a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2021/00484

Datum:

17-11-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Holland Casino die begint met beelden van een zakelijke bespreking en de door een voice-over gesproken mededeling: “Met Holland Casino online speel je poker nu ook op je telefoon”. Vervolgens is te zien dat een vrouw tijdens de bespreking een pokkerspel speelt op haar telefoon. Op het moment dat een nieuwe vrouwelijke CEO wordt voorgesteld, roept de vrouw die poker speelt: “Nee, geen vrouw”, hetgeen haar in een ongemakkelijke situatie brengt. Vervolgens gaat de vrouw weer verder met poker spelen op haar telefoon.

 

Samenvatting van de klacht

Het is onacceptabel dat reclame voor gokken is toegestaan. Adverteerder waagt het bovendien om de ontwrichtende werking van gokverslaving zelf als onderwerp van haar commercial te maken door de beelden van een vrouw die haar professionele houding helemaal verliest door haar fixatie op gokken. De televisiecommercial brengt mensen op de gedachte om eens online gokken te gaan proberen, en laat daardoor mensen de eerste stap nemen om steeds verder in gokproblemen en bijbehorende schulden te geraken. Daarbij maakt klager ook bezwaar tegen het tijdstip waarop de televisiecommercial is uitgezonden (21:20 uur) omdat dan nog veel jongeren kijken.

 

Samenvatting van het verweer

Om de bestaande, substantiële vraag naar online kansspelen te leiden naar een veilig aanbod, is door de wetgever bepaald dat het maken van reclame noodzakelijk is binnen de daartoe gestelde kaders. Een van deze kaders betreft het beschermen van maatschappelijk kwetsbare personen. Naast toepassing van het wettelijk kader voert Holland Casino een stringent aanvullend beleid ter bescherming van die personen. De commercials van Holland Casino zijn vooraf getoetst aan de geldende (wettelijke) kaders en het stringente beleid op reclamegebied en hebben deze toets volgens adverteerder succesvol doorlopen. Met de bestreden televisiecommercial heeft adverteerder getracht om in te spelen op humor in combinatie met bewustwording. Juist met het in beeld brengen van deze werksituatie heeft Holland Casino op een humorvolle manier gepoogd bij te dragen aan het bewustzijn onder de kijkers dat kansspelen ook risico’s met zich brengen en dat het niet verstandig is om altijd en overal te spelen. Volgens adverteerder is de commercial overduidelijk bedoeld als comedy en niet om mensen aan te zetten tot het spelen van (online) kansspelen onder werktijd. Integendeel, de gevolgen daarvan worden in de commercial juist uitvergroot, met name in de ontknoping daarvan. Op deze wijze laat adverteerder de kijkers (indirect) nadenken over de mogelijke gevolgen van kansspelen. Gezien voorgaande is de klacht ongegrond.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover klager bezwaar maakt tegen het feit dat reclame wordt gemaakt voor een kansspel op afstand, volstaat de voorzitter met op te merken dat dergelijke reclame is toegestaan binnen de kaders van de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen 2015 (RvK) en het wettelijke kader voor dergelijke reclame. De televisiecommercial is bovendien uitgezonden op een tijdstip waarop dit is toegestaan, te weten na 21.00 uur.

2)  Het tweede onderdeel van de klacht vat de voorzitter aldus op dat volgens klager in de televisiecommercial onmatige deelname tot voorbeeld wordt gesteld door de beelden van de vrouw die tijdens haar werk, ook tijdens een belangrijke vergadering, blijft deelnemen aan een online pokerspel op haar telefoon. Onder onmatige deelname wordt in dit verband verstaan: risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspel-verslaving. Het feit dat de vrouw deelname aan een online kansspel stelt boven het werkbelang en ook boven haar carrière, duidt onmiskenbaar op een situatie van (een reëel risico op) kansspelverslaving. Daarmee toont de televisiecommercial een situatie van onmatige deelname. Dit is echter onvoldoende om te oordelen dat de televisiecommercial in strijd met de regelgeving is. Daarvoor is noodzakelijk dat de reclame ook aanzet tot onmatige deelname. Aan deze eis is niet voldaan. De televisiecommercial heeft onmiskenbaar een humoristisch en absurd karakter en kan niet worden opgevat als een serieuze oproep om onder werktijd het aangeprezen kansspel op de telefoon te spelen. Daarbij wordt getoond wat het nadelige gevolg is van het spelen van het aanbevolen kansspel tijdens een bepaalde werksituatie. De vrouw die in de televisiecommercial centraal staat, maakt daardoor een misplaatste opmerking. In feite zet de televisiecommercial daardoor juist niet aan tot onmatige deelname. Dat de boodschap van de totale uiting, zoals de gemiddelde consument die zal opvatten, is dat het aangeboden kansspel leuk is, is in het licht van het voorgaande onvoldoende om te oordelen dat de televisiecommercial tevens aanzet tot onmatige deelname. Ook het tweede deel van de klacht slaagt dus niet. De voorzitter beslist om die reden als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken