a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2020/00014

Datum:

21-01-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van een PC in een reclamefolder van Aldi. In de uiting staat direct onder de naam van de computer “Multimedia PC MD34190” een opsomming van de voornaamste kenmerken van het product, waaronder een “AMD Ryzen™ 5 2600 -processor”. Links onderaan staan een aantal logo’s, waaronder een “Intel Core i5”-logo.

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. Omdat in de reclame-uiting naast de vermelding van de AMD-processor, tevens het logo van Intel Core i5 is weergegeven, is er sprake van misleiding. Door de vermelding van Intel zullen consumenten sneller geneigd zijn de computer te kopen.

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat. Aldi geeft aan dat zij het Intelprocessorlogo per abuis heeft afgebeeld. De PC heeft namelijk geen processor van Intel. Wel bevat de PC een ander product van het merk Intel, namelijk een “Snelle Intel wifi 6 AX200 gigabit WLAN met geïntegreerde Bluetoothfunctie”, zoals is terug te vinden in de opsomming van de voornaamste kenmerken in de uiting. Aldi verwacht niet dat de consument misleid zal zijn door de weergave van het Intelprocessorlogo nu er reeds een ander Intelproduct verwerkt is in de computer. Daarbij heeft Aldi direct na herkenning van de fout de reclame-uiting aangepast in de online folder. In de fysieke folder heeft Aldi helaas geen maatregelen meer kunnen nemen. Aldi begrijpt dat dit niet had mogen gebeuren. Maar omdat Aldi snel heeft gehandeld, zelfs voor de kennisname van de klacht in het onderhavige geschil, is zij van mening dat er van geen of slechts van zeer beperkte misleiding sprake kan zijn geweest. Desalniettemin betreurt Aldi het dat deze fout is ontstaan en zij spant zich in om dit in de toekomst te voorkomen.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de reclame-uiting tegenstrijdige informatie bevat door de afbeelding van het Intelprocessorlogo in combinatie met de mededeling dat de computer een AMD-processor heeft. Omdat de adverteerder heeft erkend dat het logo ten onrechte is afgebeeld, komt de voorzitter tot de conclusie dat er sprake is van onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van het product, te weten de samenstelling, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Dat er een ander Intelonderdeel in de computer is verwerkt, doet daaraan niet af. De onjuiste informatie ziet op een belangrijk te achten onderdeel van de computer (de processor) en kan de consument in verwarring brengen over de fabrikant van dit onderdeel. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Adverteerder heeft de fout erkend en voldoende aannemelijk gemaakt dat zij maatregelen heeft genomen om verdere fouten te voorkomen. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt. 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken