a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/08.0218

Datum:

08-07-2008

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een televisiecommercial van Kernpharm BV, waarin een man met een oranje das om in een winkelcentrum voorbijgangers aanspreekt. Terwijl hij een doosje met de tekst “oscillococcinum” laat zien, vraagt hij aan een voorbijganger: “Meneer, mag ik u iets vragen? Kunt u dit uitspreken?” De man zegt: “Ik ken het product. Het is geweldig bij griep, maar die naam, nee daar waag ik mij niet aan.”
De man in het winkelcentrum spreekt vervolgens twee vrouwen aan en vraagt: “Mevrouw, kunt u dit uitspreken?” Eén van de vrouwen zegt : “Hé, dat is toch voor griep. Dat zijn die korrels in die buisjes.” De andere vrouw zegt: “Ja die korrels voor onder je tong. Het is toch oscillococcinum”. Terwijl ze de naam uitspreekt, wordt ingezoomd op de verpakking, waar de naam van het product staat met daarboven de tekst “homeopathisch geneesmiddel bij griep”. Dan verschijnt alleen de verpakking in beeld met daaronder de tekst “doet griep de das om” en zegt een voice-over: “Oscillococcinum, doet griep de das om.”

De klacht

Adverteerder claimt dat oscillococcinum “griep de das om doet”. “De das om doen” betekent volgens het Dikke van Dale woordenboek “doden”. Oscillococcinum doodt zeer waarschijnlijk helemaal niets. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de claim. Er is sprake van misleiding en van het verspreiden van onzinnige, op niets gebaseerde gezondheidsclaims.

Het verweer

De reclame voor oscillococcinum is op 29 januari 2008 goedgekeurd door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen / Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KOAG/KAG). Oscillococcinum is ingeschreven in het register van geneesmiddelen conform de voor homeopathische geneesmiddelen geldende voorwaarden met als indicatie “bij griep”. Daarom wordt deze indicatie rechtmatig gebruikt in de onderhavige televisiereclame.
Redelijkerwijs moet klager begrijpen dat de gebruikte zinsnede “Oscillococcinum, doet griep de das om” in figuurlijke zin is gebruikt. Adverteerder gebruikt deze zinsnede al ongeveer 10 jaar, zonder eerdere opmerkingen.

Standpunt KOAG/KAG

Bij brief van 20 mei 2008 heeft KOAG/KAG aan de Reclame Code Commissie medegedeeld dat de onderhavige reclame-uiting onder haar competentie valt, aan haar ter beoordeling is voorgelegd en door haar is goedgekeurd.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie is van oordeel dat de onderhavige in de televisiereclame gehanteerde zin “Oscillococcinum, doet griep de das om” voor de gemiddelde consument niet misleidend is. De gemiddelde consument zal deze zinsnede niet letterlijk opvatten maar in die zin dat Oscillococcinum een middel is dat gebruikt kan worden in geval van griep. Gelet hierop en nu adverteerder onweersproken heeft medegedeeld dat het middel door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is ingeschreven in het register van geneesmiddelen, met als indicatie: bij griep, is van misleiding geen sprake.

De beslissing


De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken