a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00398

Datum:

21-08-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.printabout.be voor zover ten tijde van het indienen van de klacht in de webshop op deze website het volgende kon worden besteld: “HP 953XL (3HZ52AE) Inktcartridge 4-kleuren Voordeelbundel Hoge capaciteit” voor de prijs van € 152,-.

 

Samenvatting van de klacht

Op de website van adverteerder wordt een HP voordeelpakket aangeboden met een inhoud van vier inktcartridges. De prijs van de cartridges in het voordeelpakket is echter gelijk aan de prijs die men betaalt indien men de cartridges afzonderlijk koopt. Klaagster acht dit ‘consumentenbedrog’.

 

Samenvatting van het verweer

Uit onderzoek door adverteerder blijkt dat door recente prijswijzigingen de benaming “Voordeelbundel” niet meer van toepassing is en als misleiding kan worden aangezien omdat er geen financieel voordeel meer is. Adverteerder heeft daarom besloten de benaming “Voordeelbundel” niet meer te hanteren. Deze aanpassing zal binnen enkele weken zijn doorgevoerd

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter stelt voorop dat indien wordt gesproken over een “Voordeelbundel”, de gemiddelde consument zal verwachten dat er sprake is van een reëel prijsvoordeel vergeleken met de situatie dat men de producten in de bundel afzonderlijk koopt. Adverteerder heeft erkend dat men in dit geval geen prijsvoordeel heeft indien men kiest voor de voordeelbundel in plaats van losse cartridges te kopen. Daarmee suggereert de naam van de bundel een prijsvoordeel dat er niet is. Adverteerder heeft daardoor geen juiste informatie verschaft over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter zal tot slot, nu adverteerder aannemelijk heeft gemaakt dat zij op korte termijn het woord “Voordeelbundel” van haar website zal verwijderen, gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken