a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2023/00274

Datum:

01-08-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om reclame op de website van Staatsloterij, voor zover daarop het volgende staat:

“Of je nu wel of niet gewonnen hebt, aan deze garanties mag je ons houden.

We trekken alleen uit verkochte loten.”

Met daaronder de tekst:

“Van alle Nederlandse loterijen stoppen we het meeste geld terug in de prijzenpot.”

En:

“Onze winnaars blijven altijd anoniem”

En:

“Ja, ik speel weer mee”

En daaronder:

“Is de jackpot gevallen?

Elke 10e is online te zien of de Jackpot is gevallen.

Is deze niet gevallen, dan wordt de nieuwe Jackpotstand en de valkans voor de eerstvolgende trekking op de 10e van de maand bekendgemaakt.”

 

Samenvatting van de klacht

Er staat in de reclame dat alleen wordt getrokken uit verkochte loten, maar er staat ook dat de jackpot niet is gevallen. Dit klopt niet. Als alleen uit verkochte loten wordt getrokken, dan zouden iedere trekking alle prijzen moeten vallen. De jackpot valt niet bij iedere trekking en dit staat er niet bij. Dat de jackpot niet is gevallen blijkt uit de meegestuurde link en screenshot van de website van adverteerder. Er staat daar onder meer “de jackpot is niet gevallen”.

 

Samenvatting van het verweer

De klacht vertoont gelijkenissen met een klacht uit 2021, met kenmerk 2021/00614, waarbij het er om ging of de valkans van de jackpot moest worden vermeld in de televisiereclame. Inherent aan een jackpot is dat deze niet altijd valt, maar in de loop van de tijd kan stijgen. In de eerdere zaak is door de Commissie bepaald dat de jackpot niet met zekerheid hoeft te vallen, ook niet wanneer de valkans niet uitdrukkelijk wordt genoemd en op de website op verschillende plekken uitdrukkelijk informatie wordt gegeven over de valkans van de jackpot.

Op de website staat – direct onder de afbeelding die klager heeft gestuurd over het trekken uit verkochte loten – duidelijk vermeld dat de jackpot kan vallen op de 10de van de maand. In de video daaronder wordt weergegeven of de jackpot de bewuste maand is gevallen.

De gemiddelde consument weet dat een jackpot niet per definitie hoeft te vallen. Adverteerder trekt de prijzen alleen uit verkochte lotnummers. Alle andere prijzen uit het reguliere prijzenpakket, van kleine prijzen tot aan de hoofdprijs, vallen gegarandeerd. Als de jackpot valt, dan wordt deze altijd getrokken uit verkochte lotnummers.

Ook in het Trekkingsprocedure-document wordt vermeld hoe de trekkingen van de Staatsloterij plaatsvinden, waaronder de trekking van de jackpot, en ook in het deelnemersreglement wordt het jackpotmechanisme uitgelegd. Het deelnemersreglement staat in de footer van alle webpagina’s.

 

De mondelinge behandeling

Namens de Staatsloterij is het volgende toegelicht.

Voor het trekken van de jackpot is er een ballenmachine met 7 ballen, bestaande uit 6 blauwe en één oranje bal. Als de oranje bal wordt getrokken, dan valt de jackpot en wordt die getrokken uit de verkochte loten. De slogan “wij trekken alleen uit verkochte loten” geldt dus ook voor de jackpot. Als een blauwe bal wordt getrokken, wordt deze apart gelegd. Dan valt de jackpot niet. Stel dat gedurende zes maanden steeds een blauwe bal is getrokken, dan valt de jackpot de maand daarop gegarandeerd. Dan is immers alleen nog de oranje bal over.  

Op de website wordt het jackpotsysteem op meerdere plekken uitgelegd, onder andere aan de hand van een filmpje. Tijdens de zitting heeft adverteerder dit filmpje laten zien.

Volgens adverteerder weet de gemiddelde consument de juiste informatie over de jackpot te vinden en weet deze ook dat de jackpot niet altijd valt.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht ziet op de slogan van de Staatsloterij “We trekken alleen uit verkochte loten”. Klager vindt dit misleidend, omdat de jackpot niet bij iedere trekking valt.

Adverteerder heeft (ter zitting) uitgelegd hoe het jackpot systeem werkt en aangetoond dat de slogan “we trekken alleen uit verkochte loten” juist is. Dat er voor het vallen van de jackpot een (ander) mechanisme geldt dan bij de reguliere loten, namelijk dat iedere maand een bal wordt getrokken om te bepalen of de jackpot valt, maakt dit niet anders. Als de jackpot valt, dan valt deze op een verkocht lot. In de slogan “we trekken alleen uit verkochte loten” ligt niet de suggestie besloten dat de jackpot iedere maand valt. In dit verband overweegt de Commissie dat er geen verplichting bestaat om in de reclame de valkans van de jackpot te vermelden. Zo’n verplichting staat niet in de Nederlandse Reclame Code en ook niet in de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunningshouders ingevolgde de Wet op de Kansspelen (RVK) 2015. In dit verband wordt ook gewezen op de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie in het dossier met nummer 2021/00614.

Daarbij heeft adverteerder aannemelijk gemaakt dat op de website op verschillende plekken duidelijke informatie wordt gegeven over de valkans van de jackpot. Zo staat direct onder de reclame waar het hier om gaat informatie over de jackpot en dat de jackpot niet iedere maand valt. Van misleiding is naar het oordeel van de Commissie geen sprake. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken