a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2021/00458

Datum:

10-11-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website gsmweb.nl voor zover klager tijdens het bestellen van een “T-Mobile abonnement met Apple iPhone 11 128GB” op deze website de mededeling zag: “Vandaag besteld binnen 1 tot 2 dagen in huis”. 

 

Samenvatting van de klacht

De bewering “Vandaag besteld binnen 1 tot 2 dagen in huis” wordt niet waargemaakt. De levertijd wordt door adverteerder gerekt voorbij de wettelijke opzegtermijn om annuleren van de bestelling door de consument onmogelijk te maken.

 

Samenvatting van het verweer

De voorraadindicatie op de website van adverteerder is gebaseerd op de informatie die zij teruggekoppeld krijgt van leveranciers en providers. Bij de bestelling van klager is sprake geweest van een onverwachte leveringsstop waardoor het toestel opeens niet meer leverbaar was. Dit is niet teruggekoppeld aan adverteerder. Op de website van adverteerder is in de algemene voorwaarden te lezen dat de bestelde producten binnen 30 dagen zullen worden uitgeleverd. Indien adverteerder het product niet binnen deze termijn kan leveren, zal zij klanten hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Hoewel adverteerder de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Dit staat ook in de disclaimer op de website. Adverteerder stelt dat op grond van het voorgaande geen sprake is van misleiding.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Vaststaat dat klager tijdens het bestellen op de website van adverteerder een leveringstermijn van 1 tot 2 dagen zag staan en dat die termijn niet is gehaald. Volgens de vaste lijn van de uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep dient de toezegging dat een product binnen een genoemde termijn wordt bezorgd, te worden nagekomen, behalve indien voldoende duidelijk is gewezen op uitzonderingen die kunnen gelden ten aanzien van de toegezegde levertijd. Er moet dan een zichtbare verwijzing naar mogelijke uitzonderingen op de levertijd in de uiting staan. Een dergelijke verwijzing ontbreekt. Hierdoor is de toezegging dat het product “binnen 1 tot 2 dagen in huis” is absoluut en dient adverteerder deze na te komen. Dit impliceert dat handelingen van derden die van invloed zijn op de in de reclame toegezegde levertijd, zoals in dit geval een leveringsstop, voor rekening van adverteerder komen. De gemiddelde consument hoeft op grond van de uiting met dergelijke omstandigheden bij de bestelling geen rekening te houden.

2)  Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de mededeling “Vandaag besteld binnen 1 tot 2 dagen in huis” te absoluut en gaat de bestreden uiting gepaard met onduidelijke informatie over een van de voornaamste kenmerken van het aangeprezen product, te weten de levering, als bedoeld in artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat adverteerder in haar algemene voorwaarden een afwijkende (langere) leveringstermijn heeft staan, en dat zij een disclaimer hanteert, neemt de misleiding niet weg. De gemiddelde consument zal vertrouwen op de tijdens de bestelling zonder voorbehoud genoemde leveringstermijn, en zal geen aanleiding zien zich op dit punt te verdiepen in informatie elders op de website. Omdat de geclaimde levertijd van doorslaggevend belang kan zijn om een product bij adverteerder te bestellen, is de voorzitter voorts van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij of zij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Tot slot merkt de voorzitter op dat niet is gebleken dat de te late levering het gevolg is geweest van bepaalde motieven van adverteerder. Dit kan adverteerder evenwel niet baten, nu een absoluut toegezegde levertijd leidt tot een resultaatsverplichting, te weten de verplichting tijdig te leveren. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken