a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2021/00066

Datum:

10-03-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting in de vorm van een kraskaart. Door “5x een cheque” te krassen en aan de overige voorwaarden te voldoen, waaronder het vóór 1 januari 2021 activeren van de ‘Kanjercode’ en het gaan meespelen met de Postcode Loterij, ontvangt men € 10,- en maakt men kans op € 50.000,-. 

 

Samenvatting van de klacht

Het is klaagster niet gelukt de code te activeren. Zij acht de uiting daarom misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Klaagster heeft ten behoeve van de kanjercampagne van de NPL een kraskaart ontvangen. Hieraan was een promotioneel kansspel gekoppeld waarbij onder meer als voorwaarde gold dat men voor 1 januari 2021 zou gaan meespelen met de Postcode Loterij. Klaagster kreeg op 30 december 2020 bij het invullen van haar actiecode een foutmelding. Hierop heeft zij telefonisch contact opgenomen met adverteerder. In dit eerste telefoongesprek werd ten onrechte gezegd dat klaagster niet meer kon deelnemen aan deze actie. In een tweede gesprek heeft adverteerder samen met klaagster de stappen doorlopen om na te gaan of de code werkt. Bij adverteerder werkte de actiecode. Het is volstrekt onduidelijk waarom klaagster haar code niet kon verzilveren. Naar aanleiding van de klacht heeft adverteerder nader onderzocht of er een technische storing was. Dit bleek niet het geval. Voor de goede orde verwijst adverteerder naar de actievoorwaarden waar onder meer staat dat adverteerder niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten garandeert.

 

Het oordeel van de voorzitter

Blijkens de klacht is het klaagster niet gelukt om de actiecode te activeren. Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat zij zich heeft ingespannen om de oorzaak hiervan te achterhalen, maar dat dit niet is gelukt. Adverteerder heeft verder aangevoerd dat bij haar de actiecode wel werkte en dat er geen sprake was van een technische storing. De voorzitter ziet om deze redenen geen aanleiding om aan te nemen dat adverteerder verantwoordelijk is voor de storing. Op grond van het voorgaande kan het feit dat het klaagster niet is gelukt de actiecode te verzilveren, niet tot het oordeel leiden dat sprake is van misleidende reclame. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken