a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2023/00527

Datum:

27-11-2023

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van de Nationale Postcode Loterij.
Op de voorkant van de reclamefolder is een gouden koffer afgebeeld met daarin de tekst:
“Kraak de koffer
Zie direct of u €50.000,- wint.”
Hieronder staat een QR-code afgebeeld met daarnaast de tekst: “Scan mij en ontvang gegarandeerd geld!”
Linksonder is een rode strook afgebeeld met daarin de tekst: “Gratis”.

Op de achterkant van de folder staat onder de kop “Kraak de koffer Zie DIRECT of u € 50.000,- wint”, in een wit kader tegen een blauwe achtergrond, het volgende:
“Uw koffer is gegarandeerd geld waard!

  1. Ga naar postcodeloterij.nl/kraakdekoffer of scan de QR-code.
  2. Kraak de koffer en zie DIRECT welk bedrag u ontvangt:
    gegarandeerd € 15,- én u maakt direct kans op bedragen tot wel € 50.000,-.
  3. Speel de eerste maand GRATIS mee en maak tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht ook nog elke week kans op bedragen tot wel € 5 MILJOEN.

?Na de gratis maand speelt u automatisch betaald verder voor €15,- per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar en u speelt mee zolang u wilt.”

Hiernaast staat in een vierkant “uw koffercode (…).”
Onderaan staat de volgende tekst:
“Als u voor 25 september 2023, 12.00 uur gaat meespelen met de Postcode Loterij, speelt u de eerste maand gratis mee. Vanaf oktober speelt u automatisch betaald verder voor € 15,- per lot, per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar en u speelt mee zolang u wilt. Informatie over meespelen met de Postcode Loterij, prijzen, deelnemersreglement, trekkingsdata, uitslagen en de actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/voorwaarden.”

 

Samenvatting van de klacht

In de uiting staat “zie direct welk bedrag u ontvangt” en “zie direct of u € 50.000,- wint”. Volgens klager is dit onjuist. Voordat je kan zien of en wat je gewonnen hebt, moet je namelijk eerst de postcode en koffercode invullen en vervolgens mee gaan spelen met de postcodeloterij. Daarnaast is de eerste maand weliswaar gratis, maar veel mensen vergeten tijdig op te zeggen en blijven dan onbedoeld meespelen voor €15 per maand. Tenslotte blijft het als je tijdens de eerste, gratis, maand opzegt onduidelijk of je daadwerkelijk €15,- ontvangt. Volgens klager is de uiting misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Uit de uitspraken van de Commissie volgt dat een uiting altijd in zijn geheel moet worden bekeken. Dat geldt ook voor deze flyer. Op de flyer staat op diverse plekken uitgelegd hoe de actie werkt: speel mee met de Postcode Loterij en de gratis deelname gaat automatisch over in betaalde deelname. Daarom zal het voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk zijn dat meespelen met de Postcode Loterij noodzakelijk is om mee te doen aan de actie en het invullen van de postcode, noodzakelijk is voor deelname aan de Postcode Loterij, zoals blijkt uit de benaming “postcode” loterij. De uiting bevat geen onjuistheden of misleidende informatie.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Over het klachtonderdeel dat uit de uiting niet duidelijk blijkt dat men eerst de post- en koffercode moet invullen en moet meespelen met de Postcode Loterij voordat je kan zien welk geldbedrag je gewonnen hebt, overweegt de Commissie als volgt. Het feit dat er aanvullende voorwaarden gelden voor deelname aan het spel “Kraak de koffer” – te weten de verplichting om de postcode en koffercode in te vullen en mee te spelen met de Postcode Loterij voor minimaal een maand – blijkt niet, althans onvoldoende duidelijk uit de bestreden uiting. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument ook niet op die voorwaarden bedacht zijn, nu de koppen met “gegarandeerd geld” suggereren dat er geen voorwaarden gelden voor deelname aan de actie. De consument zal er hierdoor vanuit gaan dat hij door gratis mee te spelen met het spel “Kraak de koffer” direct een geldbedrag wint. Deze indruk wordt versterkt door de in het oog springende mededeling “Zie direct of u € 50,000,- wint” in de kop. In de uiting wordt verderop, onder nummer 3, weliswaar benoemd dat je de eerste maand gratis meespeelt met de Postcode Loterij, en hierna automatisch €15,- betaalt per trekking, maar dit is op grond van het voorgaande onvoldoende om duidelijk te maken dat dit een voorwaarde is voor het zien van het gewonnen geldbedrag vermeld onder nummer 1 en 2. De consument kan op basis hiervan immers gemakkelijk in de veronderstelling verkeren dat het gaat om een apart aanbod om na deelname aan het spel “Kraak de koffer” ook een maand gratis mee te kunnen spelen met de Postcode Loterij.

2. Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat in de bestreden uiting op onduidelijke wijze essentiële informatie wordt verstrekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Omdat dit de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de reclame-uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Om die reden is de uiting tevens in strijd met het bepaalde in de aanhef van artikel 3 van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de Kansspelen (RVK) 2015.

3. Voor het klachtonderdeel dat mensen vergeten (tijdig) op te zeggen en daardoor ongewenst (blijven) meespelen voor €15,- per maand bij de Postcode Loterij, geldt het volgende. Zoals hiervoor overwogen staat in de uiting zelf duidelijk dat meespelen met de Postcode Loterij de eerste maand gratis is en daarna automatisch €15,- kost per trekking. Dat men mogelijk vergeet op te zeggen is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en doet aan het voorgaande niets af. Dit klachtonderdeel slaagt niet.

4. Tot slot stelt klager dat het niet duidelijk is of je het bedrag van €15,- gegarandeerd ontvangt als je de eerste maand gratis meespeelt en wel tijdig binnen deze maand opzegt. Ook dit klachtonderdeel kan niet slagen. Uit de uiting volgt dat men in ieder geval een (minimaal) geldbedrag van €15,- ontvangt en daarnaast kans maakt op een bedrag tot (maximaal) €50.000,-. Niet is gebleken dat deelnemers aan de actie het geldbedrag van €15,- niet gegarandeerd zouden ontvangen. Klager heeft dit ook niet nader onderbouwd.

5. Op grond van het vorenstaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing

Op grond van het overwogene in randnummers 1 en 2 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en artikel 3 RVK 2015. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken