a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2019/00249/A

Datum:

16-05-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager geadresseerde folder. Op de voorzijde staat:

“Voor u in kaart gebracht:

Winnaars bij u in de buurt”.

Op de folder is een plattegrond afgedrukt van het postcodegebied van klager. Op de plattegrond zijn (25) markeringen (“pinnen”) afgebeeld, op specifieke plekken in de straten. Bij het adres van klager staat een ‘pin’ met een tekstvak, waarin staat: “Bent u de volgende winnaar?” en de naam en het adres van klager.

 

De klacht

Volgens klager wordt met de uiting de privacy van zijn buurtbewoners geschonden, omdat de markeringen wijzen naar specifieke adressen. Klager zou zelf niet willen dat adverteerder aan zijn buurt bekend maakt dat hij meespeelt in de loterij.   

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Op de voorzijde van de folder is de kaart met ‘pinnen’ te zien. Van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij de gehele uiting bekijkt. Op de achterzijde van de folder (die adverteerder heeft overgelegd en die als bijlage 2 aan deze beslissing is gehecht), staat onder het kopje “Zo werkt het” onder meer: “De getoonde winnaars op de voorzijde zijn winnaars bij u in de buurt die in de prijzen zijn gevallen in de periode van februari 2018 t/m januari 2019. Om de privacy van deze deelnemers te waarborgen zijn de markeringen niet exact op het betreffende woonadres geplaatst.” De rode ‘pinnen’ geven het aantal winnaars in het postcodegebied van klager aan, in de periode februari 2018 t/m januari 2019. Nu de ‘pinnen’ niet herleidbaar zijn tot deelnemers, is de privacy niet geschonden. Het is niet inzichtelijk wie van klagers buurtgenoten meespeelt in de loterij. 

 

Het oordeel van de Commissie

In de uiting is een plattegrond afgebeeld van het postcodegebied van klager, waarbij in de straten verschillende markeringen (‘pinnen’) zijn afgebeeld. Volgens klager zijn de ‘pinnen’ te herleiden naar specifieke huizen en daarmee naar specifieke personen, wat in combinatie met de informatie dat zij “winnaars” zijn (dan wel meespelen met de NPL) naar klagers mening een schending van de privacy van deze buurtbewoners oplevert.

Adverteerder heeft hier tegen ingebracht dat de pinnen wel verwijzen naar het aantal winnaars in het afgebeelde gebied, maar dat het niet zo is dat de ‘pinnen’ daadwerkelijk bij de adressen van de winnaars geplaatst zijn. De pinnen wijzen, zo begrijpt de Commissie uit het verweer, niet exact naar de woonadressen van de winnaars. Een en ander wordt uitgelegd op de achterzijde van de uiting, onder het kopje “Zo werkt het”.    

Nu de pinnen – zoals uit de achterzijde van de folder valt op te maken – niet corresponderen met de adressen van de winnaars, kan aan de hand van de plattegrond niet vastgesteld worden op welke adressen winnaars van de NPL wonen. De pinnen zijn daarmee niet herleidbaar tot de winnaars. Uit de uiting valt niet af te leiden welke personen uit dit gebied meespelen in de NPL. Dat het aantal pinnen overeenkomt met het aantal winnaars uit het postcodegebied, maakt dit voor de onderhavige uiting niet anders.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken