a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2024/00021

Datum:

12-02-2024

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een aanbieding op de website www.kruidvat.nl van 13 december 2023, waarin “Gillette Proglide Scheermesjes’’ worden aangeprezen, voor zover daarin staat:

“Gillette Proglide Scheermesjes

16 stuks’’

Hieronder staat een afbeelding van de verpakking van het betreffende product met daarbij in een gele cirkel dikgedrukt de woorden “Met Cadeau”. Onder deze afbeelding staat “van 106,61” met daarachter “64,99”

 

De klacht

In de uiting worden de scheermesjes aangeboden voor een verlaagde prijs van €64,99 en krijgt men bij aanschaf een cadeau. Op 10 december kostten dezelfde scheermesjes echter maar €53,31. Door deze prijsverhoging betaalt men eigenlijk ruim €11 voor dit cadeau. Hierdoor is sprake van misleidende reclame.

 

Het verweer en het antwoord op de vragen van de voorzitter

De aanbieding waarbij de scheermesjes voor €53,31 werden aangeboden was geldig in week 49. Dit betrof een actie waarbij 50% korting werd gegeven ten opzichte van de adviesprijs van €106,61. In de weken 50 en 51 was er een nieuwe kortingsactie van toepassing, waarbij een prijs van €64,99 werd gehanteerd ten opzichte van dezelfde adviesprijs. Het cadeau bij deze nieuwe actie was een “Tefal Easygrill’’ ter waarde van €70,00. Verder staat het de verkoper vrij zelf zijn prijzen te bepalen en deze dus ook te verhogen na afloop van een kortingsactie. De reclame is in geen enkel opzicht misleidend. In reactie op vragen van de voorzitter deelt adverteerder mee dat de prijsverhoging voor week 50-51 geen verband houdt met het gratis item en daar dus los van staat.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Klaagster verwijst naar advertenties van adverteerder voor “Gillette Proglide Scheermesjes’’ die elkaar hebben opgevolgd. In de eerste advertentie werden de scheermesjes aangeboden voor €53,31 en in de tweede advertentie was de prijs verhoogd naar €64,99, waarbij men bij aanschaf een “Tefal Easygrill’’ cadeau kreeg. Klaagster vindt deze laatste advertentie misleidend, omdat naar haar mening de klant door deze prijsverhoging (deels) betaalt voor dit “cadeau’’.

2. In het onderhavige geval is sprake van een gecombineerd aanbod, nu de consument de “Tefal Easygrill’’ gratis ontvangt bij aanschaf van de scheermesjes. Bij een dergelijk gecombineerd aanbod mogen de kosten van het gratis product op grond van het bepaalde in artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1 niet worden terugverdiend door deze kosten te verdisconteren in de prijs van het product dat wel betaald moet worden. Bij het onderhavige gecombineerde aanbod betekent de bepaling van punt 19 van bijlage 1 NRC dat de kosten van het cadeau niet mogen worden terugverdiend door de prijs van de scheermesjes te verhogen.

3. De voorzitter begrijpt het verweer van adverteerder aldus dat sprake is geweest van twee verschillende acties voor “Gillette Proglide Scheermesjes’’, waarbij tijdens de eerste actie 50% korting ten opzichte van de adviesprijs werd gegeven en bij de tweede actie minder korting ten opzichte van de adviesprijs werd verleend. Bij deze laatste actie werd er wel een cadeau in het vooruitzicht gesteld. Door de hogere prijs van de scheermesjes tijdens de tweede actie lijkt er, zoals klaagster stelt, sprake te zijn van een verband, in die zin dat adverteerder via de verhoogde prijs van de scheermesjes de kosten van de “Tefal Easygrill’’ deels op de klant verhaalt. Adverteerder heeft evenwel in haar antwoord op vragen van de voorzitter verklaart dat de prijsverhoging voor week 50-51 geen verband houdt met het gratis artikel en daar dus los van staat. Uitgaande hiervan dient de aanduiding “cadeau” in het kader van de onderhavige actie niet onjuist te worden geacht. Van misleiding is op grond van het voorgaande geen sprake. Om die reden wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken