a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00772

Datum:

09-01-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een email van De Bijenkorf met als titel: “Speciaal voor u als Black Diamond Member: Uitnodiging LXRY fair”
In de uiting staat onder meer: “Als partner van LXRY Fair bieden wij u als Black Diamond Member graag twee kaarten aan voor deze grootste luxebeurs ter wereld voor zaterdag 14 december. Ook zal er een cadeautje voor u klaarliggen onder de Bijenkorf kerstboom. Reserveer kaarten”

De klacht (inclusief de reactie op adverteerder d.d. 2 december 2019)

De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster voelt zich misleid door de bestreden reclame-uiting omdat de indruk wordt gewekt dat adverteerder twee kaarten aanbiedt. Binnen een uur na ontvangst van de email heeft klaagster gereageerd door de kaarten te reserveren. Toen bleek echter dat er slechts een kans bestond op het verkrijgen van kaarten in de zin dat de actie beperkt beschikbaar was. Klaagster heeft deze klacht tevens bij adverteerder ingediend. Na indiening van de klacht bij adverteerder heeft zij alsnog twee kaarten ontvangen. Daarmee ziet klaagster deze zaak echter nog niet opgelost want zij wil er zeker van zijn dat adverteerder niet meer op een dergelijke wijze reclame maakt om ook andere consumenten te beschermen.

Het verweer (inclusief de reactie op klaagster d.d. 16 december 2019)

Het verweer wordt als volgt samengevat. Adverteerder erkent de klacht. Per abuis heeft adverteerder niet benoemd dat de actie geldt zolang de voorrang strekt. Adverteerder geeft aan de klacht mee te zullen nemen en bij volgende uitingen de van toepassing zijnde voorwaarden, zoals beperkte beschikbaarheid, te zullen vermelden.

Het oordeel van de voorzitter

In de email gericht aan Black Diamond Members, een bepaald lidmaatschap bij adverteerder, worden twee kaarten aangeboden. Op grond van de bestreden reclame-uiting zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat men de twee aangeboden kaarten na reservering daadwerkelijk zou ontvangen. Gebleken is echter dat er een beperkte voorraad was waardoor de kans bestond dat men geen kaarten meer kon krijgen zoals bij klaagster het geval was. Adverteerder erkent dat in de uiting informatie over de beperkte beschikbaarheid ontbreekt. Daarmee is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Deze omissie kan de gemiddelde consument ertoe brengen een besluit over de transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Nu adverteerder de klacht heeft erkend en voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij dergelijke uitingen in het vervolg zal aanpassen, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken