a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2020/00579

Datum:

11-02-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door klaagsters oma ontvangen mailing van Bakker, waarin onder meer staat:

                                                  “URGENT!

THE ONLY AUTHORIZED READER OF THIS MESSAGE

          IS V.I.P. ANNIVERSARY CUSTOMER:

            +++MRS (naam geadresseerde!)+++

Decision date: 31/07/2020

(…)

Mrs (naam geadresseerde), for you this is:

          A hi-tech double package+

an anniversary voucher and chance of:

           £25,000.00!* 

en

“You will receive a guaranteed £25,000.00* net and therefore tax-free when you send in the only winning, unique grand prize number!

*See also the enclosed award conditions and rules”

en

“IMPORTANT !  Send this certified anniversary voucher receipt by the deadline and you may win £25,000.00*!” 

en

“(…) if you submit your unique anniversary number assigned personally to you in time, you may take home a cash prize worth up to:

                               £25,000.00*”

en

“Congratulations! You are entitled to two of the hi-tech top items shown below,

                            +++MRS (naam geadresseerde !)+++”.

Hieronder zijn diverse items met bijbehorende omschrijving afgebeeld zoals bijvoorbeeld: 

“Hi-tech craquelure garden lamp 100% FREE!*” en “‘Hi-tech mega Smart TV 100% FREE!*”. Onder deze afbeeldingen staat onder meer:

“Don’t miss out and claim your 2 FREE* hi-tech top items today!

As a valued anniversary top customer, if you place an order with Bakker today, you will receive a package with not just one but two of the anniversary hi-tech top gifts shown above totally FREE! Everyone will receive 2 free craquelure garden lamps and be in with a chance of receiving 2 of the other top prizes. So don’t want and slick the FREE HI-TECH double package seal with a valid package code on the FREE double package claim slip at the top of the enclosed order form and send it in fully completed today.


*See also the enclosed award conditions and rules”.

 

De klacht

De klacht luidt -kort samengevat- als volgt.  

De onderhavige uiting bevat heel veel informatie, verschillende formulieren om te retourneren en unieke nummers die erop wijzen dat de ontvanger al gewonnen heeft. Volgens klaagster is de uiting gemaakt om verwarrend en misleidend te zijn voor offline (oude) klanten, die eerder een bestelling deden bij Bakker en het bedrijf daarom vertrouwen. Meer in het bijzonder wijst klaagster op het volgende.

In de mailing, met zinsneden als “payment guarantee” en “you will receive the folowing amount”, is meegedeeld dat aan klaagsters oma unieke nummers zijn toegekend voor twee wedstrijden. Vervolgens is “haar nummer” vermeld als winnend nummer waar het betreft £ 25k en twee hi tech gifts. In werkelijkheid heeft klaagsters oma echter niets gewonnen; zij moet een bestelling doen en de juiste unieke nummers vóór de juiste datum (die klaagster niet in de uiting heeft kunnen vinden) inzenden en dan maakt zij kans om een prijs te winnen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.  

Adverteerder probeert altijd transparant te zijn in haar promoties. Zij maakt al op de buitenkant van de mailing duidelijk dat de klanten recht hebben op een ‘Free gift’ bij een bestelling en kans maken op een prijs. In dit verband wordt verwezen naar de bij het verweer overgelegde drukproef van de “shipping envelope”.  

Indien een klant de promotie anders interpreteert, zal adverteerder voortaan nog duidelijker moeten zijn. Zij zal ervoor zorgen dat klaagsters oma dit soort promotiemateriaal niet meer zal ontvangen en dat contact met haar wordt opgenomen om eventueel nog bestaande geschilpunten op te lossen.   

 

Het oordeel van de voorzitter 

De klacht komt erop neer dat in de bestreden mailing wordt gesuggereerd dat de geadresseerde dankzij unieke, aan haar toegekende nummers reeds £25.000,00 heeft gewonnen en twee “hi tech gifts” krijgt, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. De voorzitter oordeelt hierover als volgt, ervan uitgaande dat de mailing is toegestuurd in een envelop, zoals overgelegd bij het verweer.    

Op deze envelop staat onder meer:

“Subject:

 YOU ARE ENTITLED TO TWO FREE

HI-TECH TOP GIFTS + A CHANCE OF

       £25,000.00!*”

en

“*See also the enclosed award conditions and rules”.

Volgens deze tekst op de enveloppe zijn aan de geadresseerde twee gratis “hi-tech top gifts” toegekend en maakt de geadresseerde kans op £25.000,00. Daarbij wordt via een asterisk verwezen naar de hiervoor geldende, van de mailing deel uitmakende voorwaarden en regels.

In de tekst van de mailing wordt vervolgens meermalen, in verschillende bewoordingen bevestigd dat er sprake is van toekenning van twee hi-tech items en van een kans op het winnen van £25.000,00. Zo wordt gesteld:  

“Mrs (naam geadresseerde), for you this is:

          A hi-tech double package+

an anniversary voucher and chance of:

           £25,000.00!* 

en

“IMPORTANT !  Send this certified anniversary voucher receipt by the deadline and you may win £25,000.00*!” 

en

“(…) if you submit your unique anniversary number assigned personally to you in time, you may take home a cash prize worth up to:

                               £25,000.00*”

en

“Congratulations! You are entitled to two of the hi-tech top items shown below,

“Don’t miss out and claim your 2 FREE* hi-tech top items today!

As a valued anniversary top customer, if you place an order with Bakker today, you will receive a package with not just one but two of the anniversary hi-tech top gifts shown above totally FREE! Everyone will receive 2 free craquelure garden lamps (…)”.

Gelet op bovenstaande mededelingen, waarin duidelijk sprake is van een kans op het winnen van £25.000,00, is de voorzitter van oordeel dat in de mailing, die in haar geheel moet worden beschouwd, niet wordt gesuggereerd dat de geadresseerde reeds winnaar is van                                £25.000,00.  Ook wordt onder het kopje “Don’t miss….today!” duidelijk vermeld dan men de “hi-tech top gifts” pas ontvangt als men een bestelling heeft gedaan.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken