a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00441

Datum:

02-12-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Karwei, voor zover daarin staat:

“Heb je maatwerk besteld?
Doorgaans is de levertijd 15 werkdagen. Wanneer je hebt gekozen voor aflevering bij een KARWEI-bouwmarkt, ontvang je een afhaalbericht per e-mail zodra de bestelling voor je klaar ligt.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft maatwerk besteld. Op de website staat dat de levertijd 15 werkdagen is. Na 3 maanden is klager nog steeds in afwachting van het product. Volgens klager is hij niet de enige en hij verwijst naar twee websites. Op de website van adverteerder staat nergens aangegeven dat sprake is van leveringsproblemen, ondanks dat klager meent dat hier wel al langere tijd sprake van is. Adverteerder heeft meerdere (4) beloften aan klager gedaan, dat alsnog op een bepaalde datum zou worden geleverd. Deze beloften zijn door adverteerder echter niet nagekomen. Als klager vooraf had geweten dat de levering langer dan 15 werkdagen zou duren, dan had hij de bestelling bij een andere bouwmarkt of leverancier geplaatst.

 

Samenvatting van het verweer

Volgens adverteerder is de genoemde termijn van levering van de maatwerk constructie plaat in zijn algemeenheid juist. Voor zover dit niet het geval is, is adverteerder continu bezig om het proces te verbeteren en de communicatie hierop aan te passen. Adverteerder heeft opgemerkt en toegelicht dat de gemiddelde leverperformance in zijn algemeenheid 95% is. Vanwege Covid-19 en de daaraan gekoppelde drukte zijn er echter gevallen waar de gemiddelde leverperformance niet wordt gehaald.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de bestreden uiting wordt ten aanzien van de levertijd van het maatwerk gesteld: “doorgaans is de levertijd 15 werkdagen”. In het onderhavige geval heeft klager op 7 juni 2020 een product besteld, maar het product is op 3 september 2020 nog niet geleverd.

De gemiddelde consument zal de bestreden uiting zo opvatten dat het maatwerk normaal gesproken binnen 15 werkdagen wordt geleverd. Voorgaande sluit, vanwege de toevoeging van het woord ‘doorgaans’, echter niet uit dat uitzonderingen gelden ten aanzien van de gestelde levertijd van 15 werkdagen. Adverteerder stelt dat de genoemde levertijd van het maatwerk product in zijn algemeenheid juist is aangezien sprake is van een gemiddelde leverperformance van 95%. Nu adverteerder dit cijfermatig heeft onderbouwd, gaat de voorzitter ervan uit dat de genoemde levertijd in de regel gehaald wordt, zodat in het geval van klager sprake was van een uitzondering en adverteerder de toezegging ” Doorgaans is de levertijd 15 werkdagen” in voldoende mate waarmaakt. Op grond van het voorgaande kan de klacht niet slagen.

Ten slotte merkt de voorzitter op dat het niet tot haar competentie behoort om te beoordelen of adverteerder door na 3 maanden de bestelde goederen nog niet te hebben geleverd wanprestatie heeft gepleegd jegens klager.

De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken