a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2023/00023

Datum:

17-03-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website https://prijzenpot.postcodeloterij.nl voor zover daarop ten tijde van het indienen van de klacht de in het oordeel omschreven actie van de Nationale Postcode Loterij stond en in het bijzonder de volgende mededeling, onder het kopje “Zo werkt het”:
“U ontvangt gegarandeerd een HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-.”

 

Samenvatting van de klacht en repliek van klager

Klager meende op grond van de reclame-uiting dat hij door zijn deelname aan de Postcode Loterij recht had op een “(HEMA) cadeaukaart t.w.v. € 15,-“. Nadat hij bij adverteerder telefonisch had geïnformeerd waarom hij geen cadeaukaart had ontvangen, bleek dat er voorwaarden zijn die niet in de uiting worden genoemd, te weten dat binnen de actieperiode een (extra) lot is gekocht en de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd. Dit heeft tot gevolg dat men geen cadeaukaart ontvangt als men de eerste maand gratis meedoet en vervolgens de deelname beëindigd. Klager acht de reclame-uiting misleidend omdat volgens hem de indruk wordt gewekt dat er een (gegarandeerde) € 15,- cadeaukaart wordt gegeven zonder dat “op een redelijke manier duidelijk wordt gemaakt dat dit niet van toepassing is tijdens de eerste, gratis, maand van deelname”.

Volgens klager berust de wervingsstrategie van adverteerder op het werven van personen die, zoals klager, de intentie hebben om hooguit een maand mee te spelen, maar uiteindelijk vergeten op te zeggen en zo onbedoeld lang mee blijven spelen. De reclame-uiting zorgt voor verwarring. Het navragen en opzoeken van voorwaarden, samen met het in- en uitschrijven kost tijd. Dit kan voorkomen worden door de reclame minder verwarrend te maken voor mensen die niet de bedoeling hebben om betaald mee te spelen, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer en dupliek van adverteerder

Er zijn mensen die misbruik maken van de wervingscampagnes van adverteerder. Men wil dan alleen meespelen om gratis kans te maken op prijzen en incentives, zoals de Hema cadeaukaart, te ontvangen. Direct na aanvang van de deelname wordt die deelname dan weer opgezegd. Om te voorkomen dat op deze wijze (veelvuldig) misbruik gemaakt wordt van dit soort acties, heeft adverteerder een voorwaarde verbonden aan het ontvangen van de Hema cadeaukaart. De deelnemer ontvangt de Hema cadeaukaart namelijk pas als de eerste betaling van het inleggeld voor het lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd. Het is niet verboden om voorwaarden te stellen aan het ontvangen van een welkomstcadeau. Deze voorwaarden worden duidelijk vermeld in de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn voldoende kenbaar gemaakt door de verwijzing hiernaar onderaan de pagina van de campagnewebsite middels een link. De link naar de actievoorwaarden blijft de gehele ‘flow’ in beeld. Als men op de link klikt, ziet men direct de geldende actievoorwaarden. De uiting dient in zijn geheel beoordeeld te worden en kan niet misleidend worden geacht.

Klager is op 3 januari 2023 ingegaan op het aanbod. Hij is echter een van de mensen die veelvuldig instapt bij de loterijen met uitsluitend het doel gratis kans te maken op prijzen en om ‘incentives’ te ontvangen. Precies één week later, op 10 januari 2023, is de beëindiging van zijn abonnement bevestigd. Klager heeft aldus de trekking van januari 2023 gratis meegespeeld. Ook heeft klager direct kans gemaakt op een bedrag van € 100.000,-. Nu klager vrijwel direct zijn deelname heeft beëindigd, zal klager echter geen Hema cadeaukaart ontvangen, overeenkomstig de actievoorwaarden dat men deze pas zal ontvangen na eerste incasso. Als klager was blijven meespelen, had hij uiteraard wel de cadeaukaart ontvangen.

Het doel van dergelijke acties van adverteerder is, anders dan klager veronderstelt, wel degelijk om deelnemers te werven die langer meespelen dan alleen een eerste maand gratis, daarom worden abonnementen aangeboden door adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Adverteerder heeft een kopie van de gehele webpagina overgelegd waarvan de door klager overgelegde uiting (informatie onder het kopje “Zo werkt het”) deel uitmaakt. Op de webpagina wordt de volgende actie aangeprezen:
“Speel de 1e maand gratis
Direct kans op € 100.000,-
Gratis HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-“.

In de uiting wordt daarbij als volgt op de voorwaarden gewezen:
“Informatie over meespelen met de Postcode Loterij, prijzen, deelnemersreglement, trekkingsdata, uitslagen en de actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/voorwaarden”.

Direct hieronder staat de afzonderlijke tekst “Actievoorwaarden” in de vorm van een link.

Voorts staat onder de kop “Zo werkt het” onder meer de volgende tekst, die kan worden uitgeklapt:
“U ontvangt gegarandeerd een HEMA cadeaukaart t.w.v. €15,-.”
De klacht is specifiek tegen deze laatste tekst omtrent het ontvangen van de cadeaukaart gericht.

2. Vast is komen te staan dat uit de actievoorwaarden blijkt dat de cadeaukaart wordt uitgekeerd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
“- binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
– de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.”

3. Het feit dat er aanvullende voorwaarden gelden voor het ontvangen van de cadeaukaart blijkt niet, althans onvoldoende uit de uiting. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument ook niet op die voorwaarden bedacht zijn, nu de term “gegarandeerd” suggereert dat er geen voorwaarden gelden voor het ontvangen van de cadeaukaart. Overigens biedt de uiting, mede gelet op het gebruikte medium, onder de kop “Zo werkt het” voldoende ruimte om de consument direct in de uiting zelf duidelijk te attenderen op de bedoelde aanvullende voorwaarden, die de Commissie essentiële informatie acht. Deze informatie moet in de uiting zelf staan om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet ten aanzien van de inhoud van de actie. In de uiting is wel een verwijzing naar de actievoorwaarden opgenomen, maar deze algemene verwijzing is op grond van het voorgaande onvoldoende om duidelijk te maken dat er aanvullende voorwaarden gelden voor ontvangst van de cadeaukaart.

4. Gelet op het voorgaande is in de bestreden uiting sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de reclame-uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Om die reden is de uiting tevens in strijd met het bepaalde in de aanhef van artikel 3 van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de Kansspelen (RVK) 2015.

5. Op grond van het vorenstaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en artikel 3 RVK 2015. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken