a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2023/00026

Datum:

08-03-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting van de VriendenLoterij in de app van Nu.nl (www.nu.nl) waarin, voor zover hier van belang, staat:

“Zie direct of je 100.000 euro ontvangt als je nu mee gaat spelen in de VriendenLoterij
[…]
Ben jij de volgende winnaar van 100.000 euro?
Ontvang gegarandeerd 100.000, 10.000, 1.000, 500, 50 of 20 euro als je nu mee gaat spelen in de VriendenLoterij. <Ontdek jouw bedrag> 18+ speel bewust”

 

Samenvatting van de klacht

De claims “Zie direct of je 100.000 euro ontvangt” en “Ontvang gegarandeerd 100.000, 10.000, 1.000, 500, 50 of 20 euro als je nu mee gaat spelen” zijn misleidend. De Reclame Code Commissie heeft in 2016 al geoordeeld dat dergelijke formuleringen van adverteerder misleidend zijn. Klager verwijst specifiek naar dossier nr. 2016/00804. In de bestreden uiting wordt volgens klager opnieuw op deze manier geadverteerd.

 

Samenvatting van het verweer

De door klager gemaakte vergelijking met het eerdere dossier nr. 2016/00804 is voor adverteerder onduidelijk. In die zaak werd de uiting door de Commissie misleidend geacht door het gebruik van de teksten “op uw rekening gestort krijgen” en “stortgarantie” in combinatie met “zie direct of u 25.000 ontvangt”, omdat er nog kansspelbelasting van het genoemde bedrag af zou gaan. In de onderhavige bestreden uiting wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van (soortgelijke) teksten “op uw rekening gestort” en “stortgarantie” in combinatie met “zie direct of u bedrag X ontvangt”. De vergelijking is volgens adverteerder dan ook onjuist en onterecht en de klacht dient te worden afgewezen.

Mocht de Commissie de klacht om voornoemde reden niet afwijzen, dan is de bestreden uiting volgens adverteerder niet misleidend omdat men bij het ingaan op het aanbod gegarandeerd €20 als welkomstcadeau ontvangt en direct ziet of ook nog een van de andere genoemde geldbedragen gewonnen is. Dit blijkt ook uit de campagnewebsite en de daarin opgenomen link naar de actievoorwaarden. De uiting moet in zijn geheel beoordeeld worden. Volgens adverteerder is het aanbod (“ga meespelen met de VL, ontvang gegarandeerd €20 en zie direct of u een van de genoemde bedragen ontvangt”) voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk. Er is geen sprake van misleiding en de klacht moet worden afgewezen, aldus adverteerder.

Adverteerder heeft – desgevraagd door het Secretariaat van de Stichting Reclame Code – toegelicht dat bij een geldprijs met een bedrag boven de €449 hierover 29,5% kansspelbelasting zal worden ingehouden, zoals blijkt uit de actievoorwaarden waarnaar wordt verwezen op de campagnewebsite. Uit eerdere uitspraken blijkt dat de gemiddelde consument bekend is of bekend mag worden verondersteld met het feit dat gewonnen geldbedragen bruto bedragen zijn, waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen (adverteerder verwijst naar dossier nrs. 2019/00339 en 2016/00804).

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht – door de verwijzing van klager naar het eerdere dossier nr. 2016/00804 – aldus op dat klager de bestreden uiting misleidend acht omdat er van de in de uiting genoemde geldbedragen nog kansspelbelasting moet worden afgedragen. Tussen partijen staat niet ter discussie dat men daadwerkelijk een van de genoemde bedragen wint. Beoordeeld moet worden of de bestreden uiting de gemiddelde consument op het verkeerde been zet ten aanzien van de hoogte van het te winnen geldbedrag. De Commissie overweegt hierover als volgt.

2. Uit de toelichting van adverteerder blijkt dat van de in de uiting genoemde geldbedragen vanaf €500 de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting van 29,5% wordt ingehouden door adverteerder. Dit betekent bijvoorbeeld dat de winnaar van de prijs met een bedrag van €100.000,- in werkelijkheid een bedrag van €71.000,- ontvangt. De mededelingen “Zie direct of je 100.000 euro ontvangt” en “Ontvang gegarandeerd 100.000, 10.000, 1,000, 500, 50 of 20 euro” zijn op grond van het voorgaande naar het oordeel van de Commissie dan ook niet volledig juist. De consument ontvangt deze geldbedragen immers niet op zijn rekening, met uitzondering van de te winnen bedragen van €50 of €20.  

3. Verwijzing naar eerdere beslissingen in de dossiers 2019/00339 en 2016/00804 kan adverteerder niet baten. In de bestreden uiting worden de getoonde geldbedragen immers als te ontvangen geldbedragen gecommuniceerd en niet als ‘te winnen prijzen’. De Commissie is van oordeel dat door de formulering van deze mededelingen bij de gemiddelde consument gemakkelijk de indruk kan ontstaan dat de getoonde geldbedragen de daadwerkelijke geldbedragen betreffen die worden uitgekeerd (te weten de ‘netto waarde’). Nu dit niet het geval blijkt te zijn en van de getoonde geldbedragen (met uitzondering van de te winnen bedragen van €50 of €20) nog kansspelbelasting moet worden afgedragen, wordt de consument naar het oordeel van de Commissie in de bestreden uiting op het verkeerde been gezet.

4. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de bestreden uiting gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Om die reden is de uiting tevens in strijd met het bepaalde in de aanhef van artikel 3 van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de Kansspelen (RVK) 2015.

5. De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en artikel 3 RVK 2015. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken