a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2022/00228

Datum:

16-08-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een poster in een bushokje van BetCity.nl.

Op de poster is het volgende te lezen:

“Transfertje

Maken?

Kom dan!

BetCity.nl

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+.”

Op de poster is oud-profvoetballer Andy van der Meijde te zien.

 

De klacht

Reclame voor online gokken mag zich niet richten op jongeren tot 24 jaar. De reclameposter hangt bij een bushalte (Floralaan te Asten) waar elke ochtend jongeren staan te wachten op de bus naar school.

Naar de inschatting van klaagster is 95% van de wachtenden jonger dan 24 jaar. De jongeren nemen waarschijnlijk de bus naar hun school in Helmond of Eindhoven.

De letterlijke reclame-uiting is dan wel niet gericht op jongeren, dus als het gaat om de letter van de wet is de uiting toegestaan. Maar adverteerder heeft waarschijnlijk goed in de gaten dat op deze manier veel jongeren worden bereikt. Dit is niet in lijn met de geest van de regels.

 

Het verweer

Op grond van de regelgeving dient adverteerder er zorg voor te dragen dat haar reclame zich niet richt op kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen en personen jonger dan 24 jaar.

De reclameposter staat op een openbare weg en is niet specifiek gericht op jongeren.

Het rolmodel op de poster is onderzocht en heeft geen substantieel bereik onder risicogroepen. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals die staan in artikel 4 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Het onderzoek is gedeeld met de Kansspelautoriteit en aangegeven is dat het betreffende rolmodel mag worden gebruikt tot de wijziging van de regels per 30 juni 2022.

Er is zorg voor gedragen dat de fysieke reclame niet in de nabijheid staat van een school of pretpark of verslavingscentrum, maar deze zal logischerwijs op verschillende tijdstippen door verschillende soorten publiek worden gezien. Om er zeker van te zijn dat de uiting verantwoord is, is deze met zorg ontworpen en voorzien van de verantwoord-wedden-boodschap.

Hiermee wordt voldaan aan de wetgeving voor buitenreclame en het zorgdragen voor de bescherming van kwetsbare groepen.

 

Nadere informatie van adverteerder

Adverteerder heeft een tabel overgelegd waaruit het bereik van (de locatie van) de specifieke abri volgt.

Het bereik in de leeftijdsgroep 25-75 jaar is 77,1% en het bereik in de leeftijdsgroep 13-25 jaar is 22,9%. Deze bereikcijfers zijn overgelegd door de exploitant van de abri. Het onderzoek naar het bereik is uitgevoerd volgens Het Buitenreclame Onderzoek (Het Onderzoek – Het Buitenreclame Onderzoek (buitenreclame-onderzoek.nl)).

Volgens adverteerder volgt uit de bereikcijfers dat de stelling van klaagster dat het bereik van de abri onder jongeren 95% is, niet klopt. Uit de bereikcijfers blijkt dat is voldaan aan de norm 9.3 van de Reclamecode Online Kansspelen (hierna: ROK), waarin is bepaald dat reclame voor online kansspelen geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen en jongvolwassenen tezamen.

 

Het oordeel van de Commissie

1) De Commissie dient te beoordelen of de reclameposter zich richt op kwetsbare groepen van personen, waaronder jongeren tot 24 jaar. Artikel 6.1 van de ROK bepaalt dat reclame voor online kansspelen zich qua inhoud niet specifiek mag richten op kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen/personen onder 18 jaar en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Niet gesteld kan worden dat de poster kwalificeert als een reclame die zich qua inhoud specifiek richt op kwetsbare groepen, waaronder personen tot 24 jaar. Dat de poster wel op deze groepen zou zijn gericht valt niet af te leiden uit het woord-, beeld- en kleurgebruik op de poster. Onderaan de poster staat – zoals artikel 6.3 van de ROK voorschrijft – “Stop op tijd. 18+.”  Hieruit volgt dat de uiting in ieder geval op personen van 18 jaar en ouder is gericht. Daar komt bij dat voldoende vast staat dat de reclame niet in het zicht is geplaatst van een onderwijsinstelling gericht op onderwijs aan minderjarigen en jongvolwassenen. Hiermee is ook voldaan aan het vereiste van artikel 9.2 van de ROK.

2) In aanvulling op het voorgaande bepaalt artikel 9.3 van de ROK dat reclame voor online kansspelen geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen en jongvolwassenen tezamen. Uit de door adverteerder nader overgelegde gegevens volgt dat het bereik van de poster voor minder dan 25% bestaat uit minderjarigen en jongvolwassenen.  

3)  Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken