a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2019/00082

Datum:

19-02-2019

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een billboardposter en een YouTube video. Op de billboardposter staat onder meer: “Is geduld niet je sterkste punt? Met een Kraslot ben je meteen aan de beurt. Krassen.Cashen.Klaar”. De YouTube video, waarin onder meer is te zien hoe een man zich opwindt over het feit dat in een bloempot geen plant begint te groeien, bevat een vergelijkbare boodschap. Van de billboardposter is een afbeelding aan deze beslissing gehecht.

 

Samenvatting van de klacht

Het grootste gedeelte van de mensen met weinig geduld heeft een gedragsstoornis en/of meer “verslavingsgevoeligheid”. De reclame is te veel gericht op deze groep mensen waarbij voorzichtigheid in uitdagen voor gokken in acht dient te worden genomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter vat de klacht zo op dat klaagster de beide reclame-uitingen in strijd acht met het verbod van artikel 6 lid 1 en/of lid 3 van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de Kansspelen (RVK) 2015. Ingevolge lid 1 van dit artikel mag reclame voor kansspelen niet specifiek worden gericht op maatschappelijk kwetsbare personen, en is het op grond van lid 3 niet toegestaan in reclame voor kansspelen in te spelen op de specifieke zwakheden of behoeften van maatschappelijk kwetsbare personen. De voorzitter overweegt in verband daarmee als volgt.

2)  De enkele verwijzing in de reclame-uitingen naar personen met weinig geduld als doelgroep voor een kraslot geeft geen aanleiding om te oordelen dat de reclame specifiek is gericht op maatschappelijk kwetsbare personen. Het ‘hebben van weinig geduld’ is immers onvoldoende om te behoren tot een maatschappelijk kwetsbare groep in de zin van de RVK, dat wil zeggen een groep die blijkens de toelichting bij artikel 6 RvK 2015 risicovol gokgedrag vertoont. Om dezelfde reden kan evenmin worden gezegd dat de reclame inspeelt op specifieke zwakheden of behoeften van maatschappelijk kwetsbare personen. Daarbij merkt de voorzitter nog op dat de verwijzing naar het hebben van weinig geduld niet als een serieus bedoelde omschrijving van een doelgroep kan worden beschouwd. Uit de reclame-uitingen blijkt immers duidelijk dat dit gebeurt met de intentie om op een opvallende en humoristische wijze de aandacht te vestigen op het feit dat men bij een kraslot direct ziet of men wint. Nu de klacht op grond van het voorgaande niet kan slagen, wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken