a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2022/00303

Datum:

24-08-2022

Uitspraak:

RCC (gedeeltelijke) toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een blog op www.kpn.com, getiteld: “KPN Box 12: het modem met nog betere wifi”.

Daarin staat onder het kopje “Extra gebruiksvriendelijk met duidelijke lampjes” onder meer:

“Tijd om naar het uiterlijk van de nieuwe KPN Box 12 te kijken. (…) Aan de achterzijde van het modem vind je een aantal aansluitmogelijkheden. Zo heb je 4 ethernetpoorten en een USB 3.0 aansluiting. Aan de zijkant van het modem heb je ook nog een USB 2.0 poort”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Gesproken wordt over twee USB poorten, waarbij de USB 3.0 poort opvalt, nu de vorige versie van het modem deze niet had. Technisch is de functie van een USB poort (wat klager betreft) tweeledig. Ten eerste kan een USB poort worden gebruikt om een ander apparaat van stroom te voorzien (opladen), ten tweede kan een USB poort data overdragen.

Het blijkt dat KPN alle functies voor data-overdracht, die niet gerelateerd zijn aan KPN’s mobiele
dongel, uitgeschakeld heeft. Data-overdracht van bijvoorbeeld een harde schijf functioneert dus
niet. Daarnaast blijkt dat KPN geen ondersteuning of garantie biedt op de werking van de USB poorten als stroomleverancier.
 
Klager vindt de uiting misleidend. Naar zijn mening had KPN beter kunnen zeggen dat de
modems geschikt zijn voor gebruik met hun dongel en verdere informatie over USB poorten
weg kunnen laten. Ook had KPN zelfs expliciet kunnen benoemen dat er geen ondersteuning en garantie op functionaliteit van de USB poorten is.
 
Waarschijnlijk heeft KPN haar eerdere modems op een soortgelijke manier aangeprezen; het KPN forum staat bol van mensen die verwachtingen hebben van de USB poorten op de modems van KPN en vervolgens van een koude kermis thuiskomen, aldus klager. Hij verwijst naar de bij de klacht overgelegde voorbeelden hiervan.
 

Het verweer

 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
De klacht betreft informatie op de website van KPN met betrekking tot haar eigen modem, de KPN Box 12. Van misleidende reclame is geen sprake. KPN licht dat als volgt toe.
 
Klager stelt terecht dat de in de bestreden uiting genoemde USB-poorten op het modem alleen geschikt zijn voor gebruik met een KPN-dongel. Deze kunnen dus niet worden gebruikt in combinatie met een ander apparaat, bijvoorbeeld voor stroom- of dataoverdracht. Dit betekent echter niet dat het blog misleidend is. Hierin staat alleen dat het modem over USB-poorten beschikt; de belofte dat van bepaalde functionaliteiten gebruik kan worden gemaakt ligt niet in het blog besloten.
Gegeven de context van de betreffende alinea, waarin het uiterlijk van het modem kort wordt beschreven, is het ook niet de bedoeling om bepaalde verwachtingen over de mogelijkheden van de USB-poorten te wekken.
Voor misleiding is bovendien vereist dat het aankoopbesluit van de gemiddelde consument wordt beïnvloed. KPN verkoopt het modem niet los aan consumenten, maar geeft dit alleen in bruikleen aan abonnees die internetdiensten afnemen. De abonnee ontvangt het modem standaard bij afname van KPN internet. Als zodanig neemt de abonnee dus geen aankoopbeslissing met betrekking tot het modem.
KPN betreurt het dat klager kennelijk een andere indruk heeft gekregen van de mogelijkheden van het modem. Zij heeft klagers suggestie ter harte genomen en de tekst van het blog aangepast, zodat duidelijk is dat de USB-poorten enkel geschikt zijn voor gebruik met een dongel van KPN. Verwezen wordt naar een desbetreffende in het verweer opgenomen link.
 

Het oordeel van de Commissie

1.

KPN heeft bevestigd dat de in de bestreden uiting genoemde USB-poorten alleen geschikt zijn voor gebruik met een KPN-dongel. Deze poorten kunnen daarom niet worden gebruikt in combinatie met een ander apparaat, bijvoorbeeld voor stroom- of dataoverdracht, aldus KPN. Dat de USB-poorten, die in het blog zonder meer worden aangeduid als “aansluitmogelijkheden”, deze beperking wat betreft aansluiten hebben, valt niet uit de uiting op te maken. In zoverre is deze uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van het modem als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Bij een zodanig besluit kan worden gedacht aan het besluit tot het aangaan van een abonnement bij KPN, eventueel na overstap van een andere provider, met als onderdeel de bruikleen van het in het blog op wervende wijze besproken modem KPN Box 12.  

2.

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van KPN dat de tekst van het blog inmiddels is aangepast. Blijkens de desbetreffende in het verweer opgenomen link is in het blog, achter “USB 2.0 poort”, nu toegevoegd: “(Deze USB poorten zijn nu alleen geschikt voor het gebruik van de KPN Mobiele Internet Dongel en hebben verder geen functie)”. Gelet op deze toevoeging acht de Commissie het niet nodig om een aanbeveling te doen.  

 

3.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken