet in geschil.

5.

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de bestreden uiting niet misleidend. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken