a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2022/00519

Datum:

09-01-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden uiting

Het betreft een televisiereclame van Verisure. In de reclame zijn twee kinderen te zien die een spelletje spelen op de computer. Na het geluid van een alarm wordt via een voicebox het volgende gezegd:

“Hi, met de Verisure meldkamer. We kregen melding van rook in jullie huis. Ga zo snel mogelijk naar buiten, de brandweer is onderweg.”

In de keuken is rook te zien die uit een apparaat komt. De kinderen en ouder rennen naar buiten. Als de kinderen en een ouder buiten komen ontmoeten zij de brandweer.

Samenvatting van de klacht

De reclame doet vermoeden dat bij het ontstaan van brand in een particuliere woning de brandweer direct gealarmeerd wordt. Bij een particuliere installatie moet een beveiligingsbedrijf de melding eerst verifiëren voordat de brandweer gealarmeerd wordt.

 

Samenvatting van het verweer

Het is verweerder niet duidelijk tegen welke reclame-uiting klager bezwaar maakt en daarom wordt verzocht de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.

Als klager doelt op de tv-reclame waarin plots brand in de keuken ontstaat, dan geldt dat nergens uit blijkt dat de brandweer direct en zonder tussenkomst van de particuliere alarmcentrale gealarmeerd wordt. In de uiting is het alarm getriggerd en via de voicebox identificeert zich een operator van de meldkamer van verweerder, welke instrueert naar buiten te gaan en aangeeft dat de brandweer onderweg is. Een melding afkomstig van een van de alarmsystemen van verweerder, waaronder rookmelders, wordt door de meldkamer eerst geverifieerd voordat er eventueel en indien nodig wordt gemeld aan de hulpdiensten.

 

Repliek

De reclame is misleidend. Er niet wordt vermeld dat de brandmelding niet direct naar de brandweer doorgezet kan worden, omdat er eerst fysiek geverifieerd moet worden of er brand is.

 

Dupliek 

Verweerder verifieert met haar eigen componenten, waaronder camera’s, videodetectors, voicebox en dergelijk op afstand of er sprake is van brand. Bij fysieke verificatie zou veel kostbare tijd verloren gaan met alle consequenties van dien. In de reclame uiting is duidelijk rook zichtbaar (die dus is geverifieerd), spreekt de voicebox en is het van belang dat de hulpdiensten worden geïnformeerd.

 

Het oordeel van de voorzitter

Anders dan klager stelt , wordt in de bestreden televisie commercial niet de suggestie gewekt dat altijd direct bij het afgaan van een rookmelder van verweerder de brandweer wordt geïnformeerd. De televisiecommercial toont specifiek de situatie waarin via de systemen van verweerder brand in een woning is geconstateerd. In een dergelijk geval geeft de voicebox de instructie het huis te verlaten en wordt aangegeven dat de brandweer onderweg is. De situatie die in de televisiecommercial wordt getoond, is in overeenstemming met de dienstverlening van verweerder en maakt de televisiecommercial dus niet onjuist of misleidend. Dat niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat de melding eerst wordt geverifieerd voordat de brandweer gealarmeerd wordt, leidt niet tot een ander oordeel. De essentie van de boodschap is immers dat men bij een daadwerkelijk geconstateerde (dreiging van) brand een waarschuwing krijgt en dat dan wordt doorgemeld aan de brandweer. Het feit dat, anders dan klager stelt, deze verificatie niet fysiek plaatsvindt, doet niet ter zake nu de televisiecommercial over de wijze van verificatie geen verwachtingen wekt. Overigens heeft adverteerder gemotiveerd gesteld dat fysieke verificatie nadelig voor de klant is.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken