a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2023/00647 - CVB

Datum:

25-06-2024

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [25 juni 2024]

1.   De procedure

[…]

2.   De bestreden uiting

Het betreft de website https://www.711.nl/promoties/711-bonus waarop onder meer staat:
“100% bonus tot €711!
Registreer nu 711 BONUS
Elke speler (die aan de bonusvoorwaarden voldoet) heeft recht op onze unieke en aantrekkelijke 711 Bonus!
• Je krijgt een 100% stortingsbonus tot wel €711.”

 

3.   Het geschil in eerste aanleg

3.1. Geïntimeerde maakt in de inleidende klacht bezwaar tegen het feit dat 711 als vergunninghouder van kansspelen op afstand in Nederland op haar website spelers een eenmalige 100% stortingsbonus tot € 711,- aanbiedt. Deze bonus is aan te merken als reclame in de zin van artikel 5 van de Reclamecode Online Kansspelen 2023 (hierna: ROK). In de uitspraak met dossiernummer 2022/00419 is al bepaald dat de ROK van toepassing is op de bonus van 711 en dat de bonus in strijd met de ROK is. Naar aanleiding van deze uitspraak is 711 gestopt met het adverteren met de bonus op Facebook. De bonus wordt echter nog steeds aangeboden op de website van 711, hetgeen in strijd is met artikel 5.3 ROK.

3.2. De Commissie heeft zich bevoegd geacht om kennis te nemen van de klacht. Dat de uiting onderdeel is van een kansspelinterface, zoals 711 heeft gesteld in verband met het verweer dat geen sprake is van reclame, neemt niet weg dat deze aanprijzende werking heeft en daarom onder de reikwijdte van de definitie van reclame in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) valt. Reclame voor online kansspelen is gereguleerd in artikel 5 ROK. De Commissie kan aan deze regeling toetsen, ook als 711 niet direct of indirect bij (de totstandkoming van) die bijzondere reclamecode betrokken is geweest. De Commissie acht het aanbieden van een (maximale) bonus van € 711,- die ook geclaimd zou kunnen worden door een consument die voor de eerste keer deelneemt aan het door 711 aangeboden kansspel of die, na een periode van zes maanden na de laatste inzet, opnieuw deelneemt, in strijd met artikel 5.3 ROK, waarin bonussen voor nieuwe en herintredende spelers zijn gemaximeerd op een bedrag tussen de € 50,- en € 250,-

 

4.   De grieven

Het aanbieden van de 711 Bonus is niet in strijd met de ROK aangezien de ROK niet wettelijk bindend is, alsmede zijn toepassingsgebied te buiten gaat en zijn doel voorbij streeft. De regeling in de ROK aangaande bonussen is een protectionistische maatregel die een disproportioneel gevolg heeft op de vrijheid van de vergunninghouder. De ROK zorgt voor een oneerlijke concurrentie binnen de Nederlandse kansspelmarkt. 711 is verder niet gebonden aan de ROK aangezien de ROK als gevolg van zelfregulering tot stand kwam zonder dat 711 hierbij betrokken was. 711 conformeert zich wel aan het beleid van de Nederlandse Kansspelautoriteit.

 

5.   Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Het verweer strekt tot bevestiging van de beslissing van de Commissie. Hierna zal, voor zoveel nodig, op het verweer worden ingegaan.

 

6.  De mondelinge behandeling

De standpunten van partijen zijn toegelicht, waarbij 711 zich aanvullend op het standpunt heeft gesteld dat de bestreden uiting geen reclame is. Op hetgeen ter zitting is verklaard zal hierna, voor zover nodig, worden ingegaan.

 

7.   Het oordeel van het College

7.1. Het College verwerpt de stelling van 711 dat het bonusaanbod op haar website niet kan worden gezien als reclame. Bonussen zetten direct aan tot deelname aan een spel hetgeen een vorm van aanprijzing is. Het aanbieden van bonussen is om die reden een reclameactiviteit die valt onder de reikwijdte van artikel 1 NRC en is nader gereguleerd in de ROK. Het behoort tot de bevoegdheid en de taak van de Commissie en het College om de bestreden uiting aan deze bijzondere reclamecode te toetsten. Dat 711 niet bij de (totstandkoming van de) ROK is betrokken, doet daaraan niet af. Op grond van de statuten van de Stichting Reclame Code en het reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, achten de Commissie en het College zich bevoegd kennis te nemen van klachten ingediend tegen reclame-uitingen waarop een bijzondere reclamecode van toepassing is, ook als de betrokken adverteerder niet direct of indirect bij (de totstandkoming van) die bijzondere reclamecode betrokken is (geweest). In het oordeel van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep wordt een mening uitgesproken over de vraag of de uiting in overeenstemming is met de ROK.

7.2. Voor zover 711 bezwaar maakt tegen de regulering in de ROK als zodanig, merkt het College op dat 711 zich bij een eerdere beslissing wel heeft geconformeerd aan de ROK. Wat daarvan zij, het gaat in deze zaak om een verplichting die een uitwerking is van wettelijke eisen met betrekking tot wervings- en reclameactiviteiten van vergunninghouders. Meer in het bijzonder gaat het om het verbod aan te zetten tot onmatige deelneming aan kansspelen (vgl. artikel 2 lid 1 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen). In verband daarmee dient het bonusaanbod zorgvuldig en evenwichtig zijn, hetgeen – ook volgens de Kansspelautoriteit – impliceert dat het bonusaanbod terughoudend dient te zijn. Van 711 als vergunninghouder van kansspelen op afstand in Nederland, mag om die reden worden gevergd dat zij haar op de Nederlandse consument gerichte bonusaanbod in overeenstemming brengt met de eisen van artikel 5.3 ROK. Nu zij dat heeft nagelaten, beslist het College als volgt.

 

8.   De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie.

 

De Reclame Code Commissie [29 april 2024]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van verweerder voor zover daar het volgende staat:  

“100% bonus tot € 711!

Registreer nu

711 BONUS

Elke speler (die aan de bonusvoorwaarden voldoet) heeft recht op onze unieke en aantrekkelijke 711 Bonus!

• Je krijgt een 100% stortingsbonus tot wel €711.

• De 711 Bonus kan eenmalig op een storting naar keuze geclaimd worden. Na het claimen blijft  de 711 Bonus 180 dagen geldig.

• Het aanbod van de 711 Bonus vervalt niet. Je gebruikt deze wanneer jij wilt.

• Je kan met deze bonus al onze games uitproberen om te ontdekken welke game het best bij jou past.

• Hou rekening met het contributiepercentage van elk speltype. Het contributiepercentage is het percentage van de inzet dat meetelt voor de rondspeelvoorwaarden van een bonus.

• Er gelden rondspeelvoorwaarden van 30x op het toegekende bonusbedrag.

• Speel verantwoord en binnen jouw limieten. Wees bewust dat kansspelen risico’s met zich mee kunnen brengen.

• De algemene bonusvoorwaarden zijn van toepassing.”

 

De klacht

Verweerder is een vergunninghouder van kansspelen op afstand in Nederland. Zij biedt op haar website spelers een eenmalige 100% stortingsbonus tot €711,- aan die op een moment naar keuze geclaimd kan worden. Deze bonus is aan te merken als reclame in de zin van artikel 5 van de Reclamecode Online Kansspelen 2023 (hierna: ROK). Artikel 5.3 ROK bevat regels over de hoogte van dergelijke bonussen. In de uitspraak met dossiernummer 2022/00419 is door de Reclame Code Commissie (hierna: RCC) bevestigd dat de onderhavige bonus van verweerder onder de reikwijdte van de destijds gelijkluidende bepaling (artikel 5.4 ROK 2021) valt. Naar aanleiding van deze uitspraak is verweerder gestopt met het adverteren op Facebook met de bonus. De bonus wordt echter nog steeds aangeboden op de website van verweerder. De reclame-uiting op de website is in strijd met de ROK.

 

De samenvatting van het verweer

De uiting waarin de onderhavige bonus op de website wordt aangeboden, vormt een deel van de kansspelinterface voor de bezoekers van de website en is zodoende niet aan te merken als reclame in de zin van de ROK. Verder bestrijdt verweerder dat zij gehouden is aan de ROK, nu zij niet betrokken is geweest bij de totstandkoming hiervan, en de bevoegdheid van de RCC om op dergelijke wijze haar operationele beleid te beperken. Verweerder benadrukt dat zij als vergunninghouder van kansspelen op afstand de wettelijke vereisten volgt en onder toezicht staat van de Nederlandse Kansspelautoriteit.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De klacht is gericht tegen een uiting op de website van verweerder waarin een bonus wordt aangeboden als men een storting doet. De hoogte van deze bonus is volgens klager in strijd  met artikel 5.3 ROK, waarbij klager verwijst naar de uitspraak 2022/00419 over een eerdere reclame-uiting van verweerder.  

2. . De Commissie is bevoegd kennis te nemen van de klacht. Dat de uiting onderdeel is van een kansspelinterface, neemt niet weg dat deze aanprijzende werking heeft en daarom onder de reikwijdte van de definitie van reclame in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) valt. De aanprijzing volgt al uit het feit dat een bonus wordt aangeboden. Dergelijke reclame is voor online kansspelen gereguleerd in artikel 5 ROK. De Commissie kan aan deze regeling toetsen, ook als verweerder niet direct of indirect bij (de totstandkoming van) die bijzondere reclamecode betrokken is (geweest). Dat verweerder vergunninghouder is van kansspelen op afstand en onder toezicht staat van de Nederlandse Kansspelautoriteit doet hier niet aan af.

3. In de bestreden uiting op haar website biedt verweerder een (maximale) bonus van € 711 aan. Uit de in de uiting genoemde voorwaarden blijkt niet dat deze bonus niet geclaimd zou kunnen worden door een consument die voor de eerste maal deelneemt aan een online kansspel of die, na een periode van zes maanden na de laatste inzet van die consument, opnieuw deelneemt. Hierdoor is de bonus in strijd met het bepaalde in artikel 5.3 ROK, waaruit volgt dat bonussen voor nieuwe en herintredende spelers zijn gemaximeerd op een bedrag tussen de € 50 en € 250. De Commissie oordeelt als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met artikel 5.3 van de ROK en beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken