a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Status:

Dossiernr:

2020/00143

Datum:

20-03-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager verzonden e-mail van Uber Eats met als onderwerp: “The food you crave, delivered anywhere”. In de e-mail wordt klager uitgenodigd de ‘Uber Eats app’ te downloaden. In de e-mail staat verder onder meer: “Your meal of choice – delivered to wherever you are” en “Enjoy £10 off your first order, John”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft de Uber Eats app gedownload en ontdekte toen dat adverteerder geen eten bezorgt in het gebied waarin hij woont. Om die reden acht klager de uiting misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Het is correct dat adverteerder niet bezorgt in het gebied waarin klager woont. Klager heeft de e-mail ontvangen naar aanleiding van een rit met Uber Rides in een gebied waarin adverteerder wel bezorgt. De claim dat overal wordt bezorgd, is duidelijk een vorm van overdrijving in reclame. De claim moet dus niet letterlijk worden genomen. Adverteerder verwijst naar een uitspraak van de ASA waarin werd geoordeeld dat de claim “unlimited free texts forever” niet letterlijk dient te worden genomen. De app maakt duidelijk waar de service beschikbaar is. Uit de Actievoorwaarde van adverteerder blijkt verder dat de promotie is beperkt tot gebieden waar Uber Eats beschikbaar is. Desalniettemin heeft adverteerder haar marketing teams opdracht gegeven de mededeling dat overal wordt bezorgd te stoppen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen een uiting waarin twee keer uitdrukkelijk wordt gezegd dat adverteerder overal bezorgt (“delivered anywhere” en “delivered to wherever you are”). De gemiddelde consument zal deze absolute mededeling als een feitelijke claim opvatten en daardoor erop vertrouwen dat adverteerder daadwerkelijk overal bezorgt. Van herkenbare overdrijving is, anders dan in de door adverteerder genoemde ASA-zaak, geen sprake. Hierdoor is geen juiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De gemiddelde consument kan hierdoor ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  De voorzitter zal, nu adverteerder heeft meegedeeld dat zij niet langer in reclame zal beweren dat overal wordt bezorgd, gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken