a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00548

Datum:

31-01-2023

Uitspraak:

Aanbeveling met ALERT

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Zwarte lijst (misleiding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster gerichte e-mail van Koopjedeal, gedateerd 24 november 2022. Daarin staat onder de aanhef “Personeelsactie” onder meer:

“Goedemorgen toppers,

 

Om jullie te bedanken voor de geweldige inzet in deze bijzondere tijden, hebben we een speciale Black Friday personeels-actie georganiseerd!
Jullie mogen als eerste profiteren van de extra hoge kortingen die we hebben doorgevoerd. De kortingen lopen op tot wel 95%!
We hebben een speciale pagina waar jullie de aanbiedingen kunnen vinden (..)”.

De klacht  

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

 

Koopjedeal doet het voorkomen alsof zij per ongeluk een e-mail met personeelskorting aan klanten stuurt. Klaagster vindt de uiting misleidend. Zij wijst erop dat Koopjedeal al eerder per e-mail misleidende reclame stuurde.

  

Het verweer

 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
Helaas is er een fout gemaakt in het mailsysteem. De e-mail is naar adverteerders hele mailbestand gegaan, in plaats van alleen naar de collega’s. Gelukkig mochten de klanten ook van de actie gebruik maken, zodat het toch nog eerlijk is, aldus adverteerder.   
 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt vast dat de bestreden e-mail soortgelijk is aan de reclame per e-mail van adverteerder waarover eerder een klacht is ingediend, namelijk in dossier 2022/00340. In dat dossier was immers sprake van het per ongeluk versturen van een e-mail aan een klant in plaats van aan een medewerker van adverteerder en mocht de klant van de ‘fout’ profiteren, in die zin dat hij een (prijs)voordeel had door de onjuiste adressering. De in dat dossier ingediende klacht luidt als volgt: ”Klager ontvangt stelselmatig e-mails van verweerder die ‘per ongeluk’ aan hem als klant zouden zijn gemaild. Eerst ging het om e-mails die zogenaamd waren bedoeld voor het personeel in verband met personeelskorting. Daarna betrof het een e-mail voor intern gebruik. Inmiddels heeft verweerder weer “iets nieuws bedacht”, namelijk een verkeerd vermelde prijs. Het is een misleidende manier van reclame maken om extra verkoop te genereren, aldus klager”.

 

In dossier 2022/00340 achtte de voorzitter van de Reclame Code Commissie het verweer dat sprake was van een fout niet geloofwaardig en overwoog daartoe: “Het moet (…) zeer onwaarschijnlijk worden geacht dat een intern bedoelde e-mail aan een willekeurige persoon uit een klantenbestand wordt gezonden, laat staan dat dit met enige regelmaat en telkens door een andere fout gebeurt waarvan dezelfde klant steeds kan profiteren. De voorzitter gaat (…) uit van een specifieke marketingstrategie van verweerder”. Vervolgens oordeelde de voorzitter dat in strijd was gehandeld met punt 21 van bijlage 1, behorende bij artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De strekking van deze bepaling is dat een adverteerder de consument niet bewust op het verkeerde been mag zetten met betrekking tot het commerciële doel van de uiting. Tegen deze uitspraak is geen bezwaar gemaakt zodat deze op het moment van verzenden van de bestreden e-mail (24 november 2022) onherroepelijk was.  

 

Bovenbedoeld geval komt naar het oordeel van de Commissie op hetzelfde neer als het onderhavige geval; blijkens het verweer is de thans bestreden e-mail door een ‘fout’ naar adverteerders hele mailbestand gegaan, in plaats van alleen naar de collega’s, maar mochten de klanten ook van de actie gebruik maken. De Commissie verenigt zich met de hiervoor weergegeven overweging van de voorzitter en maakt deze tot de hare. Gelet hierop is er ook in dit geval sprake van misleidende reclame als bedoeld in artikel 8.5 in verbinding met bijlage 1 onder punt 21 en daardoor van oneerlijke reclame als bedoeld in artikel 7 NRC.    

 

Aangezien de voorzitter van de Commissie adverteerder reeds op 17 oktober 2022 (dossier 2022/00340) heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en deze aanbeveling kennelijk niet is opgevolgd, ziet de Commissie aanleiding om haar beslissing in het onderhavige dossier als “Alert” te laten verspreiden, teneinde deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.    

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

 

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze aanbeveling als “Alert” laten verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken