a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2014/00233

Datum:

28-04-2014

Uitspraak:

klachtengeld (niet verschuldigd)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op www.natufarm.nl.

Daarin staat onder de aanhef “MMS Protocol 2000” onder meer:

“Gezondheids Sacrament 2000 – Gebruik dit protocol in geval van levensbedreigende ziekten en aandoeningen zoals kanker en aids”.

De klacht

MMS is een berucht kwakzalvermiddel. In de VS mag er geen reclame voor worden gemaakt. De website www.natufarm.nl bevat ongefundeerde gezondheidsclaims. De meest in het oog springende claims betreffen kanker en aids. Klager kan zich niet vorstellen dat de uiting “volgens de regels” is toegestaan.

Informatie KOAG/KAG

De onderhavige reclame valt onder de competentie van de KAG en is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, zou de reclame niet van een toelatingsstempel zijn voorzien, aangezien de uiting op diverse punten in strijd is met artikel 10 van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG). Een voorbeeld hiervan is:

“Gebruik dit protocol in geval van levensbedreigende ziekten en aandoeningen zoals kanker en aids”.

Deze claim die (indirect) betrekking heeft op het voedingssupplement MMS is ook in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet: er worden geneeskundige eigenschappen toegeschreven aan een product dat niet is geregistreerd als een geneesmiddel.

Het verweer

Verweerder heeft gemotiveerd op de klacht gereageerd. Op deze reactie zal worden teruggekomen in het oordeel.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat de uiting, anders dan in het verweer lijkt te worden betoogd, moet worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Er is sprake van een openbare aanprijzing van het product MMS, in de vorm van druppels en/of capsules.

Naar het oordeel van de Commissie wordt MMS in de bestreden uiting, door de verwijzing naar kanker en aids, gepresenteerd als zijnde geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte bij de mens en dient dit om die reden te worden aangemerkt als een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Niet is gebleken dat voor dit geneesmiddel een handelsvergunning is verleend. Gelet daarop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet, ingevolge welke bepaling reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is verboden.

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling bij verweer dat verweerder er voor wil zorgen dat de website “in de toekomst verschoond blijft van medische claims”.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken