a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging

Dossiernr:

2014/00506

Datum:

14-10-2014

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen omtrent de Reduform Buikriem:

1.

Uitingen (a. homepage en b. handleiding) op de website www.tommyteleshopping.com

en

2.

Een televisiereclame.

 

De klacht

Tegen de verschillende bestreden uitingen heeft klager de volgende bezwaren.

Ad 1a.

De volgende mededelingen op de homepage zijn misleidend:

“ Laat overtollige centimeters verdwijnen.

Voordelen:

• Vermindert buik vet

• Activeer uw stofwisseling

• Klinisch getest”.

Onder “Omschrijving”:

• “De rode deeltjes worden geactiveerd wanneer ze in contact komen met het lichaam en hebben direct effect op vet; ze maken het vloeibaar en laten het verdwijnen.”

• “U hoeft Reduform slechts 2 keer per dag gedurende 10 minuten te dragen. In deze minuten zet Reduform een kettingreactie in gang die vet laat verdwijnen.

En beter nog, als u de riem weer afdoet, duurt het effect nog ruim drie uur.”

Onder specificaties:

• “De warmte versnelt de bloedstroom en activeert de stofwisseling. En als u het dragen van de riem met oefeningen combineert, kunt u tot 5 keer sneller centimeters verliezen.”

• “Zo blijft uw lichaam geleidelijk de gehele dag door vet verbranden, terwijl u met uw normale leven doorgaat: tv kijken, lezen, werken op kantoor of gewoon ontspannen.”

• “De Reduform methode is klinisch getest door twee universiteiten.”

Ad 1b.

De volgende vet gedrukte mededelingen in de handleiding zijn misleidend:

“Het dieet bestaat uit handelingen die worden uitgevoerd door een buikgordel en een thermische crème (warmte-effect) die direct als vetverbrander werkt. De gordel bestaat uit een natuurlijk keramisch materiaal met microdrukpunten die door de geavanceerde technologie geactiveerd worden als ze in contact komen met het lichaam en de crème. De verbinding en de hoge geleidbaarheid zorgen ervoor dat de temperatuur in dit gebied verhoogd wordt. Dit versnelt de stofwisseling en zorgt ervoor dat u op een constante, geleidelijke manier uw gewicht en omvang te verliest”.

Ad 2.

De volgende vet gedrukte mededelingen in de televisiereclame zijn misleidend:

“Eindelijk is het revolutionaire afslanksysteem dat de wereld op zijn kop heeft doen staan nu binnen handbereik. Zonder dieet, zonder offers te brengen, zonder chirurgie, zonder enig risico voor uw gezondheid, dat is de wonderbaarlijke Reduform methode van “Tommy Teleshopping”. Nu kunt u direct dat buikvet wegwerken voor resultaten tot vijf keer beter dan met lichaamsbeweging. De effecten zijn zo spectaculair dat u ze in het begin maar moeilijk zult kunnen geloven. De Reduform methode is een wetenschappelijke techniek die buikvet zo effectief elimineert dat iedereen die het probeert verbaasd is over de snelheid van de resultaten. Om die reden is dit programma anders dan alles wat u eerder heeft gezien.”

“Wat deze mensen hebben ontdekt is de meest effectieve afslank methode ter wereld. De Reduform methode van Tommy Teleshopping. Een innovatieve riem die vet rond uw buik laat verdwijnen elke keer dat u hem gebruikt. U hoeft hem alleen maar twee keer per dag te dragen, gedurende tien minuten en u zult versteld staan van de resultaten. Verwar Reduform niet met corrigerend ondergoed. De Reduform methode is niet zoals afslankende panty’s of ondergoed dat het vet eenvoudigweg verbergt. Dit is de meest up-to-date technologie die er bestaat. De Reduform methode is de enige methode die beschikbaar is die een nieuw ontwikkeld natuurlijk keramisch mineraal bevat. De rode deeltjes worden geactiveerd wanneer ze in contact komen met het lichaam en hebben direct effect op vet. Ze maken het vloeibaar en laten het verdwijnen. “

“De warmte versnelt de bloedstroom en versnelt de stofwisseling en in slechts tien minuten zet het een kettingreactie in gang die vet doet verdwijnen. En beter nog als u de riem weer afdoet duurt het effect nog voort gedurende ruim 3 uur, zodat uw lichaam geleidelijk de hele dag vet blijft verbranden terwijl u met uw gewone leven doorgaat.”

Wat betreft de televisiereclame maakt klager ook bezwaar tegen het feit dat daarin testimonials worden gebruikt waarin gebruikers onder andere meedelen hoe snel ze gewicht zijn verloren. Klager stelt: “Zinspelen op de snelheid en mate van gewichtsverlies is niet toegestaan”.

Ter onderbouwing van zijn klacht voert klager -samengevat- het volgende aan.

Uitingen die stellen dat Reduform buikvet laat smelten en verbranden en dat dit effect nog drie uren aanhoudt, zijn onjuist en misleidend. Klager licht dit als volgt toe.

i.

Toevoegen van warmte aan het lichaam leidt niet tot vetverbranding. Voor vetverbranding moet het calorieverbruik hoger zijn dan de calorie-inname. De Reduform methode heeft op geen van beide effect. Niet is bewezen dat toevoegen van warmte de spijsvertering verhoogt. Blootstelling van het hele lichaam aan koude lijkt het calorieverbruik wel te verhogen.

ii.

Smelten is niet hetzelfde als verbranden.

iii.

De samenstelling van het lichaamsvet bij mensen is afhankelijk van de vetzuren die men binnenkrijgt. Hierdoor verschilt ook het smeltpunt. Gemiddeld bestaat 65% van het buikvet uit onverzadigde vetzuren met smeltpunten, lager dan de lichaamstemperatuur. Ongeveer 35% is verzadigd vet met smeltpunten van ongeveer 60 graden Celsius. Omdat in de televisiereclame wordt gezegd dat de buikriem enkele graden warmer wordt, is het onwaarschijnlijk dat de Reduform methode invloed heeft op de aggregatietoestand van het buikvet.

iv.

Wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit ontbreekt.

v.

Een ongewenste bijwerking van regelmatige blootstelling aan milde warmte (43 tot 47 graden Celsius) kan tot de huidziekte ‘erythema ab igne’ leiden.

In de televisiereclame wordt gezegd:

“Zonder dieet, zonder offers te brengen, zonder chirurgie, zonder enig risico voor uw gezondheid, dat is de wonderbaarlijke Reduform methode van “Tommy Teleshopping”. De titel van de handleiding is echter:

“Handleiding voor een gezond leven gebaseerd op het Mediterrane dieet”.

Informatie KOAG/KAG bij brief van 17 juli 2014.

De “uiting” valt niet onder de competentie van de Keuringsraad, omdat het niet gaat om een geregistreerd geneesmiddel, een medisch (zelfzorg)middel of een gezondheidsproduct.

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Het product Reduform is een gezondheidsproduct. De crème is een cosmetisch product in de zin van de Europese Cosmeticaverordening. Voor zover klager zich beroept op artikel 12 van de Claimsverordening 1924/2006 (zinspelen op snelheid en mate van gewichtsverlies), is het desbetreffende verbod in dit geval niet van toepassing, omdat Reduform geen levensmiddel is.

Van misleiding of onjuiste mededelingen is geen sprake.

De werking van het product en de juistheid van de geuite beweringen worden bevestigd in twee, bij het verweer overgelegde, rapporten van het onderzoekscentrum voor cosmetica ‘Dr. Koziej’ in Polen. Eén rapport betreft de crème, het andere rapport de combinatie van crème en riem. Adverteerder haalt diverse tekstgedeelten uit deze rapporten aan.

Over de vraag of gewichtsafname of vetverbranding kan worden bewerkstelligd door hitte en/of kou, zijn de meningen verdeeld. In twee wetenschappelijke studies, gepubliceerd in ‘Medicine and Science in Sports and Exercise’, is bijvoorbeeld geconcludeerd dat individuen meer calorieën verbranden bij trainen in warme weersomstandigheden, dan bij trainen in koude weersomstandigheden.

De bestreden uitingen zijn niet misleidend, nu de aangeprezen werking aannemelijk is voor de doelgroep, namelijk personen die een wat slankere taille wensen. Voor zover de klacht gericht is tegen enige overdrijving in de reclame van adverteerder, is adverteerder bereid deze aanprijzingen (zoals bijvoorbeeld: “de meest effectieve afslank methode ter wereld”) zodanig aan te passen, dat zij in overeenstemming zijn met de resultaten uit voornoemde onderzoeken.

Adverteerder acht het kwalijk dat klager het product Reduform zonder enig bewijs in verband brengt met de huidaandoening ‘erythema ab igne’ ofwel kachelbenen. Het product is volstrekt veilig bij het voorgeschreven gebruik van 2 maal per dag gedurende 10 minuten.

Mocht de Commissie oordelen dat bepaalde uitingen dienen te worden aangepast omdat deze, gezien de onderzoeksresultaten, te overdreven zijn, dan verzoekt adverteerder de Commissie een termijn van 6 tot 8 weken te verlenen om de aanpassingen te verrichten.

Informatie KOAG/KAG bij brief van 19 augustus 2014.

De primaire functie van de Reduform crème is afslanken en daarmee kan het product onder de definitie van een gezondheidsproduct vallen. De uiting is niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd. Indien dat wel was gebeurd, zou gevraagd zijn naar onderbouwing van de claims en zou de verpakking en/of gebruiksaanwijzing zijn opgevraagd om te zien wat er in het product zit.

De repliek

Klager heeft onder meer het volgende meegedeeld.

1.

Kanttekeningen bij onderzoeken

De meeste deelnemers aan de onderzoeken waar adverteerder naar verwijst, stellen dat zowel de crème afzonderlijk als de crème in combinatie met de riem leiden tot gewichtsverlies, vermindering van buikvet en cellulite, beter figuur etc., maar bij de onderzoeken zijn kanttekeningen te maken die de betrouwbaarheid van de resultaten verminderen. Klager wijst op de volgende, bij repliek toegelichte punten:

a.

De onderzoeken zijn niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en zijn niet peer-reviewed.

b.

De onderzoeken bevatten geen controlegroep.

c.

Veel en belangrijke informatie over de uitvoering van de onderzoeken ontbreekt.

d.

Onduidelijk is wie de subjectieve schaal heeft ingevuld: dermatoloog of deelnemer.

e.

Onduidelijk is hoe de vermindering van de omvang/grootte van de abdominale vetmassa is gemeten.

f.

Onduidelijk is hoe het lichaam is gewogen.

g.

Onduidelijk is hoe groot het gewichtsverlies was.

h.

Behalve de leeftijd worden van de deelnemers geen demografische gegevens genoemd.

i.

Het onderzoek bevat geen informatie over veranderingen in het voedings- en eetpatroon.

j.

Onduidelijk is of de deelnemers de instructies hebben opgevolgd.

k.

Onduidelijk is wie de financier van het onderzoek was en of deze invloed heeft gehad op de uitvoering van het onderzoek.

l.

De onderzoekers noemen geen tekortkomingen van hun onderzoek, wat wel gebruikelijk is bij gepubliceerd onderzoek.

m.

Vermelding van eventuele belangen van de onderzoekers ontbreekt.

n.

De uitkomstmaten zijn niet objectief gemeten.

o.

De deelnemers zijn vrijwilligers, die waarschijnlijk de verwachting hadden dat het product helpt bij gewichtsverlies.

p.

Het aantal deelnemers aan de onderzoeken bedroeg slechts 30.

q.

Adverteerder noemt ter onderbouwing van de effectiviteit van de crème en Reduform riem slechts één onderzoek, waarvan de resultaten niet zijn gereproduceerd.

r.

In de televisiereclame wordt gezegd:

“De Reduform methode is een wetenschappelijke techniek die buikvet zo effectief elimineert dat iedereen die het probeert verbaasd is over de snelheid van de resultaten”.

Beide aangehaalde onderzoeken laten echter zien dat een aantal deelnemers geen gewicht en abdominaal vet is verloren door de crème of de combinatie van de crème en de riem.

s.

Op de website staat:

“De Reduform methode is klinisch getest door twee universiteiten.”

De Reduform methode, waaronder klager verstaat de combinatie van de crème en de riem, is slechts getest door één onderzoekscentrum (geen universiteit) en twee onderzoekers.

2.

Ontbrekende onderbouwingen

De aangehaalde onderzoeken betreffen mededelingen over gewichtsverlies, verlies van buikvet en het klinisch getest zijn door twee universiteiten.

Andere in de klacht bestreden beweringen worden in het verweer niet onderbouwd. Het gaat om de volgende (bij repliek deels toegelichte) beweringen:

“Activeer uw stofwisseling.”

“De warmte versnelt de bloedstroom en activeert de stofwisseling. En als u het dragen van de riem met oefeningen combineert, kunt u tot 5 keer sneller centimeters verliezen.”

“Zo blijft uw lichaam geleidelijk de gehele dag door vet verbranden, terwijl u met uw normale leven doorgaat: tv kijken, lezen, werken op kantoor of gewoon ontspannen.”

“zonder enig risico voor uw gezondheid”

“Nu kunt u direct dat buikvet wegwerken voor resultaten tot vijf keer beter dan met lichaamsbeweging.

“Wat deze mensen hebben ontdekt is de meest effectieve afslank methode ter wereld”.

Klager biedt zijn excuses aan voor het aanhalen van de ziekte ‘erythema ab igne’. Onaannemelijk is dat gebruik van het product volgens de gebruiksvoorwaarden zal leiden tot deze ziekte.

3.

Toevoegen van warmte en de stofwisseling en het calorie-verbruik

In het verweer zijn twee onderzoeken aangehaald waaruit zou blijken dat bij trainen in warme weersomstandigheden meer calorieën worden verbrand dan bij trainen in koude weersomstandigheden. De betreffende deelnemers leverden een lichamelijke inspanning met submaximale intensiteit. Dit is niet te vergelijken met het dragen van de Reduform riem.

In één van voornoemde onderzoeken is de vetverbranding tijdens inspanning gemeten. Dit is niet hetzelfde als vetverlies.

4.

Opmerkingen

Klager merkt onder meer op dat onduidelijk is of de rode deeltjes worden ‘geactiveerd’ wanneer die in contact komen met de huid en een direct effect hebben op het lichaamsvet. Onduidelijk is ook waarom het effect van de warmte, afkomstig van riem en crème drie uur na gebruik nog doorwerkt.

5.

Conclusie

Klager concludeert dat de in het verweer aangehaalde onderzoeken de bestreden reclame onvoldoende onderbouwen.

De dupliek

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Adverteerder acht zich niet in staat de vraag te beantwoorden of de in het verweer aangehaalde onderzoeken voldoen aan de daaraan te stellen wetenschappelijke kwaliteitscriteria, maar ziet ook geen reden om aan te nemen dat de onderzoeken niet aan deze criteria voldoen.

Het is de vraag of alle door klager genoemde aspecten niet in de onderzoeken aan de orde zijn gekomen. Voorts is het de vraag of al deze aspecten naar voren dienen te komen in deze onderzoeken of vergelijkbare onderzoeken, op grond van in wetenschappelijk opzicht aan die onderzoeken te stellen eisen. Adverteerder betwijfelt dit. Van de aard van het onderzoek zal afhangen welke aspecten wel of niet in het onderzoek zullen worden betrokken. Dat enkele van de vele door klager genoemde aspecten niet in de onderzoeken zouden zijn betrokken, maakt niet dat het aan de vereiste deskundigheid en methodologie bij de onderzoekers heeft ontbroken.

Adverteerder is bij verweer al ingegaan op de bij repliek onder “Ontbrekende onderbouwingen” genoemde mededelingen. Adverteerder handhaaft het desbetreffende verweer.

Het oordeel van de Commissie

Waar klager zich bij repliek heeft beroepen op (een aantal bepalingen uit) de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), waaronder artikel 35 betreffende de mate of snelheid van het gewichtsverlies, stelt de Commissie voorop dat deze code geen deel uitmaakt van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Om die reden is de Commissie niet bevoegd de bestreden reclame aan de CAG te toetsen en in zoverre acht de Commissie de klacht ongegrond.

In elk van de bestreden uitingen wordt op stellige wijze naar voren gebracht welke werking de Reduform methode zou hebben. Daarbij wordt met betrekking tot deze methode in de televisiereclame gesproken over een “wetenschappelijke techniek” en op de website over “klinisch getest door twee universiteiten”.

Klager heeft onder verwijzing naar concrete tekstgedeelten gemotiveerd betwist dat de Reduform methode de daaraan in de reclame toegeschreven werking zou hebben. Vervolgens lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de reclame aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. Zij overweegt daartoe het volgende.

Ter onderbouwing van de juistheid van haar reclame heeft adverteerder verwezen naar twee bij het verweer overgelegde onderzoeksrapporten, één betreffende de Reduform Buikriem in combinatie met de Reduform crème, en één betreffende uitsluitend de crème. Het betreft rapporten van het onderzoekscentrum voor cosmetica ‘Dr. Koziej’ in Polen. Aldus is niet komen vast te staan dat de Reduform methode, waaronder naar het oordeel van de Commissie dient te worden verstaan: de riem in combinatie met de crème, “klinisch getest” is door “twee universiteiten”.

Uit het rapport betreffende de riem in combinatie met de crème heeft adverteerder bij verweer een aantal conclusies aangehaald, waaronder:

– “Regular cream and slimming belt usage has positive effects on the reduction of body fat in the abdominal area”;

– “While using “reduform + Slimming Belt” the temparature around abdominal area increases which contributes to the reduction of fatty tissue and also leads tot slimming, re-modelling and improving the appearance of the whole silhouette” en

– “Helps to lose weight; increases the body temperature in the area, contributing to fat reduction; reduction of fat in the abdominal area; reduction of volume in the abdominal area”.

Vervolgens heeft klager bij repliek diverse kanttekeningen geuit bij -onder meer- het rapport betreffende de combinatie van riem en crème, en wel kanttekeningen op het gebied van -samengevat- de kwaliteit en betrouwbaarheid van het betreffende onderzoek. Adverteerder is bij dupliek niet concreet ingegaan op deze kanttekeningen, maar heeft volstaan te betwijfelen of door klager genoemde aspecten van onderzoek wel in het onderhavige onderzoek aan bod zouden moeten komen. Voorts heeft adverteerder bij dupliek geen onderbouwing gegeven van de bij repliek nogmaals bestreden beweringen zoals onder meer “Activeer uw stofwisseling” en

“De warmte versnelt de bloedstroom en activeert de stofwisseling. En als u het dragen van de riem met oefeningen combineert, kunt u tot 5 keer sneller centimeters verliezen.”

Evenmin is adverteerder bij dupliek ingegaan op klagers opmerkingen bij repliek dat onduidelijk is:

– of de rode deeltjes worden ‘geactiveerd’ wanneer die in contact komen met de huid en een direct effect hebben op het lichaamsvet en

– waarom het effect van de warmte, afkomstig van riem en crème drie uur na gebruik nog doorwerkt.

Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de bestreden reclame-uitingen gepaard gaan met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product (Reduform methode) te verwachten resultaten als bedoeld in artikel

8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie ziet geen aanleiding om gebruik te maken van haar bevoegdheid om de adverteerder een termijn toe te staan waarbinnen de aanbeveling, die de Commissie zal doen, moet zijn opgevolgd.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken