a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00443

Datum:

31-10-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Coolblue. Daarin staat bij het aanbod van de televisie ”Philips the One 43PUS8508 – Ambilight (2023) onder meer:

“cashback of soundbar cadeau

 Wanneer je dit product koopt, kun je een gratis soundbar of tot 200 euro cashback aanvragen. Zie  

 voor meer informatie de actievoorwaarden op de pagina van het product”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft de in de uiting genoemde televisie gekocht. Bij aanvraag van de cashback op de website van de partij die een en ander regelt, blijkt uit de “echte” actievoorwaarden op die website dat de cashback maar 100 euro bedraagt. Klager vindt de bestreden uiting misleidend; Coolblue stelt de actie mooier voor dan dat deze daadwerkelijk is.
Klager legt afdrukken over van:
? de bestreden uiting;
? van een tekst op coolblue.nl met de aanhef “Ontvang tot € 200,- cashback of een gratis soundbar van Philips” en
? van een tekst op nl.enginio.io, de website waarop, aldus klager, de cashback moest worden teruggevraagd.
 

Samenvatting van reactie van verweerder sub 1

In de tekst van de bestreden uiting is duidelijk opgenomen dat de actie ofwel een gratis soundbar ofwel een cashback tot 200 euro betreft. Het woord ’tot’ maakt duidelijk dat er sprake is van een actie met een oplopende cashback-prijs, die maximaal 200 euro kan zijn.

De actie is van toepassing op meerdere producten uit het assortiment, waarbij de duurdere producten een hogere cashback hebben. Ook in de actievoorwaarden, waarnaar wordt verwezen op de productpagina, is duidelijk vermeld dat het om een actie gaat waarbij er een gratis
soundbar wordt aangeboden, of een cashback tot 200 euro. In de actievoorwaarden van de
fabrikant, die beschikbaar zijn vóór de aanschaf van het product, is per model te lezen wat de hoogte van de cashback is. Nergens vermeldt Coolblue dat de cashback voor alle betreffende producten 200 euro is.

 

Samenvatting van reactie van verweerder sub 2

TP Vision is de licentiehouder van Koninklijke Philips N.V. voor het ontwerp, de productie, marketing en verkoop van TV’s onder het Philips-merk. TP Vision betreurt de bij klager ontstane onduidelijkheid over de hoogte van het cashback-bedrag, maar van misleidende reclame door TP
Vision is geen sprake. Dit wordt als volgt toegelicht.
 
De bestreden uiting was onderdeel van de website van Coolblue. Alle uitingen op deze website worden geplaatst door en vallen onder de verantwoordelijkheid van Coolblue. Omdat in dit dossier ook een reactie is gevraagd aan Coolblue, zal TP Vision niet specifiek ingaan op de reclame op de website van Coolblue.
 
In zijn algemeenheid merkt TP Vision wel op Coolblue vermeldt dat sprake is van een cashback tot € 200,- (onderstreping TP Vision). Door het consequent benoemen dat geen sprake is van een vast cashback-bedrag, maar van een maximumbedrag, zou het voor de gemiddelde
consument duidelijk moeten zijn dat de daadwerkelijke cashback lager kan uitvallen, afhankelijk van het deelnemende product. Dergelijke communicatie over cashback acties is ook gebruikelijk in de markt.
Daarnaast wordt door Coolblue vermeld dat sprake is van “een actie vanuit de fabrikant” en zijn links naar de actiepagina opgenomen waar de volledige, door TP Vision opgestelde en toepasselijke, actievoorwaarden konden worden geraadpleegd. Deze informatie kon worden geraadpleegd voordat tot de koop werd overgegaan.
 
TP Vision steekt veel zorg en aandacht in de acties die worden georganiseerd, zo ook in geval van de “Philips Ambilight TV – Zomer Promotie” en de daarbij behorende actievoorwaarden. Deze voorwaarden worden overgelegd als bijlage 1. Bij aanvang van de actie zijn deze actievoorwaarden met alle deelnemende retailers gedeeld. Verder zijn de actievoorwaarden tijdens de actieperiode beschikbaar (geweest) op de actiepagina op de Philips.nl website. Verwezen wordt naar bijlage 2 bij het verweer.
Pagina 3 van de actievoorwaarden bevat een overzicht van de deelnemende producten en het corresponderende cashback bedrag. Op basis van deze voorwaarden kan een consument
voorafgaand aan de aankoop beoordelen hoe hoog het bedrag van de cashback is en daarop een
eventuele aankoopbeslissing baseren.
 
TP Vision concludeert dat er geen sprake is van misleidende reclame door TP Vision.
Naar aanleiding van de onderhavige klacht zal TP Vision met Coolblue in overleg treden
om de informatievoorziening aan consumenten bij nieuwe cashback acties te optimaliseren.

 

Het oordeel van de voorzitter 

1.

De kern van de klacht is dat Coolblue de in de bestreden uiting bedoelde actie mooier voorstelt dan deze in werkelijkheid is, omdat de in het vooruitzicht gestelde cashback € 100 bleek te bedragen. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.

In de bestreden uiting wordt gesproken over een cashback “tot 200 euro”. Hierdoor is voldoende duidelijk dat deze cashback ook lager kan zijn dan € 200,- en dat men zich nader dient te informeren over het precieze bedrag, indien men de hoogte daarvan van belang acht voor de beslissing om het product al dan niet te kopen.  

3.

Beide verweerders hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat in de actievoorwaarden van de fabrikant van de betreffende actieproducten, voorafgaand aan de aankoop, kon worden nagegaan wat het cashback bedrag was. Blijkens de door verweerders sub 2 overgelegde afdruk van deze voorwaarden bedroeg dit bedrag € 200,- dan wel € 100,-, al naar gelang het model TV.  

4.

Gelet op het bovenstaande is er geen sprake van misleiding en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken