a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Status:

Dossiernr:

2020/00147

Datum:

12-05-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame. Deze toont een jongen die, met enige tegenzin, een voor hem bestemd pakje ophaalt bij zijn buurvrouw. Zij zegt: ‘Hé, buurman, kom je weer wat halen?”.

De voice-over vervolgt: “De winkel van liever zelf je pakje aannemen? Gratis bezorging op zondag. Ook dat is een voordeel van Select bij bol.com”.

Intussen verschijnt onder meer in beeld:

“Select” met daaronder achtereenvolgens: “gratis zondagbezorging” respectievelijk “voor maar € 9,99 per jaar”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Gesproken wordt over gratis bezorgen op zondag, maar men dient hiervoor € 9,95 per jaar te betalen. Men hoort “dit” niet en “deze regel” ziet men vluchtig in beeld, aldus klaagster.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Klaagster meent dat er geen sprake is van gratis bezorgen, omdat de abonnementsdient ‘Select’, die bol.com in dit geval promoot, € 9,99 per jaar kost.

In de bestreden uiting wordt de kijker gewezen op de mogelijkheid van kosteloze bezorging op zondag bij afname van ‘Select’. Zonder Select kost een zondagbezorging € 2,99.

Bij de beoordeling of een reclame misleidend is, moet rekening worden gehouden met de beperkingen van het communicatiemedium. De bestreden uiing duurt slechts 15 seconden. Ondanks deze beperking wordt de consument duidelijk geïnformeerd over het feit dat gratis bezorgen op zondag verband houdt met een abonnementsdienst van € 9,99 per jaar. De tekst ‘voor maar 9,99 euro per jaar’ komt prominent in beeld en wordt centraal in de reclame getoond, in een groot lettertype en met een duidelijk contrast (een witte tekst op een blauwe achtergrond).

De informatie wordt via een bewegend beeld verstrekt, waardoor automatisch de aandacht van de kijker wordt getrokken, aldus adverteerder.

Verder is de term ‘gratis’ niet misleidend. Wanneer een klant zonder Select abonnement een product bij bol.com bestelt, kan hij het product op zondag laten bezorgen tegen een meerprijs van € 2,99, terwijl voor een klant met Select zondagbezorging geen extra kosten met zich brengt.

Gezien het bovenstaande betwist bol.com dat een gemiddelde consument op basis van de bestreden uiting niet weet dat gratis bezorgen op zondag verbonden is aan een abonnementsdienst van € 9,99 euro per jaar. Naar haar mening wordt de essentiële informatie tijdig, duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig getoond en is de aanduiding gratis zondagbezorging ook niet misleidend, omdat bol.com aan klanten zonder Select € 2,99 euro voor zondagbezorging in rekenng brengt. Om deze redenen is er geen sprake van misleidende reclame als bedoeld in  artikel 8.3 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Naast de informatie in de televisiereclame, wordt de consument op de bol.com website meermalen gewezen op de kosten van € 9,99 per jaar. In dit verband wordt verwezen naar bijlage 2 bij het verweer. Bovendien moet een consument vooraf € 9,99 voldoen om Select te activeren.

 

Het oordeel van de voorzitter  

De klacht komt er op neer dat klaagster het onjuist vindt te spreken over “gratis” bezorging op zondag, terwijl, om gebruik te kunnen maken van deze dienst, € 9,99 per jaar dient te worden betaald. Bovendien vindt klaagster dat aan de kijker niet voldoende duidelijk wordt gemaakt dat voornoemd bedrag moet worden betaald. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

In de uiting is door de vermelding in beeld: “voor maar € 9,99 per jaar” voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat “Select” € 9,99 per jaar kost, maar deze kosten zijn niet te verenigen met de mededeling “Gratis bezorging op zondag” en “gratis zondagbezorging”. Voor (in elk geval) deze bezorging, in de uiting gepresenteerd als “Ook (…) een voordeel van Select”, dient immers € 9,99 per jaar te worden betaald. In dit geval acht de voorzitter het bepaalde in Bijlage 1 aanhef en onder 19 NRC van toepassing, althans analoog. Daarin staat:

“Onder alle omstandigheden misleidende reclame:

(…)

19. Een product als “gratis”, “voor niets”, “kosteloos” en dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen danwel dit te laten bezorgen”.

Nu (in elk geval) voor de dienst “gratis zondagbezorging”, een aspect van Select,

€ 9,99 per jaar moet worden betaald, dient de consument iets anders voor deze dienst (“product”) betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en deze dienst af te nemen.

In zoverre acht de voorzitter de televisiereclame misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken