a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2023/00081

Datum:

30-03-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een abri-affiche van adverteerder. Daarop staan onder de aanhef “711 jouw online casino” afbeeldingen van onder meer een elfje, een schatzoeker, een hondje en een paard.

Onderaan de uiting is te lezen:

(in hoofdletters) “meer dan een nummer” en

“wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+”.

 

Samenvatting van de klacht

De bestreden uiting is gericht op kinderen. Ten eerste is deze te zien op veel plaatsen waar de  kinderen van klager gebruik van maken, zoals de bushalte “Land Forum” in Eindhoven en langs de weg op de fietsroute naar school. Verder bevat de uiting vier elementen die kinderen aanspreken, namelijk:

a. een elfje;

b. een schatzoeker, die duidelijke overeenkomsten vertoont met een karakter uit een spel, bijvoorbeeld het spel Uncharted;

c. een hondje, wat kinderen zeer aanspreekt en

d. een paard, dat zo in een kinderboek had kunnen staan, aldus klager.     

 

Samenvatting van het verweer   

Adverteerder kan zich niet vinden in klagers opmerkingen. De poster werd samengesteld met karakters uit de populairste gokkasten van adverteerders aanbod bij aanvang van de onderhavige  campagne. Onder verwijzing naar desbetreffende, in het verweer opgenomen afbeeldingen, stelt adverteerder het volgende.
Ad a.
Het elfje is het belangrijkste personage van de gokkast ‘Fairy Dust’.
Ad b.
De schatzoeker is het uithangbord van de gokkast ‘Book of Fallen’. De schatzoeker vertoont geen gelijkenissen met een karakter uit het videospel ‘Uncharted’, zo blijkt uit de in het verweer opgenomen afbeelding uit Uncharted, aldus adverteerder.

Ad c.

Het hondje is één van de hoofdfiguren van de gokkast ‘The Dog House’.
Ad d.
Het paard is een figuur uit de gokkast ‘Mustang Gold’.
 
Het is niet ongebruikelijk om de meest populaire en herkenbare items uit het aanbod in de spotlight te zetten, teneinde een product te promoten. Adverteerder merkt op dat de gemiddelde leeftijd
van haar spelers 30+ jaar is en dat de getoonde figuren kennelijk aanslaan bij dit doelpubliek, gelet op de populariteit van deze spelen.
Het is nooit adverteerders intentie geweest om de reclame aantrekkelijk te maken voor kinderen. Mocht er sprake zijn geweest van dergelijke aantrekkelijkheid, dan was adverteerder zich daar niet van bewust. Zij wijst er op dat deze postercampagne inmiddels is afgelopen.
 
In weerwil van hetgeen wordt gesuggereerd door klager, benadrukt adverteerder dat zij steeds uitdrukkelijk de instructie geeft dat erop moet worden toegezien dat er geen posters worden
aangebracht in de nabijheid van onderwijsinstellingen gericht op onderwijs aan minderjarigen of
jongvolwassenen, pretparken, speeltuinen, instellingen voor verslavingszorg en ziekenhuizen.
 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen de bestreden uiting, omdat die volgens hem is gericht op kinderen,   zowel wat betreft (i) de plaatsen waar deze te zien is als (ii) de inhoud. De Commissie oordeelt hierover als volgt. 

Op de abri-affiche wordt reclame gemaakt voor online kansspelen in de zin van artikel 2.1 van de Reclamecode Online Kansspelen (ROK). Deze code is op de bestreden affiche van toepassing. Hiervan uitgaande, overweegt de Commissie het volgende met betrekking tot de door klager aangevoerde argumenten.
 
Ad i.
De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de uiting waarvan klager een foto heeft overgelegd. Zij gaat ervan uit dat deze uiting is gezien bij de in het klachtenformulier genoemde bushalte “Land Forum” in Eindhoven. Voor zover klager spreekt over “veel” -niet bij naam aangeduide- plaatsen waar zijn kinderen gebruik van maken, is niet duidelijk welke locaties het precies betreft.
 
Over de plaats van reclame voor online kansspelen is, voor zover hier van belang, in artikel 9.2 ROK bepaald:
“Reclame voor online kansspelen op billboards, swanks, abri’s en mupi’s en voorwerpen met een
vergelijkbaar doel is verboden in het zicht van onderwijsinstellingen gericht op onderwijs aan
minderjarigen of jongvolwassenen, pretparken, speeltuinen, instellingen voor verslavingszorg en
ziekenhuizen”.
Nu niet is gesteld of gebleken dat de bestreden affiche is geplaatst (geweest) in het zicht van (één of meer van) de in artikel 9.2 ROK genoemde voorzieningen, is er geen sprake van strijd met artikel 9.2 ROK.
 
Ad ii.
Voor wat betreft de inhoud van de uiting zijn in dit geval relevant de artikelen 6.1 en 6.5 onder b ROK. Daarin staat:
“6.1
Reclame voor online kansspelen wordt qua inhoud niet specifiek gericht op kwetsbare groepen van personen”.  
“6.5
Reclame voor online kansspelen gebruikt onder meer geen:
(…)
b. Stripfiguren, superhelden of andere fictieve karakters of figuren waarvan verwacht mag worden dat die voornamelijk aantrekkingskracht hebben op minderjarigen of jongvolwassenen”.
Naar het oordeel van de Commissie kunnen de op de abri-affiche afgebeelde figuren zoals een elfje en een hondje aantrekkingskracht uitoefenen op minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar), maar zij acht deze figuren, zoals in dit geval afgebeeld, niet van dien aard, dat daarvan verwacht mag worden dat deze “voornamelijk” ofwel in de eerste plaats aantrekkingskracht hebben op minderjarigen of jongvolwassenen, zoals bedoeld in artikel 6.5 onder b ROK.
 
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.     

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken