a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00597

Datum:

23-01-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

De reclame-uiting betreft een advertentie in een huis-aan-huisfolder (“Pleinfestijn”) van Plein.nl. In de uiting wordt reclame gemaakt voor Witte Reus en Fleuril grootverpakkingen. In de advertentie staat het volgende (voor zover voor de klacht relevant):

      “tot 72% korting

      [Foto van drie verschillende Witte Reus en Fleuril grootverpakkingen]

      Alle Witte Reus en Fleuril grootverpakkingen
      Prijsvoorbeeld

      Witte Reus Vloeibaar Wasmiddel

      Color Reus 100 wasbeurten

      4.5 liter = 100 wasbeurten”

      Rechts naast de foto en de tekst staat:

      “42,99 *

      12,-“

De asterisk naast het doorgestreepte bedrag van € 42,99 verwijst naar de laatste pagina (onderaan) van de folder. Daar is (voor zover voor de klacht relevant) vermeld:

“Dit is de adviesprijs, deze is door een fabrikant of leverancier aanbevolen en aangeleverd aan Plein.nl voor een product. Alle kortingen gelden op de adviesprijs.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heft de volgende bezwaren:

1.

Uit de advertentie blijkt niet direct dat de korting is berekend ten opzichte van de adviesprijs. Er wordt door middel van een asterisk verwezen naar een toelichting op de achterzijde van de folder. Daarmee is sprake van een misleidende uiting.

2.

Verder is de uiting misleidend, omdat het niet gaat om een realistische en redelijke adviesprijs. Het product wordt volgens klager nergens voor deze adviesprijs aangeboden. Daarmee is geen sprake van een werkelijk bestaand prijsvoordeel.

Klager verwijst ter ondersteuning van zijn klacht naar verschillende regelgeving: artikel 6:193c lid 1 sub d van het Burgerlijk Wetboek (BW) artikel 6 lid 1 punt d van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder hanteert altijd de adviesprijs die jaarlijks door de fabrikant wordt doorgegeven. Verder wordt op de website zo duidelijk mogelijk benoemd dat de korting wordt toegepast op de adviesprijs. Ook in het geval van de huis-aan-huisfolder is door middel van een asterisk verwezen naar een uitleg waarin wordt aangegeven dat de doorgestreepte prijs de adviesprijs betreft.

 

Het oordeel van de voorzitter

Met betrekking tot de verschillende bezwaren oordeelt de voorzitter als volgt.

Ad 1.

De voorzitter constateert dat in de uiting een doorgestreepte prijs wordt genoemd van € 42,99. Daaronder wordt de verkoopprijs van € 12,00 genoemd. Naast de doorgestreepte prijs staat een asterisk. De asterisk verwijst naar de laatste pagina (onderaan) van de folder. Pas op die pagina wordt duidelijk gemaakt dat het bedrag van € 42,99 de adviesprijs betreft die door de fabrikant of leverancier is aanbevolen en aangeleverd aan Plein.nl. Deze uitleg is dus niet onmiddellijk genoemd bij de doorgestreepte adviesprijs waardoor niet in de vereiste mate duidelijk wordt gemaakt dat de doorgestreepte prijs een adviesprijs is in plaats van een eerder door adverteerder in rekening gebrachte prijs. Deze uitleg moet in een dergelijk geval altijd onmiddellijk bij de referentieprijs worden vermeld (vgl. paragraaf 2.8.2 van de Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt). Nu aan die eis niet is voldaan, zal de gemiddelde consument vermoedelijk veronderstellen dat sprake is van een van/voor-prijs, waarbij de prijs van € 42,99 de oorspronkelijke verkoopprijs is en de prijs van € 12,00 de nieuwe (actie)prijs. Niet is gesteld of gebleken dat de betreffende producten ooit € 42,99 hebben gekost bij Plein.nl. Gelet op het voorgaande gaat de reclame gepaard met onduidelijke informatie ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tevens is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad 2.

De voorzitter ziet op grond van het verweer geen aanleiding om aan te nemen dat de doorgestreepte prijs niet de door de fabrikant vastgestelde adviesprijs is.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het oordeel onder Ad 1. is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken