a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00006

Datum:

31-01-2023

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de actie “18 + 6 gratis. Kies & mix alle merken en smaken!” die in winkels van Pets Place was te zien op een bord boven een winkelschap en bij de schappen zelf. Op het bord worden de “Deelnemende merken” genoemd, waaronder “Gourmet”. Bij de schappen stond onder meer: Kies & Mix 18 + 6 gratis”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager is naar de winkel van adverteerder in Steenbergen geweest om van de actie gebruik te maken. Bij een eerdere vergelijkbare actie in februari 2022 werd hem daar meegedeeld dat de verpakkingen kattenvoer die hij wilde kopen, niet onder de actie vielen. Hetzelfde overkwam klager op 27 december 2022. Er wordt echter geadverteerd met “alle smaken en merken”. Uiteindelijk werd klager een kortingscode van 15% aangeboden in plaats van de 25% korting die in de advertentie wordt bedoeld. Klager acht de reclame-uiting op grond van het voorgaande misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder gaat ervan uit dat het hier gaat om een niet correct uitgevoerde presentatie in een van haar winkels. Na contact met de winkel beschouwt adverteerder het probleem als opgelost.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter zal de beoordeling toespitsen op de situatie die klager eind december 2022 in de door hem bezochte winkel in Steenbergen aantrof, nu dit blijkbaar de situatie is die is te zien op de door hem overgelegde foto van het winkelinterieur. Uit de daarbij door klager overgelegde correspondentie blijkt dat hij in het kader van de bewuste bulkactie “Gourmet” kattenvoer wilde kopen. In het bord boven het winkelschap wordt dit merk als een van de deelnemende merken genoemd, terwijl bovendien wordt gesproken over “alle merken en smaken” waarvoor de actie gold. Ook de overige reclame-uitingen maken duidelijk dat het merk Gourmet onder de actie viel. De actie was immers blijkens de door klager gemaakte foto ook te zien op de schappen zelf waarin (onder meer) verpakkingen van dit merk lagen. Het is de voorzitter niet duidelijk geworden waarom de winkel desondanks geen uitvoering wilde geven aan de actie. Dit lijkt in strijd met de hiervoor genoemde mededelingen die niet anders kunnen worden begrepen dan dat “Gourmet” onder de actie viel.

2)  De gemiddelde consument zal in een dergelijk geval geen rekening houden met afwijkingen en is misleid doordat er blijkbaar toch bepaalde belangrijke uitzonderingen gelden. Hierdoor kan deze consument tot een transactie besluiten waartoe hij anders niet had besloten. Daarbij rust op adverteerder als overkoepelende franchiseorganisatie de taak om ervoor te zorgen dat producten in alle verkooppunten tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden, behoudens ingeval van specifieke en genoemde uitzonderingen. Ook dient zij toezicht erop uit te oefenen dat een geadverteerd aanbod in verkooppunten juist wordt gepresenteerd en uitgevoerd. Uit het voorgaande volgt dat adverteerder hieraan onvoldoende invulling heeft gegeven. Daarbij weegt de voorzitter mee dat de uitingen die aanleiding hebben gegeven tot de klacht blijkbaar door adverteerder zelf zijn vervaardigd. Door de winkel te voorzien van reclamemateriaal dat aanleiding heeft gegeven tot misverstanden en daardoor tot misleiding van de gemiddelde consument, heeft adverteerder gehandeld in strijd met het vereiste in artikel 7 Nederlandse Reclame Code (NRC) dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de vereisten van professionele toewijding. De klacht is dus gegrond. Wel zal de voorzitter rekening houden met de mededeling van adverteerder dat zij maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Om die reden zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om ervoor te zorgen dat niet langer op vergelijkbare wijze in haar winkels op misleidende wijze reclame wordt gemaakt

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken