a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2023/00060

Datum:

25-04-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager gerichte e-mail van 8 december 2022 van “Mediamarkt Club” over een “gratis lot van de VriendenLoterij”. Het onderwerp van de e-mail is:

“Een cadeau t.w.v. € 14,50 voor jou, (naam geadresseerde)!”. In de e-mail staat onder meer:
“Speciaal voor jou,
een cadeautje van
Media Markt
GRATIS LOT van de VriendenLoterij t.w.v. € 14,50”
en
“Hi (naam geadresseerde),
Fijn dat je klant bent bij MediaMarkt! Een goede reden om jou, als Club-lid, een speciaal cadeau  
 te geven: een gratis lot van de VriendenLoterij met kans op prijzen tot wel € 1 MILJOEN! Je
 deelname stopt automatisch na één maand.

 

 Activeer nu je gratis lot t.w.v. € 14,50 en maak kans op ruim 250.000 prijzen tot wel € 1 MILJOEN.
Stopt automatisch na één maand
Activeer je GRATIS lot >”.
 
Hierna worden onder het kopje “Je maakt GRATIS kans op” een aantal prijzen genoemd, zoals geldprijzen, een televisie en “ruim 250.000 andere prijzen”.   
Vervolgens is onder meer te lezen: 
*Deelname aan de actie is gratis en vrijblijvend en uitsluitend voor 18+.
(…)
*Dit lot stopt automatisch na één maand.
(….)
Informatie over meespelen in de VriendenLoterij, prijzen, deelnemersreglement, trekkingsdata, winkans, uitslagen en de actievoorwaarden vind je op //vriendenloterij.nl/voorwaarden”.
 

Samenvatting van de klacht

Volgens de e-mail wordt een gratis lot aangeboden en eindigt deelname automatisch.

Klager komt echter alleen in aanmerking voor dit gratis lot als hij meespeelt en de Vriendenloterij machtigt om maandelijks geld van zijn rekening af te schrijven. Verder wordt op sluikse wijze klagers banknummer gevraagd (om een eventuele prijs van het gratis lot op te kunnen storten).
Klager vindt een en ander verontrustend, omdat men onder een vals voorwendsel een lidmaatschap aangaat.
 

Samenvatting van het verweer van verweerder sub 1 (Mediamarkt)

a.
Deze kwestie betreft een actie waar de VriendenLoterij (hierna: “VL”) zelf invulling aan geeft. Net als andere organisaties, zoals bijvoorbeeld HEMA, is MediaMarkt slechts een partner van VL via wie men aanspraak kan maken op een gratis stoplot. Daarom dient klager zijn beklag te voeren tegen VL en verzoekt MediaMarkt de Commissie om de klacht af te wijzen dan wel om klager niet- ontvankelijk te verklaren in zijn klacht.
 
Mocht uw Commissie van oordeel zijn dat MediaMarkt in dit geval wel kan worden aangesproken,  dan wijst MediaMarkt op het volgende. Na overleg met VL zijn beide tot de conclusie gekomen dat de klacht berust op een misverstand. MediaMarkt sluit zich dan ook aan bij de inhoud van het verweer van VL naar aanleiding van deze klacht, dat ook is opgenomen in het verweer van MediaMarkt. Dit verweer wordt als volgt samengevat.
 
b.
Deze actie in samenwerking met MediaMarkt betreft een zogenoemd gratis stoplot. Een stoplot eindigt automatisch. Dit wordt ook duidelijk aangegeven op de campagnewebsite waarnaar klager werd verwezen om zich aan te melden voor de gratis deelname. Deze websiteflow wordt overgelegd als bijlage. In deze bijlage is met rode balken aangegeven waar en hoe wordt
verduidelijkt dat het een gratis deelname betreft, zonder dat men daarvoor een
incassomachtiging dient af te geven.
Op pagina 1 staat: “Je deelname stopt automatisch na één maand.” Dit wordt op iedere
pagina van de aanmeldflow herhaald.
Op diezelfde pagina staat een aantal bullets waarbij ook is vermeld dat deelname gratis en vrijblijvend is. Dit is de zogenaamde footer die op iedere pagina herhaald wordt.
In de eerste bullet staat: “Deelname aan de actie is gratis en vrijblijvend.” In de derde bullet staat:
“Dit lot stopt automatisch na één maand”.
Op pagina 5 van de aanmeldflow worden bankgegevens uitgevraagd. Deze bankgegevens
heeft VL nodig om een geldprijs direct op het door de deelnemer opgegeven IBAN over te schrijven. Deze bankgegevens worden alleen daarvoor gebruikt. Bovenaan de pagina staat dan ook: “Naar welk rekeningnummer mogen wij geldprijzen overmaken als u wint?” De
machtigingstekst is daarom ook als volgt: “Ja, ik ga één maand gratis meespelen met de
VriendenLoterij. Mijn deelname stopt automatisch”.
Klager noemt dit een sluikse wijze van uitvragen van bankgegevens. VL geeft echter duidelijk aan  waarvoor zij het IBAN zal gebruiken bij de gratis deelname.
 
De aanmelding wordt afgesloten op pagina 6. Hier valt in een rood kader met daarin een wit
tekstblok met zwarte letters duidelijk te lezen: “Gefeliciteerd! Jouw GRATIS lot is geactiveerd. Je speelt nu één maand lang gratis mee in de VriendenLoterij en maakt kans op 1 miljoen
en vele andere prijzen. Je kunt dit venster nu sluiten.”
 
Daaronder doet VL een geheel vrijblijvend aanbod om na de gratis deelname mee te blijven spelen
met de VL. De overgang wordt niet alleen in tekst duidelijk maar ook in kleur/contrast. VL doet dit
aanbod in lichtblauw, met in een donkerblauw kader met witte letters de tekst:
“Speciaal aanbod voor jou.” Daarna wordt in een wit tekstblok met grijze letters het volgende
aanbod gedaan: “Blijf na de gratis maand meespelen in de Vriendenloterij en kies direct je
welkomstcadeau. Je maakt dan iedere maand kans op prijzen tot wel 1 miljoen.” De overgang van
einde aanmelding van het gratis stoplot naar het vrijblijvende aanbod voor deelname aan de VL is
voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk gemaakt. De gemiddelde consument zal begrijpen dat het vrijblijvende aanbod ook daadwerkelijk vrijblijvend is en dat het niet nodig is hiervan gebruik te maken om in aanmerking te komen voor het gratis stoplot.
 

Samenvatting van het verweer van verweerder sub 2 (VL)

Voor de samenvatting van het verweer van VL wordt verwezen naar de samenvatting van het verweer van verweerder sub 1 hierboven, onder b.   

 
Samenvatting van de repliek
 
De inhoud van de reacties op de klacht is feitelijk onjuist. Via de aanmeldflow was het voor klager namelijk niet mogelijk om zijn gratis lot te claimen zonder de checkbox “Ja, ik ga meespelen in de VriendenLoterij” aan te klikken oftewel zonder een abonnement aan te gaan. In dit verband legt klager een screenshot over.
 

Samenvatting van de dupliek van verweerder sub 2 (VL)

 
De campagnewebsite is voor iedere deelnemer, dus ook klager, op dezelfde wijze ingericht (geweest). Bij deze actie wordt tweemaal een machtigingstekst getoond. Er wordt een machtigingstekst uitgevraagd met betrekking tot de gratis deelname (pagina 5 van de bijlage bij het verweer), zoals te zien in het nogmaals overgelegde printscreen.
Na het gedeelte van de aanmelding voor een gratis stoplot wordt door de loterij een vrijblijvende
aanbieding gedaan om mee te spelen met de VL. Als men niet wil ingaan op dit aanbod, dan kan men de pagina afsluiten, zoals ook valt ook te lezen in het witte blok in de rode balk:
“Gefeliciteerd! Jouw gratis lot is geactiveerd. Je speelt nu 1 maand lang GRATIS mee in de
VriendenLoterij en maakt kans op 1 miljoen euro en vele andere geweldige prijzen. Je kunt dit venster nu sluiten.”
Indien men gebruik wil maken van het aanbod dient men uiteraard en tweede machtiging af te geven, maar dan zodat de loterij per lot per trekking het inleggeld kan incasseren.    
 

Samenvatting van de dupliek van verweerder sub 1 (MediaMarkt)

 

Voor de samenvatting van de dupliek van MediaMarkt, die vrijwel gelijkluidend is aan die van VL,  wordt verwezen naar de samenvatting van de dupliek van verweerder sub 2 hierboven. In aanvulling hierop stelt MediaMarkt in haar conclusie: “De machtiging waarnaar klager in zijn reactie en in de getoonde printscreen verwijst, is dan ook de tweede machtiging waarbij een geheel vrijblijvend aanbod wordt gedaan om betaald mee te spelen”.     

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Naar aanleiding van het verweer van MediaMarkt, dat klager niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard in zijn klacht tegen MediaMarkt, stelt de Commissie het volgende voorop.

De bestreden e-mail heeft betrekking op een actie van verweerder sub 1 en 2 gezamenlijk. De e-mail is namelijk afkomstig van MediaMarkt (verweerder sub 1) en heeft betrekking op een cadeau dat de geadresseerde als “Club-lid” van “MediaMarktclub” ontvangt: “een gratis lot van de VriendenLoterij” (verweerder sub 2). Nu het een gezamenlijke actie betreft, acht de Commissie beide verweerders verantwoordelijk voor de onderhavige uiting en kan het verweer over niet-ontvankelijkheid niet slagen.

2.

De kern van de klacht is dat men volgens klager alleen in aanmerking komt voor een gratis lot, indien men gaat meespelen met de VL en daartoe de VL machtigt om maandelijks geld van klagers rekening af te schrijven (a). Verder vindt klager dat op sluikse wijze zijn banknummer wordt gevraagd (om een eventuele prijs van het gratis lot op te kunnen storten) (b). De Commissie oordeelt hierover als volgt.
 
Ad a.
In de bestreden e-mail wordt meermalen gesproken over een “gratis lot” dat na één maand automatisch stopt.
In reactie op de klacht hebben beide verweerders gewezen op de inhoud van de campagnewebsite waarnaar men -naar de Commissie begrijpt in de bestreden e-mail- werd verwezen om zich aan te melden voor gratis deelname. Bij beide verweren zijn afdrukken overgelegd van de betreffende websiteflow (van 6 pagina’s) en in beide verweren is deze flow toegelicht.
 
Door middel van deze afdrukken en toelichting hebben verweerders voldoende aannemelijk gemaakt dat er daadwerkelijk sprake is van een gratis lot dat automatisch stopt. In de teksten op de pagina’s 1 tot en met 6 wordt bevestigd dat er sprake is van een “gratis lot” en van “deelname” die “automatisch na één maand” stopt. Nadat men het gratis lot heeft geactiveerd wordt bovenaan pagina 6 gezegd:
“Gefeliciteerd! Jouw GRATIS lot is geactiveerd. Je speelt nu één maand lang gratis mee in de VriendenLoterij en maakt kans op 1 miljoen en vele andere prijzen. Je kunt dit venster nu sluiten.”
 
In de tekst onder bovengenoemde felicitatie wordt men vervolgens, door middel van een gelijkluidend kopje, gewezen op een “Speciaal aanbod voor jou!”. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument begrijpen dat dit aanbod, dat in de tekst eronder wordt toegelicht, los staat van het gratis lot, waarvan de activering net te voren is afgerond.
 
Bij repliek heeft klager gesteld dat het via de aanmeldflow voor hem niet mogelijk was om zijn gratis lot te claimen, zonder de checkbox “Ja, ik ga meespelen in de VriendenLoterij” aan te klikken oftewel zonder een abonnement aan te gaan. In dit verband heeft hij een screenshot overgelegd. Vervolgens hebben verweerders echter voldoende aannemelijk gemaakt dat dit screenshot betrekking heeft op de machtigingstekst, behorende bij het op pagina 6 gedane “Speciaal aanbod voor jou”, inhoudende dat men “na je gratis maand automatisch betaald verder” speelt. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument in staat zijn om deze machtigingstekst duidelijk te onderscheiden van de op pagina 5 van de flow gestelde vraag naar een rekeningnummer, voor het “overmaken” van “geldprijzen” in het kader van het gratis lot.  
 
Gelet op het bovenstaande acht de Commissie onderdeel a van de klacht ongegrond.
 
Ad b.
Klager vindt dat “op sluikse wijze” zijn banknummer wordt gevraagd (om een eventuele prijs van het gratis lot op te kunnen storten). De Commissie deelt dit standpunt van klager niet. Afgezien daarvan overigens, dat de klacht is gericht tegen de bestreden e-mail, en niet tegen de tekst op de campagnewebsite, is op pagina 5 van de tekst op de website duidelijk vermeld om welke reden om een rekeningnummer wordt gevraagd, namelijk voor het overmaken van eventuele geldprijzen. De Commissie ziet geen aanleiding om te oordelen dat de e-mail, waartegen de klacht gericht is en via welke men -naar de Commissie begrijpt- op de campagnewebsite terecht kan komen, op dit punt in strijd zou zijn met de Nederlandse Reclame Code.   
 

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

  

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken