a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00117

Datum:

22-03-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Overige

Samenvatting van de klacht

Klager heeft op 8 december 2022 in genoemd winkelfiliaal producten gekocht waarvan de schapprijs significant lager was dan de kassaprijs. Klager heeft dit toegelicht aan de hand van verschillende broodjes die werden aangeboden met de mededeling “4 voor 1.00”. De zelfscan-kassa gaf een hogere prijs weer. Hij heeft hierop getracht gebruik te maken van de “7 zekerheden” van adverteerder. Hieronder valt de tekst: “Wijkt de kassaprijs van een product af van de schapprijs? Dan krijg je het product maximaal 1 keer gratis.” De winkel weigerde hieraan uitvoering te geven.

 

Samenvatting van het verweer

Jumbo werkt met een “Laagsteprijsgarantie”. Deze houdt onder andere in dat indien de kassaprijs van een product afwijkt van de schapprijs, de klant het product gratis krijgt met een maximum van 1. De Kies & Mix actie 4 broodjes voor 1 euro, is een actie die adverteerder al een lange tijd aanbiedt. In dit geval zijn abusievelijk frikandelbroodjes, saucijzenbroodjes en focaccia broodjes in de ‘4 voor 1 euro’ bak gelegd. Dit is een fout geweest omdat de ‘4 voor 1 euro’ actie niet geldt voor dat soort broodjes. Adverteerder begrijpt dat deze fout verwarrend is geweest voor de klant. Hierdoor is echter niet gehandeld in strijd met de Laagsteprijsgarantie. Deze is bedoeld voor een situatie waarin de schapprijs van een product niet overeenkomt met de kassaprijs. Deze garantie geldt niet als sprake is van een foutieve schapprijs. Dat neemt niet weg dat de desbetreffende winkel (een franchise vestiging) de door klager gekozen broodjes voor in totaal € 1,- had dienen te verkopen, hetgeen helaas niet is gebeurd. De franchise vestiging is hierop aangesproken.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht ziet concreet op het feit dat in het schap met de tekst “Broodjes 4 voor 1.00” ook producten lagen waarop die tekst niet van toepassing was. Deze fout en de daarmee verband houdende weigering van de winkel om de producten gratis aan klager mee te geven, leidt niet tot het oordeel dat de mededelingen op de website van adverteerder over de “7 zekerheden” misleidend zijn. Het voorgaande geeft immers nog geen aanleiding om te oordelen dat adverteerder in het algemeen geen of onvoldoende uitvoering geeft aan de “7 zekerheden”.

2)  Wel is sprake van onjuiste prijsinformatie door de suggestie dat voor alle producten in het hiervoor bedoelde schap de mededeling “4 voor 1.00” gold. In dat opzicht is geen juiste informatie verstrekt over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de tekst op het schap in combinatie met de ten onrechte daarin gedeponeerde broodjes misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu adverteerder de fout heeft erkend en zij het desbetreffende filiaal erop heeft aangesproken dat deze in die situatie toch uitvoering had dienen te geven aan de mededeling “4 voor 1.00” ook al was dit niet op de door klager gekochte broodjes van toepassing, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Dat betekent dat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 2) is vermeld, acht de voorzitter de daar bedoelde reclame-uiting onder de daar genoemde omstandigheden in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken